​​

Forskning

Børne- og Ungeafdelingen er en forskningsaktiv afdeling, der primært forsker i almen pædiatri, familiesygepleje og i kronisk inflammatorisk tarmsygdom hos børn og unge.​​

​Læs om:

​​


Dina Cortes​
Forskningsleder, professor, overlæge
Mail: dina.cortes@regionh.dk​

Primære forskningsområder, Almen pædiatri

 • Optimering af visitation af syge børn ved telefonisk kontakt på 1813 til Akutberedskabet, Region Hovedstaden
 • Optimering af forældres evne til at tage vare på deres syge børn
 • Optimering af behandling for kryptorkisme, som 2-3% af alle drenge i den vestlige verden opereres for, og som er ansvarlig for 10% af mandlig infertilitet
 • Optimering af behandling af nyrebækkenbetændelse hos børn.


​​Anne Brødsgaard
Professor
Mail: Anne.broedsgaard.madsen@regionh.dk

Primære forskningsområder, Børne og familieområdet

 • Indlagte børn og familier, deres relation, forløb, oplevelser og liv. 
 • Udvikling og afprøvning af nye pleje- og behandlingsmodeller, der kan optimere hospitalsindlæggelsen, kontakten mellem familien og det sundhedsfaglige personale samt overgangen til primærsektoren foruden at forene familien i eget hjem hurtigst muligt, så den kan vende tilbage til et nyt normalt hverdagsliv.
 • Familiesygepleje, forebyggelse og sundhedsfremme
 • Studier med fokus på relationer og kommunikation
 • Forener empirisk forskning, metodologiske spørgsmål og teoriudvikling, så kvaliteten af undervisning, pleje og behandling højnes.


Vibeke Wewer
Forskningslektor, overlæge
Mail: anne.vibeke.wewer@regionh.dk​

Primære forskningsområde, kronisk inflammatorisk tarmsygdom hos børn og unge

 • Transition-Transfer – en målrettet forberedelse og rådgivning af unge i alderen 14-18 år før overgang til voksen afdeling.
 • Udvikling og implementering af to hjemmesider om inflammatorisk tarmsygdom til hhv. unge samt til børn og deres forældre: Ungmedibd.dk og Barnmedibd.dk​
 • Studier af aspekter af betydning af debut af inflammatorisk tarmsygdom i barnealderen for cancer, mortalitet, psykisk komorbiditet, ekstraintestinale manifestationer samt fertilitet og graviditetsresultater 
 • Individualiserede behandlingsforløb.

​Ph.d.-studerende og post doc-studerende på Børne- og Ungeafdelingen​


​Allan Bybeck Nielsen, speciallæge i pædiatri
Mail: allan.bybeck.nielsen@regionh.dk
Titel: Oral-only antibiotics for bone and joint infections in children – a national randomized trial. 

Medvejleder: Thomas Hoffmann

Caroline Gren, læge​
Mail: ida.caroline.gren.02@regionh.dk​
Titel: Optimization of the triage of pediatric patients at the Medical Helpline 1813 by including video calls and the parental worry.                                                 

Hovedvejleder: Dina Cortes


Camilla Ejlertsen, cand.scient.san.pub., sygeplejerske 
Mail: camilla.ejlertsen@regionh.dk
Titel: Family-centered and optimized postpartum care for vulnerable families across health care sectors. 

Hovedvejleder: Anne Brødsgaard


Kia Hee Schultz Dungu, læge
Mail: kia.hee.schultz.dengu@regionh.dk
Titel: Infections in young infants. A multicentre prospective cohort study. 

Medvejleder: Dina Cortes


Liv Borch-Johnsen, læge
Mail: liv.borch-johnsen.01@regionh.dk
Titel: Interventions to reduce the need of paediatric out-of-hours contacts and paediatric hospital admissions.

Hovedvejleder: Dina Cortes
Link til Liv Borch-Johnsens forskningsside

Malene Barfod O’Connell, sygeplejerske, master in public health
Mail: malene.barfod.coonnell@regionh.dk
Titel: Nurse driven intervention based on family nursing for patients with liver cirrhosis.

Medvejleder: Anne Brødsgaard
Link til Malene Barfod O'Connells forskningssideMaria Dorn-Rasmussen, læge
Mail: maria.dorn-rasmussen@regionh.dk
Titel: Paediatric Inflammatory Bowel Disease – Occurrence, Course and Rheumatic manifestations.

Medvejleder: Vibeke Wewer


Monica Ladekarl, cand.scient.san., jordemoder
Mail: monica.ladekarl@regionh.dk
Titel: OBEAT – Beating Obesity: A feasibility trail. 

Medvejleder Anne Brødsgaard 
Link til Monica Ladekarls forskningsside

​​​


Naqash Javaid Sethi, læge
Mail: naqash.javaid.sethi.02@regionh.dk
Titel: Evidence-based practice of the use of antibiotics in children with pyelonephritis

Medvejledere: Emma M Carlsen, Line Thousig Sehested og Dina Cortes
Link til Naqash Javaid Sethis forskningsside


Pernille Friis Rønne, sygeplejerske
Mail: pernille.friis.roenne@regionh.dk
Titel: Family nursing for patients with chronic nonmalignant pain - a mixed methods study

Medvejleder: Anne Brødsgaard
Link til Pernille Friis Rønnes forskningsside​

​Post doc

Mikkel Malham, speciallæge i pædiatri, Ph.D.
Mail: Mikkel.malham.knudsen.01@regionh.dk
Titel: Long-term consequences of the paediatric onset immune-mediated inflammatory diseases. 

Medvejleder Vibeke Wewer 

Forberedelse til Ph.d.-studie​


​Michella R. K. Bjerregaard, cand.scient.san., sygeplejerske
Mail: michella.runge.kjoebeloev.bjerregaard.01@regionh.dk
Titel: Zero-separation and couplet care of sick mother-infant dyads – family centred healthcare

H​ovedvejleder: Anne Brødsgaard, medvejleder Emma M Carlsen. 
Mette Juhl Foghmar er i advisory board.

Medicinstuderende, som laver forskningsårsopgave​

Sabine Jansson​
Mail: sabine.sophie.jansson@regionh.dk​
Titel: ”Psychiatric comorbidity in paediatric inflammatory bowel disease”

Hovedvejleder: Vibeke Wewer

​​

Redaktør