​​​​​​​​​​

Behandling af borgere med MRSA

MRSA er ikke i sig selv mere alvorlig end andre stafylokokker. MRSA-patienter skal kontakte egen læge, der sørger for rådgivning, behandling og opfølgning. 

MRSA er en forkortelse for Methicillin-resistent Staphylococcus aureus. 

​En MRSA-bærer er en person, der bærer MRSA – på hud og/eller slimhinder - uden at have en infektion. Bærere kan sprede MRSA til deres omgivelser ved fysisk kontakt, og bakterien vil først forårsage infektion, når den bliver overført til en person, som er svækket og/eller modtagelig.

Hvis man er MRSA-bærer og har en infektion (er syg), skal infektionen behandles først. Derefter påbegyndes behandlingen, der skal fjerne MRSA-bakterierne fra hud og slimhinder.

MRSA-bakterier er som sådan ikke farlige for raske personer. Problemet er, at MRSA-bærere kan smitte andre, og det er derfor vigtigt at behandle for bakterien for at forhindre videresmitte. Behandlingen kaldes eradikationsbehandling. Vores erfaring viser, at stafylokokker sidder rigtigt godt fast på små børn, men de har en tendens til at smide bakterien af sig selv indenfor de første to leveår. Derfor behandler man oftest ikke børn under to år. 

Særligt farlig for syge

MRSA-bakterier er særligt farlige for syge og svækkede personer, hvorfor det overordnede mål er at undgå smitte og forsøge at holde udbredelsen af MRSA-bakterier nede. 

En MRSA patient indlagt på et hospital, vil blive isoleret og behandlingsforløb vil blive igangsat i samråd med MRSA VidenCenter. Er man smittet med MRSA, modtager man et MRSA kort, som man skal medbringe, hvis man skal på hospitalet eller har andre kontakter til sundhedsvæsenet. 

En MRSA patient, der ikke er indlagt på hospital, skal i hovedreglen kontakte egen læge, der sørger for rådgivning, behandling og opfølgning (kontrolpodninger) af patienten. Hvis der er tegn på betændelse som f.eks. sår eller bylder, skal man kontakte egen læge, der vil vurdere, om det kræver behandling. 

Behandling/eradikation

Hvis du eller en anden i din husstand har fået påvist MRSA, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at hele husstanden samtidig gennemgår en 5-dages kur for at fjerne bakterien. Behandlingen er gratis både for dig, der har fået påvist MRSA, og for din husstand. Nogle gange kræves gentagne og supplerende behandlinger. Dette sker altid i samråd med MRSA VidenCenter. 
 

Før man begynder kuren, skal eventuelle infektioner være behandlet og sår eller eksemer bør, så vidt muligt, være helet op.

Under og efter behandlingen

Risikoen for smittespredning er mindsket meget, når behandlingen først er startet. Det er vigtigt, at alle i husstanden gennemgår behandling samtidig. Efter endt behandling skal man podes i næse, svælg, mellemkød og andre steder, hvor MRSA er blevet påvist før behandlingen. Det skal dog tidligst ske 1 måned efter at behandlingen er afsluttet, og igen efter 6 måneder.

Gode råd om hygiejne

MRSA smitter først og fremmest ved tæt kontakt med andre mennesker, som er bærere af MRSA bakterien. Smitte sker hyppigst via hænderne eller ved kysse / kramme kontakt. Der vil således oftest være flere i en husstand, der er smittet - og af samme grund anbefaler Sundhedsstyrelsen, at hele husstanden kommer i behandling samtidigt.

Hænder er den vigtigste smittevej for MRSA. Det er dem, vi rører hinanden med, og dem vi spreder smitte med i miljøet, når vi rører ved ting. God og hyppig håndhygiejne er derfor den vigtigste måde at forhindre smittespredning på. 

God håndhygiejne er håndvask med sæbe samt at tørre hænderne med engangshåndklæde eller EGET håndklæde (hvert husstandsmedlem bør bruge sit EGET håndklæde). Når hænderne er rene og tørre kan man eventuelt bruge hånddesinfektionsmiddel (håndsprit tilsat glycerol) - herved fjerner man ​MRSA bedst muligt. Det er vigtigt at vaske hænderne omhyggeligt, før man har kontakt med andre mennesker. Smitterisikoen mindskes meget ved, at man vasker sig med klorhexidinsæbe 4% to gange om ugen, samt ved at dække eventuelle sår med tætsluttende forbinding. 

Stafylokokker er meget hårdføre og kan overleve flere måneder på hudskæl, som findes i støv i f.eks. sengetøj og på overflader. Derfor indgår rengøring som en vigtig del af behandlingen. 

Smitte fra omgivelserne kan således være en risiko, men risikoen for at blive smittet ved aktiviteter som f.eks.​ at gå i skole, gå på arbejde, gå i sportscenter/ fitness /svømmehallen, eller når man er ude at handle, er minimal. Risikoen ved at være på besøg eller besøge andre mennesker er ligeledes minimal. 
Børn og personale med MRSA må gerne komme i daginstitution og skole, medmindre der er symptomer på akut sygdom som luftvejsinfektion, sår eller bylder. 

MRSA VidenCenter er med til at bekæmpe udbredelsen af MRSA, idet vi:
  • rådgiver om behandling og hygiejne omkring MRSA
  • følger op på patienter med MRSA med henblik på at kunne afslutte MRSA-bærere som raske.  
Husdyr-MRSA ses primært hos personer med daglig kontakt til svin. Husdyr-MRSA er ikke farligere end andre MRSA-typer,  se Sundhedsstyrelsens information om MRSA.​
Redaktør