Sådan foregår en kirurgisk abort

​Kirurgisk abort er en mindre operation, hvor lægen laver en udskrabning af livmoderen. Du er i fuld bedøvelse under indgrebet.

Kirurgisk abort kan udføres fra graviditetsuge 7 til 11+6. Hvis du er mindre end 7 fulde uger henne, når du kommer til undersøgelse på hospitalet, venter vi derfor med at udføre indgrebet til efter denne grænse.

Grunden, til at indgrebet typisk ikke laves før uge 7, er, at graviditeten er for lille. Hvis du er længere end 12 uger henne, skal du have en særlig tilladelse.

For at indgrebet skal være så skånsomt som mulig, anbefaler vi en forbehandling før indgrebet med 2 tabletter Cytotec. Du kan enten synke pillerne eller lægge dem op i skeden som stikpiller. Pillerne blødgør livmoderhalsen og nedsætter dermed risikoen for komplikationer under indgrebet.

Aborten

Den kirurgiske behandling foregår i kortvarig fuld bedøvelse på Dagkirurgisk Afdeling, afsnit 141. Her skal du møde op fastende til den aftalte tid. Når du er bedøvet, udføres indgrebet ved, at livmoderhalsen bliver udvidet, og et plastiksugekateter føres op i livmoderen. Livmoderen tømmes for graviditetsvæv og der bliver lavet en ultralydsskanning for at sikre, at livmoderen er tom.

Du kan få lagt en spiral op i livmoderen eller en p-stav i armen i forbindelse med indgrebet, mens du er bedøvet.

Selve indgrebet tager ca. 10 min. Efter indgrebet skal du blive på Opvågningsafsnittet, indtil du er klar til at tage hjem. Du skal forvente, at hele indlæggelsesforløbet varer 2-4 timer.

Se en kort film om Dagkirurgisk Afdeling. 

Du skal faste

Du skal være fastende under indgrebet. Det vil sige, at du ikke må have spist noget i 6 timer, inden aborten skal udføres. Du må gerne drikke klare væsker (vand, saft, kaffe/the uden mælk) indtil de sidste 2 timer før indgrebet. Derefter må du ikke drikke noget. Du må heller ikke ryge. 

Efter aborten

Du må ikke selv køre bil, efter du har været i fuld bedøvelse, men skal følges hjem af en voksen person. Du må heller ikke være alene hjemme den første aften og nat, så du skal sikre dig, at der er en voksen hos dig.

Du kan forvente at have en mindre blødning op til en uge efter aborten.

De fleste har menstruationslignende smerter i de første dage efter aborten, men kraftigere smerter er ikke normalt. 

Hvis du oplever feber, kraftige smerter eller kraftig blødning, kan du kontakte hospitalets gynækologiske afdeling i op til tre dage efter aborten. Herefter skal du kontakte egen læge eller vagtlægen. 

Efterreaktioner

Det er helt normalt at opleve psykiske efterreaktioner efter aborten. Hvis du har brug for hjælp, kan du tale med din egen læge eller Mødrehjælpen

Prævention

Læs om de forskellige former for prævention hos Sex og Samfund
.


Redaktør