Om kirurgisk abort

​Kirurgisk abort er en operation, hvor lægen laver en udskrabning af livmoderen. Du er i fuld bedøvelse under indgrebet.

Du er i fuld bedøvelse under en kirurgisk abort. Metoden kan bruges fra graviditetsuge 7 til 11+6. Hvis du er mindre henne end 7 fulde uger, når du kommer til undersøgelse på hospitalet, venter vi derfor med at udføre indgrebet til efter denne grænse.

Grunden til at indgrebet typisk ikke laves før uge 7 er, at graviditeten er for lille.

For at operationen skal være så skånsom som mulig, anbefaler vi en forbehandling før indgrebet med 2 tabletter Cytotec. Du kan enten synke pillerne eller lægge dem op i skeden som stikpiller. Pillerne blødgør livmoderhalsen og nedsætter dermed risikoen for komplikationer under indgrebet.

Du skal faste

Du skal være fastende under indgrebet. Det vil sige, at du ikke må have spist noget i 6 timer inden indgrebet. Du må gerne drikke klare væsker (vand, saft, kaffe/the uden mælk) indtil de sidste 2 timer før indgrebet hvor du skal holde op med at drikke noget. Du må heller ikke ryge. 

Aborten

Den kirurgiske behandling foregår i kortvarig fuld bedøvelse på Dagkirurgisk Afdeling, afsnit 141, hvor du møder op fastende til den aftalte tid. Når du er bedøvet, udføres indgrebet ved at livmoderhalsen bliver udvidet, og et plastiksugekateter føres op i livmoderen. Livmoderen tømmes for graviditetsvæv og der bliver lavet en ultralydsskanning for at sikre, at livmoderen er tom.

Du kan få en spiral lagt op i livmoderen eller få lagt en p-stav i armen i forbindelse med indgrebet.

Selve indgrebet tager ca. 10 min. Efter indgrebet skal du blive på Opvågningsafsnittet, indtil du er klar til at tage hjem. Du skal forvente, at hele indlæggelsesforløbet varer 2-4 timer.

Du må ikke selv køre i bil efter du har været i fuld bedøvelse. Du bør heller ikke være alene hjemme den første aften og nat, så du skal sikre dig, at der er en voksen person hos dig.

Redaktør