Når børn har slået hovedet

Information om tiden efter et barn har fået hjernerystelse.

Denne vejledning henvender sig til forældre, hvis barn har slået hovedet eller fået stillet diagnosen hjernerystelse (commotio cerebri) af en læge.

Hvad er en hjernerystelse

Et barn kan slå hovedet uden at få en hjernerystelse, men en hjernerystelse kan opstå, når et barn slår hovedet kraftigt. Hjernens funktion forstyrres dermed i kortere eller længere tid.

Barnet er måske bevidstløs i kort tid, og kan ikke huske den hændelse, som gav hjernerystelsen. Barnet kan have hovedpine, kvalme og kaster måske op.

Symptomer ved en hjernerystelse

I dage til uger efter hjernerystelsen kan barnet have nogle af følgende symptomer:

 • Hovedpine.
 • Kvalme.
 • Opkastninger.
 • Svimmelhed.
 • Nedsat koncentrationsevne.
 • Træthed.
 • Hukommelsestab.
 • Forvirret/fortumlet.

Disse symptomer forsvinder hos de fleste børn i løbet af et par uger. Forsvinder symptomerne ikke efter 2-3 uger bør I rette henvendelse til egen læge.

Forværring af symptomer

Sandsynligheden for at dit barns tilstand forværres er meget lille. Oplever dit barn nogle af de følgende symptomer i dagene efter, at have slået hovedet eller fået hjernerystelse, skal I kontakte egen læge eller akuttelefonen 1813:

 • Hvis barnet bliver sløvt eller er svær at vække.
 • Hvis barnet får tiltagende hovedpine.
 • Hvis barnet får tiltagende kvalme og opkastninger.
 • Hvis barnet får synsforstyrrelser.
 • Hvis barnet får svært ved at styre arme og ben.
 • Hvis I føler jer utrygge ved barnets tilstand.

Hvordan holder man øje med et barn, der har fået hjernerystelse

De første 12 - 24 timer efter hjernerystelsen skal barnet overvåges af en voksen person. Den første nat efter ulykken skal barnet vækkes 2 gange. Spørg barnet hvad det hedder, hvor det er og hvor gammelt det er. Har barnet svært ved dette, bør I kontakte læge eller akuttelefonen 1813.

Forholdsregler

Børn er som regel gode til selv at sætte grænser for, hvad de kan klare. Som forældre kan det dog være rart at have nogle klare retningslinjer at holde sig til.

Generelt anbefales det, at barnet holder sig i ro i den første uge efter hjernerystelsen. Hjernen har brug for ro indtil skaderne er blevet udbedret, og den skal derfor belastes så lidt som muligt. I den første uge efter hjernerystelsen skal barnet så vidt det er muligt:

 • Hvile sig.
 • Undgå hård fysisk aktivitet - dvs. sport, lege på legeplads og lignende.
 • Degrænse brugen af tv, computer og lignende.
 • Degrænse læsning.
 • Undgå indtagelse af alkohol og brug af euforiserende stoffer.
 • Gradvist genoptage fysisk aktivitet, skolegang og pasning i daginstitution i takt med at barnets tilstand bliver bedre.

Mulige senfølger

De symptomer og vanskeligheder, som er beskrevet i denne vejledning, optræder kun i få tilfælde. Hovedparten af børn med hjernerystelse får det bedre i løbet af få dage og får ingen varige mén. Et lille antal børn kan dog få længerevarende mén efter deres hjernerystelse. Disse børn har næsten altid været bevidstløse i forbindelse med deres hjernerystelse.

Er du i tvivl?

Hvis du har spørgsmål efter din behandling i Akutmodagelsen, er du velkommen til at kontakte os. Er du i tvivl om, hvad du skal gøre ved en skade eller akut opstået sygdom, så ring til Akuttelefonen 1813.

Din journal på sundhed.dk

Med NemID kan du se din journal på sundhed.dk. Der går ca. 5 dage, før alle dine journaloplysninger er overført til sundhed.dk.

Redaktør