Dropfinger

Ved bristning af strækkeledet (Dropfinger) anlægges oftest et lille metalskinne i fingeren.

Du har fået en dropfinger, hviket vil sige, at fingerens yderste led hænger, og at du ikke kan strække det ud. En dropfinger er en relativt hyppig skade, der oftest opstår ved, at man støder fingeren. I pjecen kan du læse om behandling, træning og kontrol.

Behandling af dropfinger

Hvis du har fået en dropfinger, får du taget et røntgenbillede af fingeren. Billedet kan vise, om tilhæftningen af senen til yderleddet har revet et lille knoglestykke af. Hvis dette er tilfældet, kan en operation komme på tale.

Den hyppigste behandling er dog en lille metalskinne, som holder fingerens yderste led strakt i 5 uger. Det giver senen ro til at gro sammen. Skinnen holdes på plads på undersiden af fingeren med et plaster.

Vigtigt for en korrekt behandling

For at behandlingen kan lykkes, er det vigtigt, at fingerens yderste led uafbrudt bevares i fuldt strakt stilling i hele behandlingsperioden. Blot et kort øjebliks bøjning i yderleddet betyder, at behandlingen skal starte forfra.

Skift af bandage

Du kan 2-3 gange i behandlingsforløbet fjerne skinnen for at rense/vaske fingeren – men du skal bruge en hjælper. Du skal holde fingeren overstrakt med den raske hånd, mens din hjælper fjerner skinnen, renser fingeren og lægger skinnen på igen. Hvis der er rester af plaster, fjernes det lettest med rensebenzin.

Kontrol

Du skal til kontrol på ortopædkirurgisk ambulatorium eller hos din læge efter 5 uger. Det står i din skadejournal, hvor du skal til kontrol. Når metalskinnen er fjernet, anbefaler vi, at du bruger metalskinnen om natten de efterfølgende 2 uger.

Resultat af behandlingen

Det kan tage 6-12 måneder, før du kan strække fingeren helt. Selvom det er vigtigt med tidlig behandling, viser erfaring, at behandling kan være vellykket helt op til 3 måneder efter skaden. Selvom fingeren bliver behandlet korrekt, kan resultatet blive en varig bøjet fingerspids. Uden behandling kan fingeren blive deform.

Træning

Træningen foregår ved at holde godt fast om mellemleddet og så starte bøje-strække-øvelser af yderleddet. I starten vil du bedst kunne træne ved at bøje yderleddet og så slappe af – og gentage denne øvelse mange gange. Hen ad vejen kommer der strække-effekt tilbage i yderleddet, og så er du godt på vej.

Er du i tvivl?

I patienthåndbogen på Sundhed.dk kan du læse mere om dropfinger. Hvis du har spørgsmål efter din behandling, er du velkommen til at kontakte os. Skal du til kontrol i et ambulatorium, kan du også ringe dertil. Adresse og telefonnummer står på din skadejournal. Er du i tvivl om, hvad du skal gøre ved en skade eller akut opstået sygdom, så ring til Akuttelefonen 1813.

Redaktør