Webinar om gentagne graviditetstab

​ Informationsmøde i Region Hovedstadens Enhed for Gentagne Graviditetstab afholdt 15. september 2020.


Pointer fra webinaret

I webinaret introducerer sygeplejerske Karen Kirchheiner Jensen og professor og overlæge Henriette Svarre Nielsen til Enheden for Gentagne Graviditetstab. Til sidst fortæller psykolog Emily Kourt om nogle af de psykiske påvirkninger af gentagne graviditetstab, og hvad du/I kan gøre for at håndtere dem.

Én enhed - to matrikler
Enheden for Gentagne Graviditetstab hører hjemme på to matrikler: Rigshospitalet og Hvidovre Hospital.

Årsager, undersøgelser og behandlinger
Henriette Svarre Nielsen gennemgår de forskellige årsager, undersøgelser, behandlinger og forskningsprojekter.

IMUS
Alle bliver som udgangspunkt tilbudt behandlingen IMUS, der står for intensiv monitorering, undersøgelse og støtte. Også når du er blevet gravid, følger vi dig tæt.

Forløbet kan være svært og tabubelagt
Mange kvinder oplever det som svært og tabubelagt at miste en graviditet. Mange holder det hemmeligt, men vi anbefaler, I deler det med jeres nære. Det kan være rart, at nogen ved det, hvis I bliver kede af det, og at nogen kan hjælpe og støtte jer gennem processen. I kan også overveje at melde jer ind i patientforeningen Fuga på Facebook.

At opleve graviditetstab kan opfattes som tab af kontrol. Vi forsøger at give jer kontrollen tilbage med viden og ved at give jer et overblik over behandlingsforløbet.

I bliver tilbudt screening for depression og stress
Kvinder med gentagne graviditetstab har markant større forekomst af stress og depression end baggrundsbefolkningen. Derfor er der tilbud om at blive screenet for stress og depression, når I kommer til afdelingen. 

Sunde vaner er vigtige

Kost – et BMI over 25 øger risikoen for at tabe normale fostre.

Rygning øger risiko for graviditetstab.

Alkohol øger også abortrisikoen.

Motion er godt og øger din fysiske og psykiske velvære.

Forskningsprojekter
I bliver tilbudt at deltage i forskningsprojekter. Det er frivilligt at deltage, men vi håber I vil deltage, da der er behov for mere viden på området.

Forløbet fra henvisning til lægesamtale
Efter informationsmødet (dette webinar) – skal du have lavet en kromosomanalyse (blodprøver), svartiden er op til 8 uger. OBS: Alle der bor uden for Region H skal selv bestille kromosomanalysen via egen læge. Herefter skal du kontakte sekretæren, som sender kvinden et spørgeskema. Når spørgeskemaet er returneret, bliver du indkaldt til lægesamtale. 

De psykiske påvirkninger af gentagne graviditetstab
Psykolog Emily Kourt har gennemført et studie, der undersøger pars erfaringer med gentagne graviditetstab. En væsentlig pointe fra studiet er, at det er vigtigt, at de psykologiske effekter bliver anerkendt. Både kvinder og mænd oplever negative effekter ved graviditetstab, og det kan være hårdt for parforholdet. Ved gentagne graviditetstab oplever nogle en frygt for, at det aldrig vil lykkes at gennemføre en graviditet, en tomhedsfølelse, skyldfølelse angst og depression.

Hvad kan I gøre for at tackle det?
Accepter, at sorg er en legitim reaktion på et graviditetstab.

Husk, at det tager tid at "hele" igen.

Husk, at der er forskellige måder at sørge på, og at de alle er legitime måder.

Husk, at det også er tilladt at føle glæde ind i mellem alt det svære.

Søg støtte og hjælp fra venner og familie, og overvej at opsøge støttegrupper.

Opsøg evt. en psykolog eller en parterapeut.


Indholdet på denne side lever ikke op til lovgivningen om webtilgængelighed (WCAG 2.1 standarden). Hvis du har problemer med at tilgå informationen, kan du kontakte Enheden for Gentagne Graviditetstab for yderligere information.
Redaktør