Socialrådgiver

​Socialrådgiveren rådgiver og vejleder patienter og pårørende i ​sociale spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse.

Når du som patient er i behandlingsforløb, kan du eller dine pårørende få brug for rådgivning i sociale spørgsmål. 

Det kan dreje sig om problemer, der relaterer sig til dit eller dit barns behandlingsforløb; eksempelvis i forhold til sygedagpenge, kontanthjælp, lønkompensation til medindlagte forældre, forsikringsspørgsmål, plejeorlov og dækning af merudgifter.

Socialrådgiveren fungerer som bindeled mellem hospitalet og de samarbejdspartnere, der er i kommunen og i forhold til de private instanser.
 
Socialrådgiveren yder bistand til følgende afdelinger:
  • Børneafdelingen
  • Familieambulatoriet
  • Indvandrermedicinsk Klinik
  • Palliativ Enhed
Hvis du har behov for at tale med en socialråd​giver, skal du kontakte plejepersonalet i den afdeling, du er tilknyttet.​​​
Redaktør