Etnisk ressourceteam

​Etnisk ressourceteam er et tilbud, der henvender sig til patienter og pårørende med anden etnisk baggrund end dansk samt til personale. ​

​​

Etnisk Ressourceteam (ERT) tilbyder ressourcepersoner, der kan hjælpe patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund.


Hvad kan en ressourceperson bruges til? 

En ressourceperson kan tilkaldes efter ønske fra en patient med etnisk minoritetsbaggrund, dennes pårørende eller personalet i forbindelse med eksempelvis:

  • en krisesituation, eventuelt en svær sygdom, som kan ende med døden, hvor patient eller pårørende har behov for samtale med et menneske, der har samme kulturelle eller sproglige baggrund
  • dødsfald, hvor de efterladte har behov for samtale
  • patienters behov for samtale eller vejledning om religiøse emner
  • langtidsindlæggelse, hvor patienten ønsker en at tale med
  • en konfliktsituation, hvor personalet har brug for en tredjeperson som mægler eller blot for at få afklaret spørgsmål, der har med religion, etnicitet og kultur at gøre

Hvis der er brug for en religiøs repræsentant som eksempelvis​ en imam, rabbiner eller buddhistisk munk, formidler Etnisk Ressourceteam gerne kontakten.


Hvad kan en ressourceperson? 
En ressourceperson har gennemført kurser i krisepsykologi og sjælesorg samt vejledning og praktiske øvelser om samtale med mennesker i en krisesituation. 

Ressourcepersoner har tavshedspligt og er bekendt med principper for personlig samtale og besøgstjeneste, herunder supervision. Ressourcepersoner modtager regelmæssig supervision. 


​​Hvad er Etnisk Ressourceteam (ERT)? 

Etnisk Ressourceteam består af 55 frivillige mænd og kvinder i forskellige aldre og med forskellige etniske og religiøse baggrunde. Deres hovedfunktioner er at være rådgivere og samtalepartnere i forhold til patienter og pårørende med lignende baggrund. Desuden står ressourceteamet til rådighed for personalet. 

I dag har ERT ressourcepersoner, der har etnisk oprindelse i lande som Polen, Pakistan, Ukraine, Thailand, Libanon, Syrien, Tyrkiet, Bosnien og Tanzania. 

Etnisk Ressourceteam tilbyder også undervisning af hospitalspersonale om emner som interkulturel kommunikation, religiøse ritualer, etik og sygdomsforståelse. Undervisningen kan eventuelt relatere til bestemte erfaringer, som personalet har haft på de enkelte afdelinger. Rådgivning og supervision af personale er således en væsentlig del af teamets arbejde.


Hvordan kontaktes en ressourceperson? 

Henvendelse kan ske til 

Frivilligkoordinator på Hvidovre Hospital
Taugir Hussein Shah
Telefon: 28 90 81 22
taugir1981@live.dk 

eller

Koordinator
Naveed Baig
Telefon: 25 69 95 69
naveed.baig@regionh.dk


Redaktør