Ret til information og samtykke

​I forbindelse med behandling på et hospital/et psykiatrisk center har du ret til at blive informeret om din sygdom og behandling i et sprog, du forstår.  Informationen skal du have, så du bl.a. kan give samtykke til behandling.

​​​​​​​​​​​​​

Du skal som minimum have information om:

  • hvad du fejler og hvilke behandlingsmuligheder, der findes
  • hvilke mulige komplikationer og bivirkninger der kan være ved en undersøgelse eller en behandling
  • hvilke muligheder der er for at forebygge og pleje
  • hvilke konsekvenser det kan have, hvis du ikke ønsker behandling

Hvis der er oplysninger om din helbredstilstand, du ikke ønsker at vide, kan du sige nej til at få dem.

Samtykke til behandling

Når du har fået informationen bestemmer du selv (giver dit samtykke til) om en tilbudt undersøgelse eller behandling skal sættes i gang. Det gælder også, selv om der ikke findes andre muligheder for behandling. Dit samtykke kan gives både mundtligt og skriftligt.

Hvis din behandling bliver ændret, har du krav på at blive informeret igen og skal igen samtykke til den ændrede behandling.

Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre enten mundtligt eller skriftligt.

Hvis du ikke selv kan give samtykke

I så høj grad som det er muligt, skal du involveres i beslutninger om undersøgelser og behandling. Men hvis du ikke selv er i stand til at give dit samtykke, fx ved bevidstløshed, svær hukommelses-svækkelse, svær demens eller psykose, kan en anden person få informationer om dit helbred og give samtykke på dine vegne.

Normalt er det dine nærmeste pårørende, fx. din ægtefælle, samlever, voksne børn eller andre slægtninge.

I tilfælde, hvor du ikke har nærmeste pårørende eller værge, kan behandlingen gennemføres, hvis en sundhedsperson med faglig indsigt på området, som ikke tidligere har deltaget i eller skal deltage i din behandling, er enig heri. I nogle situationer vil Sundhedsstyrelsen blive spurgt, om de er enige i behandlingen.

Børn og unge

Retten til at få information og give samtykke gælder fra du er 15 år. Dine forældre bliver også informeret og bliver inddraget i din stillingtagen til behandlingen. I særlige situationer kan informationen til dine forældre dog begrænses af hensyn til dig.
Hvis du er under 15 år, er det dine forældre eller den af dine forældre, der har forældremyndigheden, som giver samtykke til behandling. Men du har krav på at få information og at blive inddraget.

Se pjecer fra Ungdomsmedicinsk Videnscenter

Klage

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du ikke får information eller din ret til samtykke ikke overholdes.​

Du kan læse mere om emnet i 

    • Sundhedsloven, LBK nr. 191 af 28. februar 2018.

     

    Redaktør