Efter blodprop i hjertet

Basisbehandling

​Efter blodprop i hjertet gives den blodfortyndende medicin ticagrelor
i et år sammen med acetylsalicylsyre 75 mg dagligt, som fortsætter livslangt. Tåles acetylsalicylsyre ikke, gives ticagrelor i et år og herefter clopidogrel. 

Kolesterolsænkende medicin (atorvastatin eller simvastatin) gives livslangt.  

Hjertemedicin af typen beta-blokkere (metoprolol eller carvedilol) gives i mindst 2 år efter blodprop i hjertet. Det mindsker risikoen for flere skader på hjertet.  

Supplerende behandling

​Hvis der er andre risikofaktorer (f.eks. sukkersyge, forhøjet blodtryk, kronisk nyresygdom), kan en ACE-hæmmer (enalapril eller ramipril) tilføjes. Det mindsker risikoen for flere skader på hjertet.
Der er risiko for mavesår ved behandling med acetylsalicylsyre. Forebyggende gives eventuelt et mavesyrehæmmende middel, fx pantoprazol eller omeprazol.
 
Læs mere om medicinsk behandling af blodprop i hjertet ved at indtaste ordene 'blodprop i hjertet' i søgefeltet på http://min.medicin.dk

Anbefalet medicin* 

Blodfortyndende

  • Acetylsalicylsyre (fx Hjerdyl) og
  • Ticagrelor (Brilique)

Kolesterolsænkende 

  • Atorvastatin
  • Simvastatin 

Beta-blokkere​ 

  • Metoprolol (fx Selo-zok)
  • Carvedilol  

ACE-hæmmer 

  • Enalapril
  • Ramipril

* Den anbefalede medicin er angivet med navnet på det virksomme indholdsstof først. Derefter kan der i en parentes være angivet et eksempel på et handelsnavn, hvis der ikke findes en medicin, hvor handelsnavnet er mage til navnet på det virksomme indholdsstof. Der kan findes flere handelsnavne med det samme virksomme stof. Navnene kan du finde på www.medicinpriser.dk ved at skrive det virksomme stof i søgefeltet.

Prisen på medicin kan skifte hver 14. dag. Apoteket oplyser om det til enhver tid billigste handelsnavn i en medicingruppe. Priser kan også ses på www.medicinpriser.dk.

Hvis du får medicin, som ikke er på Medicinlisten

Måske ordinerer din læge medicin, som ikke er på Medicinlisten. Det kan fx skyldes, at du bruger anden medicin, er gravid eller lider af en sygdom, hvor den foreslåede medicin ikke må bruges. Det kan også skyldes praktiske årsager, som fx hvor tit medicinen skal tages. Drøft det med din læge, hvis du er i tvivl.

Siden er sidst revurderet 1. juni 2016 © Medicinfunktionen, Region Hovedstaden
Redaktør