Astma

B​asisbehandling​​​

Ved astma er steroid til inhalation en vigtig basis for behandlingen, da det har forebyggende effekt. En inhalator med budesonid anbefales normalt. Ved anfald bruges korttidsvirkende bronkie-udvidende medicin med salbutamol.

Supplerende behandling ​​​​

Har du især problemer med natlige astmaanfald kan langtidsvirkende bronkie-udvidende medicin (formoterol) bruges i kombination med steroid til inhalation. En såkaldt leukotrien-antagonist (montelukast) kan overvejes som supplement til steroid, til forebyggelse af anstrengelsesudløst astma, eller hvis du både har astma og høfeber.

Korrekt inhalationsteknik er vigtig​​​

Vær sikker på, at du får den rigtige dosis, og at du inhalerer medicinen på den rigtige måde. Det er vigtigt for at få den bedste virkning af medicinen. Spørg evt. på apoteket eller hos lægen, hvis du er i tvivl. Undervisning i og kontrol af korrekt inhalationsteknik er gratis på apoteket og hos lægen.

Læs mere om medicinsk behandling af astma ved at indtaste ordet 'astma' i søgefeltet på min.medicin.dk

​Anbefalet medicin*

Forebyggende steroid

  • Budesonid (fx Giona Easyhaler)

Korttidsvirkende til udvidelse af bronkierne - anfaldsmedicin

  • Salbutamol (fx Buventol Easyhaler)

Langtidsvirkende til udvidelse af bronkierne​ i kombination med steroid

  • Formoterol og budesonid i kombination (fx Bufomix Easyhaler) 


* Den anbefalede medicin er angivet med navnet på det virksomme indholdsstof først. Derefter kan der i en parentes være angivet et eksempel på et handelsnavn, hvis der ikke findes en medicin, hvor handelsnavnet er mage til navnet på det virksomme indholdsstof. Der kan findes flere handelsnavne med det samme virksomme stof. Navnene kan du finde på www.medicinpriser.dk ved at skrive det virksomme stof i søgefeltet.

Prisen på medicin kan skifte hver 14. dag. Apoteket oplyser om det til enhver tid billigste handelsnavn i en medicingruppe. Priser kan også ses på www.medicinpriser.dk.

Hvis du får medicin, som ikke er på Medicinlisten

Måske ordinerer din læge medicin, som ikke er på Medicinlisten. Det kan fx skyldes, at du bruger anden medicin, er gravid eller lider af en sygdom, hvor den foreslåede medicin ikke må bruges. Det kan også skyldes praktiske årsager, som fx hvor tit medicinen skal tages. Drøft det med din læge, hvis du er i tvivl.
 

Siden er sidst revurderet 21. juli 2017 © Medicinfunktionen, Region Hovedstaden.

Redaktør