Vigtige forberedelser inden dit besøg

Læs om, hvad der skal forberedes inden besøget på Børne- og Ungeafdelingen,

Vigtige forberedelser inden jeres besøg

Få taget EKG af dit barns hjerte før aftalen

Dit barn skal før aftalen hos os have taget et EKG (elektrokardiogram) en time før. Et EKG undersøger og måler dit barns hjerte og hjerterytme. Undersøgelsen foregår hos Prøvetagningsambulatoriet (Blodprøver), afsnit 130 i center 1, ambulatorieetagen.

Du skal selv bestille tid til dette på www.blodproever.dk.
Log på med dit eget MitID, og vælg dit barn for at bestille tiden. Børn/unge over 15 år skal logge på med eget MitID.

Udfyld det vedlagte skema

Udfyld vedlagte skema, og tag det med til aftalen. Har I problemer med at udfylde eller printe skemaet, så mød op 15 minutter før aftalen. Så kan I udfylde skemaet hos os og få svar på eventuelle spørgsmål.

Værd at vide

Spørgsmål

Har I spørgsmål til undersøgelsen, kan I ringe til sygeplejerskerne  på telefon 38 62 20 11, hverdage mellem kl. 9.00-10.00. I kan også ringe til dagafsnittets sekretærer på telefon 38 62 35 86hverdage mellem kl. 9.00-12.00.

Hvis I udebliver fra aftalen

Møder I ikke op til den aftalte tid, bliver vi nødt til at afslutte forløbet hos os. Ønsker I en ny tid, skal I kontakte jeres egen læge og få en ny henvisning.

Kom i god tid, hvis du er i bil

Det kan være svært at finde en ledig parkeringsplads på hospitalets område. Sæt derfor god tid af til parkering.
Du kan se, hvor du kan finde parkeringspladser og læse mere om parkeringsreglerne på www.hvidovrehospital.dk/kort.

Få adgang til dit barns eller plejebarns journal

Du kan få adgang til dit barns journal i Min Sundhedsplatform. Barnet skal være under 15 år, og du skal have forældremyndighed over barnet. Plejeforældre kan også få adgang, hvis forældremyndighedsindehaverne har givet fuldmagt til dette. Du skal udfylde en fuldmagt og aflevere den til personalet i den afdeling, som barnet er tilknyttet.
Få mere information på www.minsundhedsplatform.dk. Søg på 'Fuldmagt'.

Brug Patientguiden

Patientguiden er en digital guide, der giver dig og dine pårørende gode råd og redskaber til dit forløb i sundhedsvæsenet. Du finder Patientguiden på www.regionh.dk/patientguiden.

Vælg et andet offentligt hospital – det frie sygehusvalg

Du har som udgangspunkt frit sygehusvalg til offentlige hospitaler. Du kan kontakte en rådgiver i Sygehusvalg, som kan oplyse dig om dine muligheder for at få en tid på et andet hospital:

Sørg selv for transport

Du skal normalt selv arrangere og betale for din transport til og fra hospitalet. I enkelte tilfælde kan du have ret til at få hjælp til udgifterne eller til kørsel frem og tilbage. Er du i tvivl, kan du kontakte Kørselsservice Syd på telefon 38 69 70 00. Læs mere om transport på www.regionh.dk/transport.
Region Sjællands befordringsservice har telefon 70 15 35 15.

Dine personlige data

Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse.
Du kan læse mere om formålet med anvendelsen samt dine rettigheder på vores hjemmeside: www.regionh.dk/persondatapolitik 

Anvendelse af blod- og vævsprøver til forskning

Rester af blod- og vævsprøver kan blive brugt til forskning. Du har ret til at beslutte, at dine blod- og vævsprøver kun må anvendes til behandling af dig selv og til formål, der umiddelbart er knyttet til din behandling.
Læs mere om dine rettigheder på www.regionh.dk/patientrettigheder.

Redaktør