Velkommen til Palliativ Enhed 126

Information om opholdet på Palliativ Enhed.

Herunder finder du information om, hvad vi kan tilbyde for at hjælpe dig, der er tilknyttet Palliativ Enhed.

Palliation betyder at lindre. Det er enhedens formål at forbedre livskvaliteten hos patienter med en livstruende sygdom. Lider du af en livstruende sygdom, hvor der ikke er udsigt til helbredelse, kan du få hjælp hos os inden for en række forskellige områder, som du kan læse mere om i denne pjece. Vi yder desuden støtte til dine pårørende/nærmeste i den svære situation.

Hvem er vi?

Vi er et team af sygeplejersker, læger, sekretærer, socialrådgivere, fysioterapeuter, psykolog og hospitalspræst, der i samarbejde med dig og dine pårørende vil forsøge at lindre de symptomer og problemer, du har i forbindelse med din sygdom.

Vores funktion er primært forebyggende, rådgivende, koordinerende og lindrende.

Hvad kan vi tilbyde dig?

Vi har fokus på at lindre de fysiske og psykiske symptomer samt de sociale og åndelige problemer, der kan opstå i forbindelse med en fremskreden uhelbredelig sygdom. Vi yder desuden støtte til dine pårørende/nærmeste i den svære situation.

Vores tilbud til dig kan foregå ambulant (besøg) eller under indlæggelse i vores sengeafdeling.

Vi kan bl.a. tilbyde dig:

  • Lindring af dine fysiske gener som åndenød, træthed, angst, kvalme, appetitløshed, smerter, forstoppelse, depression
  • Eksistentiel og åndelig omsorg ved samtaler med vores sygeplejersker, psykolog eller hospitalspræst
  • Etablering af kommunal hjælp, hvis du har behov for dette
  • Vejledning og støtte omkring praktiske, økonomiske forhold og socialfaglig rådgivning
  • Pårørendesamtaler, hvis du ønsker det
  • Samtaler om, hvad der har betydning for dig i den sidste del af livet, og hvordan dette prioriteres i hverdagen, samt hvordan og hvor du ønsker at tilbringe den sidste tid af livet.

Sådan bliver du tilknyttet

Du bliver indkaldt til en indledende samtale, hvor du gerne må medbringe pårørende. Samtalen afholdes med en læge og en sygeplejerske. Den første samtale foregår på hospitalet, hvis du har mulighed for fremmøde, og ellers planlægger vi et hjemmebesøg hos dig.

Efter den første samtale besluttes i det tværfaglige team, om du vil have glæde af tilknytning til enheden. Tilknytningen foregår ambulant, det vil sige at du er derhjemme samtidig med, at du er tilknyttet enheden.

Du får din egen kontaktsygeplejerske fra afdelingen, som kommer hjem til dig efter behov, og sammen arbejder vi for at lindre dine symptomer og problemstillinger. Vi har desuden samarbejde med din praktiserende læge og med hospitalsafdelinger, hvis du også har tilknytning hertil.

Vi arbejder meget tæt sammen med kommunen, hjemmesygeplejersker og hjemmehjælpere, der kan bistå med den daglige pleje, behandling og omsorg.

Enheden har 10 sengepladser, hvor du efter aftale kan indlægges til lindring af symptomer eller problemer, vi ikke kan lindre ambulant.

Du kan ikke blive indlagt akut i enheden. Ved behov for indlæggelse foregår dette via åben indlæggelse eller via egen læge/1813, der kontakter visitationen.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte vores sekretær på tlf. 38 62 64 50 i tidsrummet kl. 8.00-15.00 på hverdage (lukket 12-12.30). På øvrige tidspunkter varetages telefonen af sygeplejerskerne i sengeafsnittet.

Ønsker du at tale med en læge eller sygeplejerske, lægger sekretæren en besked til dem, og de svarer tilbage hurtigst muligt. Du kan dog ikke forvente svar samme dag.

Ringer du udenfor almindelig dagtid, vil det være en sygeplejerske i sengeafdelingen, der svarer telefonen. Sygeplejersken kan rådgive dig, hvis du har spørgsmål om diverse symptomer, men kender ikke nødvendigvis dig eller din opdaterede medicinliste.

Vi anbefaler derfor, at du ringer til hjemmeplejen/sygeplejersken, hvis du har behov for akut hjælp i aften/nat/weekender, da de har de seneste medicinopdateringer og ofte kender dig fra hjemmebesøg.

Redaktør