Velkommen til Neonatalafsnittet (Afsnit 427)

Information om Neonatalafsnittet (Afsnit 427).

På Neonatalafsnittet indlægges syge nyfødte børn, for tidligt fødte børn samt børn under et år med behov for intensiv pleje og behandling med deres familier.

Nyfødt barn med sonde holder om forælders finger
Nyfødt barn med sonde holder om forælders finger

Tillykke med at I er blevet en familie

Vi ser frem til at samarbejde med jer om pleje og behandling af jeres barn i en særlig periode af jeres liv.

Vi anvender begreberne ’forældre’ og "jeres barn" uanset og med respekt for, at der findes mange familieformer. 

De færreste familier er forberedt på, at deres nyfødte barn starter livet på en intensiv afdeling. Det er derfor en tid med mange blandede følelser, og vi støtter og guider jer bedst muligt igennem jeres forløb på Neonatalafsnittet.

Indlæggelsen med jeres nyfødte barn kan byde på praktiske udfordringer. Personalet er også behjælpelige med at finde løsninger på udfordringer i forhold til søskende, familie, arbejde m.m.

I Neonatalafsnittet har vi en familiecentreret tilgang, hvilket betyder, at vi vægter følgende fire principper højt:

  • At I som familie behandles med værdighed og respekt.
  • At vi som personale videndeler og udveksler information med jer på en måde, som er brugbar og meningsfuld for jer.
  • At I som forældre, medinddrages og involveres i jeres barns pleje og behandling, således at I opnår tryghed.
  • At vi som personale byder ind med faglig viden, og I som forældre byder ind med oplysninger, ønsker og erfaring med jeres barn og familie, så vi arbejder sammen mod et fælles mål (det kalder vi partnerskab).

Samarbejde og videndeling i indlæggelsesforløbet

Vi er en stor personalegruppe, og vi tilstræber så meget kontinuitet og tryghed i jeres indlæggelsesforløb som muligt. Vi etablerer derfor et pleje-behandlingsteam bestående af en forløbsansvarlig sygeplejerske, flere kontaktsygeplejersker og en behandlingsansvarlig læge.

Jeres behandlingsansvarlige læge og forløbsansvarlige sygeplejerske har i samarbejde med jer det overordnede ansvar og overblik over barnets forløb.

Pleje- og behandlingsteamet tilbyder samtaler i løbet af indlæggelsen, så vi kan lære hinanden at kende, videndele om barnets pleje og behandling og imødekomme jeres ønsker og behov. Der planlægges stuegang og lægesamtaler efter gensidigt behov. Familier, der er indlagt mere end 5 dage, tilbydes en familiesamtale på 3.-4. døgn.

Hvem kan I møde på Neonatalafsnittet

Områdeledelsen

I er altid velkomne til at kontakte områdeledelsen, som består af en afdelingssygeplejerske og en overlæge. Disse er tilgængelige i dagtimerne på afsnittet og er altid åbne for samtaler og spørgsmål efter behov.

Bioanalytiker

I jeres barns indlæggelsesforløb vil der være behov for blodprøvemålinger. Under blodprøven anbefaler vi, at I tilbyder barnet hud mod hud-kontakt for at styrke barnets selvberoligende adfærd og reducere barnets stresshormoner. Bioanalytikeren vil i samarbejde med jer berolige og smertelindre barnet med sukkervand.

Psykolog

Afsnittet har en tilknyttet psykolog, som I har mulighed for at tale med om de oplevelser, tanker og følelser, der fylder for jer i hverdagen under indlæggelsen. Tal med plejepersonalet, hvis I ønsker at benytte tilbuddet.

Socialrådgiver

Du/I kan få råd og vejledning hos afsnittets socialrådgiver om barselsregler, sociale og økonomiske spørgsmål i forbindelse med indlæggelsen af dit/jeres barn.

Fysio- og ergoterapeut

Ved specielle behov kan Børneafdelingens fysioterapeut tilkaldes til børnene individuelt. Børn født før uge 32 tilbydes undersøgelse og vejledning af fysio- og ergoterapeuter, når barnet er 4 uger gammel.

Jordemoder

Hvis I ønsker en samtale med jordemoderen eller fødselslægen fra barnets fødsel, kan personalet være behjælpelige med at planlægge dette.

Præst

Det er muligt at tale med hospitalets præst om alt det, der ikke kan måles og vejes, og det behøver ikke at være religiøse spørgsmål - alt menneskeligt er vigtigt og relevant.

Koordinering af indlæggelsesforløbet

I jeres indlæggelsesforløb vil der være mulighed for at deltage i emnegrupper i afdelingens opholdsstue. Emnegrupperne omhandler forskellige relevante temaer, blandt andet om for tidligt fødte børn, amning og tidligt hjemmeophold (THO).

THO er et familiecentreret tilbud til jer, der har fået et for tidligt født barn eller et barn med særlige behov. Ved et tidligt hjemmeophold passer I selv barnet hjemme i vante omgivelser. I bliver fulgt tæt og får besøg i hjemmet – og I kan ringe til afdelingen 24/7. Vi vil kontakte din/jeres sundhedsplejerske, og har I et længerevarende eller et kompliceret forløb, afholdes der en udskrivningssamtale.

At være familie på Neonatalafsnittet

I er som forældre naturligvis de vigtigste personer i hele barnets indlæggelsesforløb. Vi tilstræber, at I har mulighed for at være omkring barnet hele døgnet.

Pige leger i fælles areal
I opholdsstuen er der mulighed for at børn kan lege og stille computer

Besøgende

Søskende er en vigtig del af det nye barns liv. Søskende er velkomne til at overnatte i afsnittet, hvis I har enestue.

Familie og pårørende er altid velkomne, når det passer jer og under hensyntagen til jeres barn. De indlagte børn er født for tidligt eller er syge ved fødslen og er som udgangspunkt følsomme og sarte. De har derfor brug for ro til at modnes og komme sig efter fødslen, pleje og behandling.

De indlagte børn er følsomme og har ikke et fuldt udviklet immunforsvar. Håndhygiejne (håndsprit eller håndvask) er af stor betydning i forhold til at reducere risiko for infektioner samt smittespredning af bakterier og virus, og det er derfor vigtigt, at jeres besøgende er raske.

Opholdsstuen

I afsnittets dagligstue er der mulighed for at have gæster. Her kan I tilberede og spise mad, og børn kan lege og spille computer.

Mad under indlæggelsen

Mens jeres barn er indlagt på afsnittet, kan vi tilbyde mad til én person. En anden pårørende kan oprettes i kostsystemet mod betaling. I bestiller selv mad via telefon 3862 6700.

Derudover er det altid muligt at købe mad, drikke og snacks i hospitalets automater og i 7-Eleven. 7-Eleven ligger i vandrehallen og har døgnåbent.

Spædbarnspleje, modning og tilknytning til jeres barn

Vi tilstræber at give jer vejledning og information, så I i størst muligt omfang selv kan varetage plejen af barnet.

NIDCAP

I afsnittet bestræber vi os på i samarbejde med jer og at pleje og behandle jeres nyfødte barn efter NIDCAP-principperne, som står for: Newborn Individualized Development Care Program. Oversat til dansk er det individuel udviklingstilpasset pleje. Det er internationalt anerkendt, at pleje og behandling med en individualiseret tilgang til barnets sårbarheder og ressourcer har betydning for barnets trivsel.

Som forældre er I de naturlige omsorgsgivere for barnet, og vi vil guide og videndele mere omkring NIDCAP, når vi er sammen omkring jeres barn og til familiesamtalerne.

Giv hud mod hud-kontakt

Alle børn har glæde af hud-mod-hud kontakt fra det øjeblik, de kommer til verden, og metoden kan praktiseres af jer som forældre, af søskende og familiemedlemmer samt pårørende.

Forskningsresultater viser, at hud mod hud-kontakten medfører:

  • At barnet har en mere stabil temperatur.
  • At barnet får en bedre vægtøgning.
  • At barnets vejrtrækning og hjerterytme bliver mere stabil.
  • Bedre forælder-barn-binding, og at mor hurtigere kommer sig efter den for tidlige fødsel.
  • At mor producerer mere mælk, og der er øget mulighed for vellykket amning.
  • At barnet modnes hurtigere end de for tidligt fødte børn, der tilbringer al tiden i kuvøsen.
Far og storebror i hud-mod-hud kontakt til nyfødte babyer
Tag gerne søskende med, så de føler sig inddraget

Vi anbefaler hud mod hud-kontakt fra fødslen til jeres barn skulle være født. Gerne fordelt på døgnets 24 timer formiddag, eftermiddag, aften og om natten, hvis barnet er tilkoblet overvågning, samt under blodprøvetagning.

Ernæring til jeres nyfødte barn

De fleste børn vil under indlæggelsen få lagt en sonde og herigennem få sin mad. Barnet har stor glæde af, at I som forældre er omkring barnet under måltidet, og senere at det er jer, der giver maden.

Nyfødt med sonde
De fleste børn vil underindlæggelsen få lagt en sonde, hvor igennem de kan få mad

Barnet vil altid registrere, når det får mad. I kan imødekomme barnets behov ved enten at have hud mod hud-kontakt eller understøtte den selvberoligende adfærd ved at holde om barnet. Det er en naturlig del af et forældreskab at give mad.

Udmalkning og amning eller flaskeetablering

Hvis I ønsker, at barnet skal ernæres med modermælk, er udmalkning altafgørende. Forskningen viser, at jo tidligere mor starter udmalkning, desto større chance er der for, at amningen lykkes. Du kan håndudmalke eller anvende en malkemaskine.

Vi anbefaler, du udmalker hurtigst muligt efter fødslen gerne inden for 6 timer og derefter 8 gange i døgnet. Hver en dråbe er betydningsfuld, og målet er, at din mælkeproduktion vil stige inden for den første uge, så det svarer til barnets døgnbehov ved terminstidspunktet.

Hvad enten I ønsker, at barnet skal ammes eller have flaske med modermælk eller erstaning, vil I få vejledning og støtte i ammeetablering eller flaskegivning.

Praktisk information

Her nogle praktiske oplysninger, der kan være nyttige under jeres ophold på afsnittet.

Min Sundhedsplatform

Som forælder har du mulighed for at få adgang til dit barns Sundhedsplatform. Denne adgang gælder kun, hvis du har forældremyndighed over dit barn, og indtil barnet fylder 15 år. For at få adgang til dit barns sundhedsplatform skal du udfylde en blanket, som bliver udleveret af personalet efter ønske.

Parkering

Parkering er tilladt inden for afmærkede parkeringsbåse, og der findes pladser med 3 timers og 24 timers tidsbegrænsning. Du kan få forlænget din parkeringstid, hvis en indlæggelse gør det umuligt for dig at flytte bilen. Dette kan gøres ved henvendelse til Informationen ved hovedindgangen eller per telefon på 3862 2139. Her skal blot oplyses navn og CPR-nummer på patienten samt bilens registreringsnummer.

Find yderligere information på vores hjemmeside

På vores hjemmeside kan du finde yderligere information om afsnittet og se alle vores pjecer.

QR-kode
Scan koden og kom til Neonatalafsnittets hjemmeside

Dato og tidspunkt for familiesamtalen:

_____________________________________________________________

 

Egne noter

Som forberedelse til samtalen er der her mulighed for at skrive dine/jeres spørgsmål, og hvad du/I ønsker at dele med os.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Redaktør