Velkommen til Lungemedicinsk Sengeafsnit

Information om Lungemedicinsk Sengeafsnit.

Vi vil gerne byde dig velkommen til Lungemedicinsk Sengeafsnit. I denne pjece har vi samlet nogle af de informationer, du og dine pårørende kan få brug for. Du er altid velkommen til at kontakte personalet, hvis du har brug for yderligere information.

Velkommen

På Lungemedicinsk Sengeafsnit er vi specialister i at behandle medicinske lungesygdomme. Dvs. sygdomme i lungerne, der ikke kræver operation.

Vi gør, hvad vi kan, for at din indlæggelse forløber så godt som muligt. Vi lægger vægt på, at du bliver godt informeret, og at du selv er med til at træffe beslutninger om undersøgelse og behandling, hvis du ønsker det.

Når du bliver indlagt

De fleste patienter bliver indlagt via hospitalets akutmodtagelse afsnit 534, hvor den første akutte behandling foregår. Du er blevet overflyttet til Lungemedicinsk Sengeafsnit, fordi du har behov for at være indlagt i mere end 1-2 døgn. Det er en lungespeciaist, der planlægger din indlæggelse. Det sker inden for det første døgn. Når du ankommer til Lungemedicinsk Sengeafsnit, bliver du modtaget af en sygeplejerske. Du bliver vist til rette i afdelingen og får den hjælp, du har behov for.

Du er velkommen til at bruge dit eget tøj. Har du ikke selv medbragt toiletsager, badekåbe, sko og tøj, kan du bede dine pårørende tage det med til dig. Du får et skab med kode på til dine personlige ejendele. Har du værdigenstande med på hospitalet, kan du få dem opbevaret, se side 2.

Afdelingens telefonnummer

Pårørende kan ringe til afdelingen på telefon 38 62 68 41. Denne telefon besvares døgnet rundt, dog kan travlhed medføre ventetid. Der afholdes konference 3 gange i døgnet: kl. 9.00-9.30, kl. 15.00-15.30 og kl. 23-23.30. I disse tidsrum beder vi om forståelse for, at der er mere travlt end ellers.

Pårørende er velkomne

Det er en fordel, hvis én af dine pårørende har den primære kontakt til afsnittet og sørger for at holde andre pårørende informeret. Der er fri besøgstid under hensyntagen til medpatienters behov for hvile og personalets opgaver på stuen. Repos og gangarealer må benyttes frit.

Medicin

Lægen ordinerer den medicin, du bør have i forbindelse med indlæggelsen, og sygeplejersken udleverer den. Du får information om, hvordan medicinen virker, og om der er nogle bivirkninger, du skal være opmærksom på. Får du i forvejen medicin, vil lægen gerne vide hvilken. Det gælder også naturmedicin og kosttilskud. I særlige tilfælde kan det være gavnligt, at du medbringer egen medicin ved indlæggelsen.

Stuegang

Stuegang foregår normalt mellem kl. 10 - 13 på hverdage. På øvrige tidspunkter tilses kun akut dårlige patienter. Ved længerevarende indlæggelse og hvor stuegang ikke er nødvendig dagligt, aftales behovet med personalet. Deltagere i stuegangen er dig, en læge og en sygeplejerske. Ved stuegang får du svar på prøver og undersøgelser, og vi aftaler planen for din behandling.

Når du skal have svar på prøver og større undersøgelser, eller hvis du har behov for en uddybning af din behandlingsplanen, kan plejepersonalet hjælpe dig med at planlægge en lægesamtale, hvor lægen og sygeplejersken afsætter lidt mere tid. Hvis du ønsker det, er dine pårørende velkomne til stuegang og lægesamtale.

Du er meget velkommen til at stille spørgsmål om fx behandlingen, undersøgelser eller hvad du skal være opmærksom på efter udskrivelsen. Vi anbefaler, at du tænker over/skriver dine spørgsmål ned.

Tilbud om rygestop

Hvidovre Hospital er røgfrit - både ude og inde. Det gælder også E-cigaretter. Afdelingen har uddannede rygestopinstruktører, der kan støtte og rådgive, hvis du ønsker at holde op med at ryge. Hospitalet samarbejder med rygestopsinstruktørerne i din kommune, der kan støtte dig, efter du bliver udskrevet. Ryger du, får du tilbudt nikotinplaster eller lignende.

Behandling af åndenød

Mange patienter med kroniske lungesygdomme har åndenød til daglig og får endnu værre åndenød, når sygdommen blusser op. Vi er eksperter i at behandle åndenød, og det er vigtigt, at du fortæller os, hvis det er værre end sædvanligt. Vi kan behandle med ilttilskud og medicin der hæmmer betændelse og udvider luftvejene.

Nogle patienter, der har svigtende vejrtrækning, kan få aflastet vejrtrækningen med maske-ventilation. En maskine blæser luft ned i lungerne i takt med din egen vejrtrækning.

Behandling med ilt

Mange patienter har behov for ilttilskud under indlæggelsen, og nogle skal fortsætte med iltbehandling derhjemme, efter de er udskrevet. Hvis du har brug for det, vil du få udleveret en pjece: ”Behandling med hjemmeilt”.
Vi har mulighed for at give iltbehandling ved alle senge i afsnittet. Det er vigtigt for lungepatienter at få brugt kroppen mest muligt, og vi kan derfor også forsyne dig med ilt fra transportable iltflasker, så du kan gå omkring i afdelingen.

Praktiske oplysninger

Mobiltelefon og internet

Du er velkommen til at bruge din mobiltelefon. Har du computer/tablet med herind, kan du koble dig på det trådløse netværk ”RegHGaest”.

Tolk

Der er mulighed for at få en tolk med til undersøgelser og behandling på hospitalet. Tolken bestilles af personalet efter hospitalets anførte tolketjenester.

Værdigenstande

Du kan få opbevaret værdigenstande og penge på hospitalet. Hospitalet er kun ansvarligt for de genstande, der er afleveret til opbevaring. Personalet afhenter genstandene, når du bliver udskrevet, eller du kan selv hente dem i Informationen. Åbningstid for afhentning: Mandag - søndag kl. 8.00 - 21.30.

Kosten - á la carte køkken

Hospitalet tilbyder mad à la carte til alle patienter. Du får udleveret menukort og skal selv bestille mad på lokalnr. 2-6700. Der er åbent mellem kl. 7 og 18. Morgenmad skal bestilles dagen før inden kl. 18, frokost før kl. 10 og aftensmad før kl. 15. Er det ikke muligt for dig selv at bestille, hjælper personalet dig.

Kosten er en del af behandlingen, og personalet kan hjælpe dig med at vælge den rette kost. Drikkevarer står fremme hele døgnet. Du skal så vidt muligt selv hente drikkevarer. Har du behov for ekstra energi, får du tilbudt ernæringsdrikke.

Hjælpemidler

Bruger du hjælpemidler, er du velkommen til at medbringe dem ved indlæggelsen. Får du behov for nye hjælpemidler, hjælper personalet dig.

Forventninger til dig

Afdelingen forventer, at du og dine eventuelle pårørende deltager aktivt i pleje og behandling. Vi opfordrer dig til at være oppegående i dagtiden.

Kom godt hjem

Overflytning til andet hospital

Hvis du skal have kirurgisk behandling eller kræftbehandling i form af f.eks. kemoterapi eller stråler, vil du blive overflyttet til et andet hospital. Når behandlingen er afsluttet, bliver du enten udskrevet eller flyttet tilbage til Hvidovre Hospital.

Udskrivelse

Vi vil gerne sikre, at det er trygt at komme hjem igen efter indlæggelsen. Hvis du har brug for hjælp fra den kommunale hjemmepleje, kontakter vi din kommune og aftaler hjælpen. Inden udskrivelsen får du information, om der er noget, du skal være opmærksom på.

Medicin

Sygeplejersken giver dig en medicinliste og medicin med til de første dage. Lægen sørger for, at der ligger recept på den nye medicin på apoteket.

Kan jeg se min journal?

Hvis du vil vide, hvad der er skrevet i din journal, kan du logge ind på hjemmesiden sundhed.dk eller minsundhedsplatform.dk med dit NemID.

Hvordan kommer man hjem?

Du skal selv sørge for transport hjem. Det gælder dog ikke patienter, der er for syge til selv at klare transporten. Lægen vurderer, om du har brug for sygetransport.

Følge-hjem-team

Som et tilbud til dig, der fx modtager meget hjemmehjælp og er bekymret for at komme hjem, kan personalet kontakte hospitalets følge-hjem-team.
Teamet kan snakke med dig inden udskrivelsen og efterfølgende følge med dig hjem for at sikre, at du er tryg.

Sådan får din egen læge besked

Vi sender information om din indlæggelse og behandling til din læge senest en hverdag efter udskrivelse. Hvis du ikke ønsker dette, skal du gøre opmærksom på det.

Hvor skal jeg henvende mig, når jeg er kommet hjem?

Når du er blevet udskrevet og har spørgsmål, skal du kontakte din egen læge, med mindre vi har aftalt andet. Det gælder også, hvis du skal have fornyet recept.

Kontakt uden for din læges åbningstid

Ring til Akuttelefonen på telefon 1813. Her kan du få svar på spørgsmål vedrørende sygdom, og du kan blive henvist videre ved behov for akut behandling.

Døgnrytme

Kl. 05.30 - 07.00Puls og blodtryk m.m måles. 
Kl. 07.00 - 09.00Godmorgen. Tøj, morgenmad og medicin uddeles. Blodprøvetagning 
Kl. 10.00 - 13.00Stuegang, formiddagskaffe. Evt. lægesamtaler afholdes Kl. 
12.00Frokost og evt. medicin uddeles.
Kl. 12.30 - 14.00Middagshvil - ro på stuerne 
Kl. 14.00Der tages evt. blodprøver og gives medicin 
Kl. 14.30Eftermiddagskaffe 
Kl. 17.30Aftensmad og evt. medicin 
Kl. 19.30Aftenskaffe 
Kl. 21.00Der gøres klar til natten og puls og blodtryk mv. måles evt. medicin uddeles.

Personlig rådgivning og faciliteter

Patientvejleder

Patientvejlederen står til rådighed for patienter og pårørende og kan vejlede om rettigheder og muligheder i sundhedsvæsenet. Det kan fx dreje sig om mulighed for at klage, søge erstatning, patientsikkerhed, sundhedsvæsenets behandlingstilbud og frit sygehusvalg. Patientvejlederen har tavshedspligt.

Du finder patientvejlederen i Patientkontoret afsnit 294 i Vandrehallen, mellem center 2 og 3. Er du sengeliggende, kan patientvejlederen komme til dig. Telefon: 38 66 66 42
E-mail: patientkontorhvidovre@regionh.dk

Præst

Hospitalspræsterne står til rådighed for patienter og pårørende, til at tale om fx personlige problemer, sorg, krise eller religiøse forhold. Præsterne har tavshedspligt og ingen pligt til at registrere noget.

Hospitalspræsterne har kontor i Vandrehallen, Afsnit 204 (overfor kirken) og træffes på hospitalet og på tlf. 38 62 22 84 eller 29 43 18 98 mandag til fredag kl. 9.00-15.00.

Maria Magdalene Kirken ligger i Vandrehallen mellem center 2 og 3 og kan besøges hele døgnet. Præsten holder gudstjeneste med altergang den første søndag i måneden kl. 11.30 og den fjerde tirsdag i måneden kl. 14.00.

Etnisk ressourceteam

Etnisk ressourceteam er et tilbud om støttepersoner for patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund. Støttepersonerne har forskellig etnisk og religiøs baggrund. Ønsker du at tale med en støtteperson, skal du henvende dig til personalet på afdelingen.

Café og kiosk

Hospitalets 7-Eleven butik har et bredt udvalg af mad, drikke, snacks og kioskvarer. Butikken ligger i Vandrehallen i center 3 og har døgnåbent.

Frisør

Frisørsalonen ligger i Vandrehallen mellem center 2 og 3.
Åbningstid: Mandag - fredag kl. 10.00-16.00 (senere efter aftale)
Telefon: 36 75 70 19

Glemte sager

Glemte sager bliver opbevaret en måned på hospitalet. Herefter bliver det sendt til politiets hittegodskontor. Kontakt Informationen ved hospitalets hovedindgang.

Informationen

Oplysninger om, hvor en patient er indlagt, fås i Informationen ved hospitalets hovedindgang. Åbningstid: mandag - fredag kl. 6.30 - 22.00. Lørdag og søndag kl. 8.00 - 22.00. Telefon: 38 62 38 62 (besvares hele døgnet).

Redaktør