Velkommen til Lungemedicinsk Ambulatorium og Dagafsnit

Information om Lungemedicinsk Ambulatoriumog Dagafsnit.

Lungemedicinsk Ambulatorium og Dagafsnittet er et tilbud til dig, der har brug for at komme til undersøgelse og kontrol uden at være indlagt.

Sådan forbereder du dig

  • Tag den lungemedicin med, som du anvender for tiden.
  • Undlad at tage inhalationsmedicin den dag du møder i ambulatoriet.
  • Det er en god ide at skrive dine spørgsmål ned, så du er sikker på at få svar på det hele.
  • Du er velkommen til at tage en pårørende med.

Når du ankommer

Når du ankommer, skal du henvende dig i skranken ved indgangen til afdelingen. Når du har meldt din ankomst, kan du tage plads i vores venteområde.

Hvad skal der ske?

I vores ambulatorium og dagafsnit starter du ofte hos en sygeplejerske. Sygeplejersken laver en lungefunktionsundersøgelse og evt. supplerende undersøgelser, samt indsamler data til den efterfølgende lægesamtale.
Der er ofte ventetid mellem konsultationen hos sygeplejersken og lægen.

Hvis det er relevant for dig, bliver du tilbudt opfølgende samtaler hos en sygeplejerske. Det kan f.eks. dreje sig om hjælp til rygestop, kostvejledning, medicin eller livet med en kronisk lungesygdom. Du vil møde forskellige sygeplejersker i dit ambulante forløb. Vi stræber efter, at du får den samme læge, hver gang du kommer.

Billedet viser en kvinde til undersøgelse.

Ventetid

Der kan desværre være ventetid. Det skyldes ofte, at nogle patienter har brug for ekstra tid, og det kan ikke forudses.

Hvis ventetiden virker lang, er du velkommen til at kontakte sekretæren i skranken.

Alle patienter har tid hos en bestemt læge. Det betyder, at patienter ikke nødvendigvis kommer ind i den rækkefølge, de er ankommet.

Billedet viser Afsnit 253 i Center 2 på Ambulatorieetagen.

Drikkevarer

Du har mulighed for at få vand, te og kaffe, mens du venter. Hvis du ønsker andet, kan du købe det i 7-Eleven butikken i vandrehallen, som ligger en etage oppe. Butikken har døgnåbent.

Tolk

Det er muligt at få en tolk med til undersøgelser og samtaler på hospitalet. Læs mere på www.regionh.dk/interpreter.

Medicin

Hvis du skal have ny medicin, giver lægen dig en elektronisk recept og informerer dig om, hvordan den nye medicin virker. Vi laver recepter på den medicin, vi har behandlingsansvaret for. Øvrige recepter fås hos din egen læge.

Pjecer

Du bliver tilbudt skriftlig information, der er relevant for dig. Hvis du har spørgsmål efter at have læst dem, kan du stille dem til lægen eller sygeplejersken.

Aftale om ny tid

Du får en ny tid hos sekretæren, hvis du skal komme igen. Transport Du skal som hovedregel selv sørge for transport til og fra hospitalet. Er du i bil, så kom i god tid, så du har tid til at finde en parkeringsplads. Hvis du har brug for transport, skal du selv bestille denne hos Kørselsservice Syd, på tlf. 38 69 70 00

Yderligere information

Mandag - fredag kl. 8.00 - 15.00. Ved sygeplejefaglige spørgsmål, afbud og behov for ny tid, skal du ringe til os. 

Ved akut forværring i aften- og nattetimer kontaktes Akuttelefonen 1813 eller 112.

Redaktør