Velkommen til Gastroenhedens sengeafsnit

Information om Gastroenhedens sengeafsnit.

Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen og give dig nogle praktiske oplysninger, som du og din familie kan få brug for ved din indlæggelse.

Gastroenheden

Gastroenheden er en specialiseret afdeling indenfor behandling og pleje af patienter med sygdomme i mave- og tarmsystemet.

Vi lægger vægt på, at du som patient er godt informeret og er med til at træffe beslutninger om behandling og pleje. Vi vil gerne rette eventuelle misforståelser, mens du er indlagt. Så spørg plejepersonalet og læger i afsnittet, hvis du er i tvivl om noget eller har særlige ønsker.

Du kan læse mere om Gastroenheden på www.hvidovrehospital.dk under Gastroenheden, eller ved at scanne koden i øverste højre hjørne med din mobil.

Behandling og pleje under indlæggelse

I sengeafsnittet viser plejepersonalet dig til rette og sørger for, at du får den hjælp, du har behov for. Det er en god idè at medbringe toiletsager, sko, badekåbe m.v. Du får et skab med nøgle eller lås til dine personlige ejendele. Du er velkommen til at bruge eget tøj, men der er ikke mulighed for at vaske tøjet i afsnittet.

Medbring gerne en opdateret liste over den medicin, du tager.

 • Er indlæggelsen planlagt, så iværksættes behandlingen efter den plan, som du har aftalt med lægen inden indlæggelsen
 • Er indlæggelsen akut, så undersøges du af en læge, der lægger plan for undersøgelse og behandling.
 • Hvis du skal opereres, så tilbydes du en samtale med en kirurg og en narkoselæge.

Planer for behandlingen skrives i din elektroniske journal. Under indlæggelse kan du læse din journal på Min Sundhedsplatform. Bor du i Region Hovedstaden eller i Region Sjælland, så kan du også læse journalen efter udskrivelsen på Min Sundhedsplatform. Du kan også få udleveret en papirkopi af journalen eller læse journalen på Sundhed.dk.

Stuegang:

Der er stuegang om formiddagen på hverdage og ved behov i weekender. Ved stuegang deltager du sammen med en læge og en sygeplejerske. Sammen gennemgår I observationer fra pleje og behandling og justerer planer i forhold til, hvordan du har det.

Hvis du ønsker det, er din nærmeste pårørende velkomne til at deltage i stuegang.

I kan også aftale et tidspunkt efter stuegang til en samtale. Med din accept må dine pårørende kontakte personalet, for at få mere information.

Medicinering:

Medicinen ordineres af lægen og gives af sygeplejersken.

Billedet viser piller.

De informerer også om virkning og eventuelle bivirkninger af medicin, som ordineres under indlæggelsen.

Kontaktperson:

Hvis du er indlagt i mere end 24 timer, så tildeles du en læge som kontaktperson, som overordnet er ansvarlig for dit forløb. Den løbende vurdering foretages af den læge og sygeplejerske, der går stuegang.

Besøgstid:

Der er fri besøgstid i afdelingen. På stuer med flere patienter beder vi dig og dine besøgende om at vise hensyn. Af hensyn til medpatienters privatliv kan personalet bede om, at besøg bliver midlertidigt afbrudt.

Kost, motion, rygning og alkohol

Kost:

Kost med højt indhold af energi og protein fremmer heling af sår og modvirker træthed. Personalet vil vejlede dig og tilbyde mad og drikkevarer med højt indhold af energi og protein. Hvidovre Hospital har et a´la Carte køkken. Fra et menukort kan du bestille den mad, du ønsker.

Motion:

Motion og bevægelse styrker blodcirkulationen og vejrtrækningen. Det er især vigtigt efter en operation. Vi anbefaler derfor, at du er mest muligt ude af sengen og går rundt eller sidder i stol. Plejepersonalet hjælper dig med at komme ud af sengen.

Rygning:

Rygning – også E-cigaretter er ikke tilladt på hospitalet. Hvis du har behov for det, tilbyder vi Nikotin plaster. Hvis du ønsker hjælp til ændring af rygevaner, kan du kontakte Rygestopcaféen på tlf.: 38 62 21 73. Caféen ligger i Vandrehallen mellem center 2 og 3 og har åbent mellem kl. 8.00-15.00 fra mandag til torsdag.

Alkohol:

Alkohol er ikke tilladt på hospitalet. Hvis du har svært ved at overholde dette, så tal med personalet. Hvis du ønsker hjælp til ændring af vaner i forbindelse med kost, motion, rygning og alkohol efter udskrivelsen, så kan personalet i afsnittet hjælpe med at rette henvendelse til den kommune, hvor du bor.

Telefon, internet og post

Der er monteret en fastnettelefon på sengearmen ved sengen. Telefonen kan bruges til opkald i Danmark ved at taste nul før det ønskede nummer. Mobiltelefon skal være på lydløs af hensyn til medpatienter.

Hvis du har din egen bærbare computer med, kan du få gratis adgang til internettet via det trådløse netværk ”RegHGaest”. Registrér dig ved at følge vejledningen for at få internetforbindelse.

Der kommer post til afsnittet dagligt. Hvis du ønsker at sende brev, kan det afleveres i afsnittet eller i postkassen ved hospitalets hovedindgang.

Værdigenstande

Medbring ikke værdigenstande når du skal indlægges. Hospitalet har kun ansvar for de værdigenstande, som er afleveret til opbevaring.

Værdigenstande kan afleveres til opbevaring i Informationen. Kontanter kan afleveres i Informationen, hvor beløbet sættes ind på din NemKonto. Der kan gå 4-5 hverdage, før beløbet er på din konto.

Informationen ligger ved hospitalets hovedindgang og har åbent for aflevering og afhentning af værdigenstande på hverdage fra kl. 9.30-13.00.

Tolk

Hvis du har svært ved at forstå dansk, er det en fordel at have en tolk med ved undersøgelse, behandling og samtaler. Tolken bestilles af personalet.

Udskrivelse

Vi taler med dig om udskrivelsen hurtigt efter, at du er blevet indlagt, så udskrivelsen bliver godt planlagt, og du kan føle dig tryg.

Mange har mulighed for at komme hjem et par dage under indlæggelsen, for eksempel i en weekend. Det er en læge, der afgør, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at du kommer hjem.

Ifølge lovgivningen skal du selv sørge for transport til og fra hospitalet, hvis dit helbred tillader det. Afsnittet vurderer, om du skal tilbydes transport.

Tilbud om personlig rådgivning

Får du brug for hjælp til at løse sociale eller økonomiske spørgsmål, som opstår i forbindelse med din indlæggelse, skal du kontakte det socialcenter, som du tilhører i din kommune.

Patientvejlederen kan hjælpe dig og din familie med at afklare problemer, der er opstået i kontakten til hospitalet. Det kan være angående:

 • Patientrettigheder
 • Klager
 • Erstatninger
 • Patientsikkerhed
 • Behandlingstilbud
 • Frit sygehusvalg

Patientvejlederen har tavshedspligt, og du kan henvende dig anonymt. Personlig henvendelse er bedst efter aftale på telefonnummer 38 66 66 42 eller via mail fra Hospitalets hjemmeside – Patientvejleder. Patientkontoret ligger i Vandrehallen mellem center 2 og 3 og har åbent:

 • Mandag -torsdag fra kl. 10.00-13.00.
 • Fredag fra kl. 10.00-12.00 Ligger du i sengen, kan patientvejlederen komme til dig på afsnittet.

Tilbud om samtale med en præst

Har du eller din familie behov for en samtale om for eksempel sorg, krise eller religiøse forhold, så kan du kontakte en præst. Præsten har tavshedspligt om, hvem der henvender sig og om samtalens indhold. Hvidovre hospital har en hospitalspræst, der kan kontaktes og som kan foretage dåb, nadver og vielse.

Personalet på afsnittet kan hjælpe dig med at kontakte præsten. Du kan også selv tage kontakt til præsten ved at ringe på tlf.: 38 62 22 84 eller møde op på præstekontoret som ligger i Vandrehallen mellem center 2 og 3. Du kan henvende dig mandag - torsdag mellem kl. 9.00 og 15.00.

Hvis du eller din familie ønsker at tale med en præst fra et andet trossamfund, så kan præsten, personalet på afsnittet eller du selv tage kontakt til etnisk ressourceteams koordinator, Naveed Baig på tlf.: 25 69 95 69 eller naveed.baig@regionh.dk.

Maria Magdalene Kirken kan besøges af alle hele døgnet. Kirken ligger i Vandrehallen mellem center 2 og 3.

Præsten holder gudstjeneste i Maria Magdalene Kirken med altergang:

 • Første søndag i måneden kl. 11.30.
 • Fjerde tirsdag i måneden kl. 14.00.

Øvrige faciliteter

Café og kiosk:

7-Eleven ligger i Vandrehallen mellem center 3 og 4 og har døgnåbent. De sælger kolde og lune retter, kage, slik, blomster, drikkevarer m.v.

Frisørsalon:

Frisøren kan kontaktes på tlf.: 36 75 70 19. Personalet kan hjælpe med at træffe en aftale samt sørge for transport frem og tilbage. Salonen har åbent mandag - fredag kl. 10.00- 16.00 og ligger i Vandrehallen mellem center 2 og 3.

Apotek:

Hospitalet har et apotek, som ligger i Vandrehallen mellem center 2 og 3.

Scan koden med din mobil og læs mere om afdelingen https://www.hvidovrehospital.dk/
Scan koden med din mobil
og læs mere om afdelingen.
Redaktør