Velkommen til Gastroenhedens akutte modtagelse (afsnit 324)

Information om Gastroenhedens akutte modtagelse (afsnit 324).

I denne folder har vi samlet nogle praktiske oplysninger, som du kan få brug for ved din indlæggelse.

Vi vil gerne byde dig velkommen til Gastroenhedens akutte modtagelse på Hvidovre Hospital. I denne pjece har vi samlet nogle af de informationer, du og dine pårørende kan få brug for. Du er altid velkommen til at kontakte personalet, hvis du har brug for yderligere information.

Gastroenhedens akutte modtagelse

Du er blevet indlagt i den akutte modtagelse. Her undersøger vi, udreder og behandler patienter med akut opstået mave-tarmsygdomme.

Vi modtager patienter, der er henvist fra egen læge, vagtlæge eller skadestue. Læger og plejepersonalet arbejder tæt sammen for at din indlæggelse kan forløbe så tilfredsstillende som muligt.

De kontaktpersoner der overordnet er ansvarlige for pleje- og behandlingen i den akutte modtagelse er:

  • Overlæge Morten L. Lauritsen
  • Overlæge Flemming Tofteng
  • Afdelingssygeplejerske Anette Thovtrup

Sådan foregår et typisk patientforløb

Du vil først blive mødt af en sygeplejerske som vil spørge til dine symptomer og generelle sygdomshistorie. Sygeplejersken vil bl.a. måle dit blodtryk, puls og temperatur samt bede dig om en urinprøve. De fleste af vores patienter skal have taget blodprøver. Herefter vil du blive undersøgt af en modtagende læge.

Når undersøgelsen er færdig, vil den modtagende læge give dig besked om hvad næste skridt vil være. Hvis du tager medicin skal du fortælle det til lægen!

Senere vil du blive undersøgt af en mere erfaren læge, som sammen med dig vil lægge en plan for dit videre undersøgelsesforløb. Der kan godt gå nogen tid mellem de forskellige undersøgelser.

Tiden bruger vi bl.a. på at observere udviklingen af dine symptomer og afventer svar på prøverne. Når der er kommet svar på dine prøver, vil lægen fortælle dig, hvad der videre skal ske.

De fleste af vores patienter er indlagt i den akutte modtagelse i mindre end et døgn. Hvis du fortsat skal være indlagt, bliver du overflyttet til en af Gastroenhedens medicinske eller kirurgiske afdelinger.

Hvis du bliver udskrevet vurderer lægen, om du har behov for at gå til ambulant udredning eller behandling.

Praktiske oplysninger

Besøgstid

Der er fri besøgstid på afdelingen, men vis hensyn til de andre patienter på stuen.

Telefon

Hvis du vil tale i mobiltelefon, er det bedst at det foregår uden for stuen. Af hensyn til andre patienter bør mobiltelefonen være på lydløs.

Dine pårørende kan også ringe til afdelingen på telefon 38 62 16 00.

Rygning

Hvidovre Hospital er røgfrit ude og inde. Rygere kan få tilbudt nikotinplaster eller lign.

Alkohol

Der må ikke indtages alkohol i afdelingen. Hvis det er vanskeligt for dig at overholde denne regel, kan du få råd og vejledning af personalet.

Tolk

Der er mulighed for at få en tolk med til undersøgelser og samtaler på hospitalet. Tolken bestilles af personalet.

Værdigenstande

Du kan få opbevaret værdigenstande på hospitalet. Penge, der bliver deponeret, bliver overført til NemKonto. Hospitalet er kun ansvarlig for de værdigenstande, som er afleveret og deponeret. Derfor anbefaler vi, at du ikke tager for mange penge og værdigenstande med på hospitalet.

Café

Der er en 7-Eleven butik for patienter og pårørende i Vandrehallen, 1. sengeetage: Butikken har døgnåbent.

Kortet viser Afsnit 324 i gult Center 3 på 2. Sengeetage, Hvidovre Hospital.
Scan koden med din mobil og læs mere om afdelingen https://www.hvidovrehospital.dk/
Scan koden med din mobil
og læs mere om afdelingen.
Redaktør