Velkommen til Gastroenhedens Intensive Observationsafsnit

Information om Gastroenhedens Intensive Observationsafsnit.

Denne pjece indeholder information til patienter og pårørende indlagt på Gastroenhedens Intensive Observationsafsnit (GIO) afdeling 322.

I afsnit 322 undersøger og behandler vi patienter, der i en periode har brug for ekstra elektronisk overvågning døgnet rundt.

Overvågningsudstyret har indbyggede alarmer, som personalet indstiller. Alarmerne hjælper os med hurtigt at se ændringer i patienternes tilstand, f.eks. at patientens blodtryk er steget, eller at patienten selv trækker vejret bedre.

Afsnittets personale består af sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, samt specialuddannede læger. Derudover har vi et tæt samarbejde med personaler fra resten af hospitalet.

Vi lægger vægt på, at patienter og pårørende føler sig godt informeret og trygge ved behandlingen. I skal endelig spørge, hvis der er noget I har brug for at tale med os om.

Stuegang

Der er stuegang om formiddagen og i løbet af dagen, hvis der er behov for det. Ved stuegang kan du få svar på de spørgsmål, du måtte have om din sygdom og om den plan, som lægen og plejepersonalet har lagt i samarbejde med dig.

Planen står i din journal. Du kan få en kopi af journalen, og vi tilbyder at gennemgå den sammen med dig. Du kan se din journal på ”minsundhedsplatform.dk”.

Pårørende er velkomne til at være med til stuegang eller at holde en lægesamtale uden patienten, såfremt at patienten har givet tilladelse til det.

Døgnrytme

Patienterne på afsnittet observeres og plejes døgnet rundt. Specielt i dagtiden kan der være mange aktiviteter, f.eks. personlig pleje, genoptræning, tilsyn eller undersøgelser. Under nogle af disse aktiviteter er det ikke altid muligt for pårørende at være på sengestuen.

Vi forsøger at bevare patienternes normale døgnrytme, hvilket betyder at vi lægger stor vægt på at der er ro på stuerne om natten.

En del patienter har meget svært ved at sove når de er indlagt. Derfor kan der være tidspunkter, hvor besøg er ubelejligt, f.eks. hvis patienten lige er faldet i søvn til en middagslur. Det er en god idé at lave en dagsplan sammen med sygeplejersken.

Overflytning

Når lægerne vurderer, at du ikke længere har behov for ekstra overvågning, bliver du overflyttet til et andet sengeafsnit i Gastroenheden.

Her bliver der fulgt op på den behandlingsplan, der allerede er lagt. Det sker i tæt samarbejde mellem de to afsnit. Overflytning kan foregå på alle tider af døgnet, personalet vil så vidt muligt forsøge at holde pårørende informeret.

Besøgstid

Der er fri besøgstid på afdelingen. Dog beder vi pårørende om at tage hensyn til de andre patienter.

Hvis døren er lukket til patientstuen, er det bedst at kontakte plejepersonalet inden I går ind på stuen. Årsagen til den lukkede dør kan bl.a. være at patienten er ved at blive plejet, få behandling eller er blevet overflyttet til en anden stue / afdeling, hvilket kan give anledning til misforståelser og unødig bekymring.

Når det på grund af pleje- og behandlingsopgaver ikke er muligt for pårørende at være på sengestuen, kan I benytte atriumgården eller vores rum til pårørende. Her er der mulighed for at sidde og slappe af og se tv, og evt. få noget at drikke.

I særlige tilfælde kan vi arrangere overnatning for pårørende.

Yderligere information

I er altid velkomne til at ringe til afdelingen på tlf. 38 62 22 18. Vi har i afdelingen vagtskiftet 7.00-7.15, 15.00-15.15 og 23.00-23.15. Vi henstiller derfor til at I ikke ringer omkring disse tidsrum.

Praktisk information

Håndhygiejne

Da patienter indlagt på intensiv er særligt modtagelige over for infektioner, er det vigtig at man spritter hænder før og efter besøg hos patienten. Håndsprit findes på alle sengestuer og ved køleskabene.

Personlige ejendele og værdigenstande

Under indlæggelsen har du oftest brug for toiletsager, briller, høreapparat og eventuelt et par sko. Billeder af familie, venner eller kæledyr kan være en god opmuntring.

Du kan få opbevaret penge og værdigenstande i Informationen. Vi anbefaler, at du ikke medbringer for mange penge eller værdigenstande.

Hospitalet er kun ansvarligt for de værdigenstande, som er afleveret og deponeret i Informationen.

Tolk

Døve og fremmedsprogede pårørende kan få en tolk med til samtale på hospitalet. Sygeplejersken bestiller tolken efter aftale.

Internet

Du kan ved henvendelse til sygeplejersken få udleveret en gæsteadgang til internettet.

Rygning

Hvidovre Hospital er røgfrit både indendørs og udendørs.

Patientvejleder

Hospitalets patientvejleder står til rådighed for både patienter og pårørende, der har brug for samtale og rådgivning omkring eventuelle problemer under indlæggelsen. Du kan kontakte patientvejlederen på telefon: 38 66 66 42 mandag-torsdag kl. 10.00-13.00 og fredag kl. 10.00-12.00.

Hospitalspræst

Hvidovre Hospital har en hospitalspræst. Du og dine pårørende kan tale med præsten om de tanker og spørgsmål, som kan opstå, når sygdom bliver en del af livet. Præsten har tavshedspligt, og der skrives ikke journal.

Hospitalspræsten kan også etablere kontakt til repræsentanter for andre trossamfund.

Du kan kontakte hospitalspræsten på telefon 38 62 22 84 mandag - torsdag klokken 09.00 - 15.00. I samme tidsrum kan præsten træffes på sit kontor, afsnit 204 overfor kirken i Vandrehallen mellem center 2 og 3.

 

Scan koden med din mobil og læs mere om afdelingen https://www.hvidovrehospital.dk/
Scan koden med din mobil
og læs mere om afdelingen.
Redaktør