Velkommen til Gastroemedicinsk Dagafsnit

Velkomstpjece til Gastromedicinsk Dagafsnit 310.

Vi vil gerne byde dig velkommen til Gastroenhedens Medicinske Dagafsnit. I denne folder har vi samlet nogle af de informationer, du kan få brug for som patient. Du er altid velkommen til at kontakte os med eventuelle spørgsmål.

Gastroenhedens Medicinske Dagafsnit er et tilbud til patienter, der har brug for at komme til undersøgelser og behandling, men som ikke behøver at være indlagt.

Vi lægger vægt på at den enkelte patient føler sig godt informeret og selv er med til at træffe beslutninger om undersøgelser og behandling. Så vidt det er muligt, kommer du til at tale med den samme læge og evt sygeplejerske hver gang du møder i afdelingen. Du er velkommen til at tage en pårørende med til besøget.

Første gang du kommer i dagafsnittet, er der afsat 30 minutter hos lægen. Ved efterfølgende besøg er der afsat 20 minutter. Du vil også kunne opleve at blive indkaldt til en sygeplejetid. Dette vil være 30-90 minutter, alt afhængig af baggrunden for aftalen. 

Husk at melde afbud!

Hvis det bliver nødvendigt for dig at melde afbud, beder vi dig gøre det i god tid, så din tid kan bruges til en anden patient. Du kan melde afbud telefonisk eller via MinSP.

Du får en plan for undersøgelser og behandling

Lægen lægger en plan for evt. undersøgelser og behandlinger i samarbejde med dig. Sygeplejersken kan fortælle dig mere om de forskellige undersøgelser og behandlinger. Nogle af dem kan hun planlægge sammen med dig, andre får du brev om fysisk eller i e-boks. Du vil altid få udleveret skriftlig information, som supplerer den mundtlige information om det, der skal ske.

Hvordan får jeg svar på mine undersøgelser?

Du får svar på de foretagne undersøgelser ved det efterfølgende besøg i dagafsnittet, medmindre andet er aftalt med lægen. Skulle der komme et svar, som kræver yderligere undersøgelser eller andre tiltag, vil du blive kontaktet af lægen.

Ventetid

Vi gør vores bedste for, at du kommer ind til den aftalte tid i dagafsnittet. På et hospital kan der af og til opstå noget uforudset, som kan gøre, at vi ikke kan overholde de planlagte aftaler. Vi håber, at du vil udvise forståelse, hvis det skulle ske for dig.

Hvis du mangler medicin

Husk at få dine recepter fornyet, når du er til kontrol hos lægen. Skulle du alligevel komme til at mangle medicin, kan du ringe til din praktiserende læge eller til sygeplejersken i Medicinsk Dagafsnit. Hvis du ringer til os, er det en stor hjælp, hvis du har navn og dosis på medicinen klar.

Har du brug for en tolk?

Der er mulighed for at få en tolk med til samtaler og undersøgelser på hospitalet, hvis lægen vurderer, at det er nødvendigt. Har du brug for tolk meddeler du det til den læge eller sygeplejerske, som du har kontakt med. Det er hospitalet, der bestiller tolk eller teletolkning. Du skal betale et gebyr for tolkning, hvis du har haft bopæl i Danmark i mere end 3 år.

Transport

Du skal selv sørge for transport til- og fra hospitalet. Vores sekretærer kan være behjælpelige med at bestille din hjemtransport, hvis du benytter FlexTrafik/Falck.

Akut dårlig

Hvis du pludselig føler dig meget dårlig, mens du er hjemme, så ring til os på telefon: 38 62 23 29. Uden for daghospitalets åbningstid kan du ringe til Gastroenhedens Akutmodtagelse på telefon: 38 62 36 38, oplys, at du er patient i daghospitalet, og hvad du fejler.

Yderligere information

Sygeplejerskerne træffes mellem kl 8:00- 10:00 på tlf. 38 62 23 29 Ved spørgsmål vedr. aftaler, tolkebehov, kørsel etc. træffes sekretærerne på samme nummer efter kl 10.

Billedet viser et kort over Afsnit 310 i Center 3 på Ambulatorieetagen, Hvidovre Hospital.
Scan koden med din mobil og læs mere om afdelingen https://www.hvidovrehospital.dk/
Scan koden med din mobil
og læs mere om afdelingen.
Redaktør