Velkommen til Dagkirurgisk Afdeling 141

Læs mere om operationer på Dagkirurgisk Afdeling 141.

Dagkirurgisk Afdeling 141 er placeret i Center 1 i Ambulatorieetagen. I Dagkirurgisk Afdeling bliver du som regel opereret og udskrevet efter få timer. Det er vigtigt, at du læser denne pjece inden operationen.

Du har fået tid til operation i Dagkirurgisk Afdeling

Tid og sted

Du skal møde i Dagkirurgisk Afdeling 141, Center 1 i ambulatorieetagen:

_______________ dag den __________________ /____________ kl. ____________________

Se vores informationsvideo inden operationen på:
www.hvidovrehospital.dk/dagkir.

Er du forhindret

Ønsker du at få ændret din operationsdato eller har du været syg/indlagt i perioden mellem opskrivningstidspunktet og operationen, bedes du kontakte det ambulatorium, hvor du aftalte med lægen, at du skulle opereres.

  • Ortopædkirurgisk Ambulatorium 333 på telefon 3862 2244.
  • Mavetarmkirurgisk Ambulatorium 331K på telefon 3862 2237.
  • Gynækologisk Ambulatorium 537 på telefon 3862 2602.

Hvis der opstår sygdom dagen før eller på operationsdagen bedes du kontakte Dagkirurgisk Afdeling på telefon 38 62 10 39.

Inden operationen

Medicin på operationsdagen

Får du daglig medicin, aftaler du med kirurgen, hvilken medicin du skal tage hjemmefra.

Bruger du astmaspray, skal den tages som vanligt. Medbring sprayen på operationsdagen.

Får du blodfortyndende medicin, skal du holde pause med den i forbindelse med operationen. Pausens længde aftaler du med kirurgen ved forundersøgelsen.

På operationsdagen skal du 2 timer før mødetid tage følgende smertestillende medicin:

___________________________________________________________ Init: __________________

Du skal faste

Alle muskler bliver slappe, når du bliver bedøvet. Er mavesækken ikke tom, kan maveindholdet løbe op gennem spiserøret og ned i lungerne og forårsage alvorlig lungebetændelse. Derfor er det vigtigt, at du faster. Overholder du ikke fastereglerne, bliver din operation aflyst.

Fasteregler for børn fra 2-14 år

MødetidFasteregler
Mødetid mellem kl. 07.00-14.00Må ikke spise efter kl. 24.00
Mødetid mellem kl. 14.00-18.00Må ikke spise efter kl. 08.00
Mødetid mellem kl. 07.00-18.00Må drikke saftevand og vand indtil 1 time før mødetid

Fasteregler for voksne fra 15-100 år

MødetidFasteregler
Mødetid mellem kl. 07.00-14.00Må ikke spise efter kl. 24.00
Mødetid mellem kl. 14.00-18.00Må ikke spise efter kl. 08.00
Mødetid mellem kl. 07.00-18.00Må drikke sort kaffe/te, saftevand og vand indtil 2 timer før mødetid

Andre forbederelser

Du skal gå i bad inden operationen, da ren hud nedsætter risikoen for betændelse. Undlad ur, smykker, piercinger, neglelak, creme og makeup på operationsdagen. Høreapparat, tandprotese eller briller må du gerne have med. Tag løst tøj på, og medbring gerne læsestof eller andet til ventetiden.

Ankomst til Dagkirurgisk Afdeling

Når du ankommer, henvender du dig ved skranken. Du får anvist et omklædningsrum og eget skab med lås. Du hilser på den læge, som skal operere dig. Inden du kommer ind på operationsstuen, får du lagt et drop i hånden.

Vi har begrænset plads. Venteværelset er derfor forbeholdt operationspatienter. Pårørende henvises til at vente hjemme eller andre steder på hospitalet. På grund af den korte indlæggelsestid er der ikke besøgstid. Pårørende kan efter aftale deltage, når du får information om operationen.

På operationsstuen

Du bliver modtaget af den læge eller sygeplejerske, som skal bedøve dig. Du får målt blodtryk, påsat hjerteovervågning og får en klemme på fingeren, som viser iltindholdet i dit blod.

Hvis du skal i fuld bedøvelse, får du sove- og smertestillende medicin gennem droppet. Under operationen får du den mængde medicin, du har brug for, så du kan sove godt. Narkosepersonalet er hos dig og overvåger vejrtrækning og kredsløb, mens du er bedøvet.

Efter operationen

Opvågning

Efter operationen bliver du kørt til opvågningsafdelingen. Du bliver modtaget af den sygeplejerske, som skal passe dig. De første 1 - 3 timer skal du blive i afdelingen til observation. Du får ilt gennem et næsekateter, indtil du er helt vågen.

Du får kvalme- og smertestillende medicin efter behov og får noget at spise og drikke. Inden udskrivelsen får du information om operationen af sygeplejersken eller lægen, der har opereret dig. Vi aftaler, om du skal til opfølgende kontrol.

Smertebehandling

Efter operationen kan du have smerter. Du skal derfor købe smertestillende medicin i håndkøb som f.eks. Pinex eller Pamol. Er der brug for mere smertestillende, laver vi en recept, så du kan hente medicinen på apoteket.

Det er vigtigt, at du tager den anbefalede medicin.

Hjemtransport

Du skal selv sørge for hjemtransport. På grund af bedøvelsen skal du følges hjem af en voksen pårørende i bil eller taxa. Du må ikke selv føre bil eller køre med offentlige transportmidler før dagen efter operationen.

Da du får den bedste hvile hjemme, er det vigtigt, at du bliver hentet hurtigt, når du er klar til udskrivelse. Når du kommer hjem, skal der være en voksen person hos dig indtil næste morgen. Vi forventer, at børn er ledsaget af en forælder i hele forløbet - dog ikke under operationen.

Aftale om telefonopkald

Når du bliver udskrevet, aftaler vi evt., at vi ringer den førstkommende hverdag. Vi udfylder et aftaleskema, og du får et spørgeskema med hjem.

Kontakt os ved problemer efter operationen

Får du problemer efter operationen, og er du:

  • Gynækologisk patient, ring på telefon: 38 62 31 91.
  • Gastrokirurgisk patient, ring på telefon: mandag - torsdag: 38 62 22 14, fredag - søndag: 38 62 57 62.
  • Ortopædkirurgisk patient, skal du fra kl. 8.00-15.00 ringe på telefon: 38 62 22 44. Efter kl. 15 skal du kontakte 1813 eller egen praktiserende læge.

Introduction in different languages

See our introduction video in different languages.
 

Redaktør