Velkommen til Akutmodtagelsen, Afsnit 534

Information om Akutmodtagelsen, Afsnit 534.

Du er indlagt på Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital. De fleste af vores patienter er kun indlagt her i ca. et døgn, mens vi afklarer, hvad der videre skal ske.

Akutmodtagelsen er en travl afdeling med et stort patientflow, og det kan virke overvældende at blive indlagt i Akutmodtagelsen fordi der sker mange ting på kort tid. Vi lægger derfor vægt på, at du føler dig tryg og er godt informeret om, hvad der skal ske. Du bliver modtaget i afdelingen af en sygeplejerske, og vil undervejs i forløbet jævnligt blive spurgt om dine symptomer. Hvis du føler en forværring i dine symptomer er det vigtigt, at du henvender dig til personalet.

Plan for undersøgelser

Så snart det er muligt, kommer du til at tale med en læge, der spørger mere ind til dine symptomer. Herefter laver lægen en plan for de undersøgelser, der er nødvendige for at stille en diagnose. Det kan fx være blodprøver og/eller røntgenundersøgelse. Der kan godt være ventetid på nogle af undersøgelserne.

Medicin

Hvis du regelmæssigt tager medicin, vil vi gerne vide hvilken. Det gælder også naturmedicin. Lægen ordinerer herefter den medicin, du skal have under din indlæggelse. Du skal derfor ikke tage din sædvanlige medicin, uden først at have talt med en læge eller en sygeplejerske.

Hjem igen efter det første døgn

Når der er kommet svar på de forskellige undersøgelser, taler lægen med dig om, hvad den videre plan er. Hvis du bliver udskrevet, vurderer lægen, om du har behov for at gå til ambulant behandling på hospitalet eller til opfølgning hos egen læge. Du får udleveret en skriftlig information om din indlæggelse. Denne information findes også på www.sundhed.dk.

Vi orienterer også hjemmeplejen, hvis der er behov for det, fx hvis der er ændringer i dit medicinbehov eller dit behov for pleje.

Indlæggelse

Hvis lægen vurderer, at du stadig skal være indlagt, bliver du overflyttet til en anden afdeling, så snart dette er muligt.

Information til dine pårørende og egen læge om indlæggelse

Vi oplever ofte, at pårørende kontakter afdelingen med ønske om, at høre om hvordan det går med indlæggelsen. Du skal som patient selv gøre personalet opmærksom på, hvis vi IKKE må kontakte dine pårørende eller svare på henvendelser om din indlæggelse.

Det samme gælder, hvis du IKKE ønsker, at information om din indlæggelse videregives til din egen læge.

Transport

Du skal som regel selv sørge for transport hjem fra hospitalet. Lægen vurderer, om der er behov for sygetransport.

Mobiltelefon

Det er tilladt at tale i mobiltelefon i afdelingen.

Telefon

Afdelingen har en telefon på væggen på gangen, som du kan benytte til korte samtaler. Du skal trykke ”0” før opkaldsnummeret, for at ringe ud fra hospitalet. Dine pårørende kan ringe til afdelingen på dette nummer: 38 62 22 47.

Trådløs internetadgang

Det er muligt at få udleveret en kode til trådløst internet, spørg personalet, hvis du har behov for det.

Tolk

Der er mulighed for at få en tolk med til undersøgelser og samtaler på hospitalet. Tolken bestilles af personalet, hvis der er behov for det, og kommer så snart det er muligt.

Værdigenstande

Du kan få opbevaret penge og værdigenstande på hospitalet. Hospitalet er kun ansvarlig for de værdigenstande, som er afleveret til opbevaring. Vi fraråder, at du har et større værdibeløb eller værdigenstande på dig. Værdigenstande afhentes ved udskrivelse i hospitalets information ved hovedindgangen. Evt. penge bliver indsat på din NemKonto.

Rygning

Hvidovre Hospital er røgfrit både inde og ude. Patienter kan få tilbudt nikotintyggegummi eller lignende, så det er lettere ikke at ryge under indlæggelsen.

Alkohol

Der må ikke drikkes alkohol i afdelingen eller på hospitalet i øvrigt.

Din journal på sundhed.dk

Med NemID kan du se din journal på sundhed.dk. Du kan se dine journaloplysninger og læse mere om din indlæggelse. Der kan gå op til 5 dage før alle oplysninger er overført til sundhed.dk.

Information til pårørende

Besøgstid

Der er fri besøgstid i afdelingen. Dog beder vi pårørende om at vise hensyn til eventuelt andre patienter på samme stue.

Information

Du kan ringe til afdelingen på tlf. 38 62 22 47 for at få mere information om din pårørende. Det er bedst at ringe i tidsrummet kl. 11.00 - 15.00 og 19.00 - 21.00.

7-Eleven - Vandrehallen, Center 3

Der er døgnåbent i 7-Eleven.

Drikkevarer og snacks

I venteværelset til venstre for indgangen til Akutmodtagelsen er det muligt med kontanter el. betalingskort at købe drikkevarer, sandwich og snacks i automaten.

Redaktør