Vejledning til patienter om brug af morfin

Morfin anvendes ved behandling af stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige. Læs mere om brugen af morfin.

Vejledning til patienter ved brug af smertestillende medicin.

Morfin

Stærkt smertestillende middel.

Virksomt stof

Morphin.

Anvendes

Ved behandling af stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.

Virkning

Virkningen indtræder efter 30 min. og varer 3 - 5 timer.

Dosering og administration

Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad. Der udleveres Morfin tabletter à 10 mg, der kan tages 1/2 - 1 tablet max. 5 gange dagligt efter behov.

Graviditet

Må kun anvendes efter aftale med lægerne.

Amning

Bør ikke anvendes på grund af manglende viden.

Bør ikke anvendes

Ved alvorlige vejrtrækningsproblemer og dårligt fungerende hjerte bør medicinen ikke anvendes. Ved tvivlstilfælde, spørg lægerne.

Mulige bivirkninger

Almindelige (1 - 10 %)

 • Kvalme
 • Forstoppelse.
 • Opkastning.
 • Sløvhed.
 • Døsighed.
 • Manglende vandladning.
 • Små pupiller.

Ikke almindelige (0,1 - 1 %)

 • Mundtørhed.
 • Hjertebanken.
 • Hæmmet vejrtrækning.
 • Muskelsammentrækninger i luftrøret.
 • Hovedpine.
 • Svimmelhed.
 • Opstemthed (eufori).
 • Uro.
 • Angst.
 • Koordinationsbesvær.
 • Rystelser.
 • Kramper.
 • Konfusion.
 • Humørforstyrrelser.
 • Hallucinationer.
 • Hududslæt.
 • Rødme.
 • Øget svedtendens.
 • Allergiske reaktioner.
 • Alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og eventuelt kramper (anafylaktisk chok).
 • Vandladningsbesvær.

Sjældne (0,01 - 0,1 %)

 • Lavt blodtryk.
 • Forhøjet blodtryk.
 • Hjertebanken.
 • Langsom puls.
 • Væskeophobning i fx. arme og ben.
 • Søvnløshed.
 • Hudkløe.
 • Nældefeber.
 • Sløret syn.
 • Dobbelt syn.
 • Ufrivillige øjenbevægelser.

Samtidig anvendelse af andre lægemidler

Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Morfins sløvende virkning.
Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge morfins sløvende virkning og åndedrætshæmmende virkning.
Morfin kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og midler mod psykoser.
Samtidig behandling med MAO - hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur eller ændret blodtryk.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

OBS

 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Dette er ikke aktuelt i de udleverede mængder. Ved tvivlstilfælde eller utilpashed søges læge.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende og ånde - drætshæmmende virkning.

 

Kilde: Uddrag af Medicinhåndbogen til patienter

Redaktør