Vejledning til patienter om brug af Xarelto

Xarelto anvendes til forebyggelse og behandling af blodpropper i de dybe vener eller i lungerne. Læs mere om brugen af xarelto.

Vejledning til patienter ved brug af blodfortyndende medicin.

Xarelto

Blodfortyndende middel.

Virksomt stof

Rivaroxaban.

Anvendelse

Forebyggelse og behandling af blodprop i de dybe vener eller i lungen.

Dosering

En tablet á 10 mg dagligt i det antal dage lægen ordinerer.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bør ikke anvendes

 • Ved meget dårligt fungerende nyrer.
 • Ved visse leversygdomme.
 • Ved aktiv blødning.
 • Ved risiko for blødning, fx efter et slag.
 • Hvis du for nyligt har været gennem en operation, fx i hjernen eller rygmarven.
 • Hvis du har kunstig hjerteklap.

Mulige bivirkninger

Almindelige (1 - 10 %)

 • Feber, kraftesløshed, træthed.
 • Blødning i mave-tarmkanalen, diarre, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, kvalme, mavesmerter, opkastning.
 • Lavt blodtryk, næseblod, ophostning af blod, væskeophobning i fx arme og ben.
 • Blodansamling, blodmangel, tendens til blødninger.
 • Smerter i arme og ben.
 • Hovedpine, svimmelhed.
 • Hudkløe, hududslæt, småblødninger i hud og slimhinder.
 • Blod i urinen, forhøjet kreatinin i blodet, forhøjet urinstof i blodet, kraftig menstruation, påvirkning af nyrerne.
 • Blødning i øjet.

Ikke almindelige (0,1 - 1 %)

 • Leverpåvirkning.
 • Hjerneblødning.
 • Øget tendens til blodpropper pga. forhøjet antal blodplader, øget tendens til blødning pga. fald i antal blodplader.
 • Besvimelsesanfald.
 • Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, allergiske reaktioner.

Sjældne (0,01 - 1 %)

 • Leverbetændelse, ophobning af galde.
 • Blodansamling på pulsårer.
 • Muskelblødning.

Meget sjældne (under 0,01 %)

 • Alvorlig hudreaktion, alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.

Brug af anden medicin

 • HIV-midler (proteasehæmmere) samt visse svampemidler (itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol) bør ikke anvendes sammen med Xarelto pga. blødningsrisiko.
 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) og visse epilepsimidler (carbamazepin, phenobarbital og phenytoin) kan nedsætte virkningen af Xarelto.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med NSAID (midler mod gigt og smerte), acetylsalicylsyre, andre blodfortyndende midler og blodpladehæmmende midler, fx clopidogrel.
 • Samtidig behandling med antidepressive midler (SSRI- eller SNRI-præparater) kan medføre øget risiko for blødning.
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan nedsætte virkningen af Xarelto.
 • Hvis du har dårligt fungerende nyrer, kan visse antibiotika (clarithromycin og erythromycin) samt fluconazol (svampemiddel) øge virkningen af Xarelto.

Trafik

Ingen advarsel.

 

Kilde: Uddrag fra www.medicin.dk

Redaktør