Vejledning til patienter om brug af Tramadol - tradolan - mandolgin

Tramadol - tradolan - mandolgin anvendes ved behandling af lette til moderate smerter. Læs mere om brugen af tramadol - tradolan - mandolgin.

Vejledning til patienter ved brug af smertestillende medicin.

Tramadol, Tradolan, Dolol og Mandolgin

Smertestillende middel som er et syntetisk morfinlignende stof.

Virksomt stof

Tramadol.

Anvendes

Ved behandling af lette til moderate smerter.

Virkning

Tramadol er et morfinlignende middel, men har svagere smertestillende virkning end morfin. Virkningen af tabletterne indtræder efter ca. 1 time og varer i 6 timer.

Dosering og administration

Tabletter 1 - 2 (50-100 mg) max 3 gange dagligt efter behov.

Graviditet

Må kun anvendes efter aftale med lægerne.

Amning

Bør ikke anvendes på grund af manglende viden.

Bør ikke anvendes

Ved meget dårlig fungerende lever og nyrer samt ved ubehandlet epilepsi. Ved tvivlstilfælde spørg lægerne.

Mulige bivirkninger

Almindelige (1-10 %)

 • Kvalme og svimmelhed er meget almideligt.
 • Mundtørhed.
 • Opkastning.
 • Forstoppelse.
 • Hovedpine.
 • Døsighed.
 • Træthed.
 • Øget svedtendens.

Ikke almindelige (0,1 - 1%)

 • Hjertebanken og blodtryksfald - især hvis man rejser sig hurtigt.
 • Hud udslæt, nældefeber og hudkløe.

Sjældne (0,01 - 0,1 %)

 • Forhøjet blodtryk, hjertebanken, langsom puls og hæmmet vejrtrækning.
 • Muskelsvaghed.
 • Ændring i hudens følesans.
 • Rystelser.
 • Kramper.
 • Besvimelsesanfald.
 • Hallucinationer.
 • Konfiusion.
 • Angst.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Mareridt.
 • Opstemthed (eufori).
 • Allergiske reaktioner, såsom hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet, alvorlige allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald.
 • Åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok).
 • Vandladningsbesvær.
 • Sløret syn.

Samtidig anvendelse af andre lægemidler

Carbamazepin (epilepsimiddel) nedsætter virkningen af Tramadol.
Tramadol kan øge den sløvende virkning af sovemidler, midler mod depression og midler mod psykoser.
Tramadol kan øge virkningen af blodfortyndende midler.
Må ikke anvendes / anvendes med forsigtighed til personer som er i behandling med midler mod depression og angst (”lykkepiller”, Tricykliske midler MAO-hæmmere) samt parkinson - antiepilepsimidler.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

OBS

 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Dette er ikke aktuelt i de udleverede mængder. Ved tvivlstilfælde eller utilpashed søges læge.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

 

Kilde: Uddrag af medicinhåndbogen til patienter.

Redaktør