Vejledning til patienter om brug af: Pinex - Panodil - Pamol

Pinex - Panodil - Pamol anvendes ved behandling af svage smerter. Medicinen virker også febernedsættende. Læs mere om brugen af Pinex - Panodil - Pamol.

Vejledning til patienter ved brug af smertestillende medicin.

Pinex / Panodil / Pamol

Svagere smertestillende medicin.

Virksomt stof

Paracetamol.

Anvendes

Ved behandling af svage smerter. Medicinen virker også febernedsættende.

Dosering og administration

500 mg (1 tablet) - 1000 mg (2 tabletter) 4 gange dagligt, hver 6. time. Højst 8 tabletter pr. døgn. Dosis må ikke overskrides, da det kan føre til livstruende forgiftninger.

Graviditet

Må kun anvendes efter aftale med lægerne.

Amning

Bør ikke anvendes på grund af manglende viden.

Bør ikke anvendes

Ved alvorlige lever- eller nyrelidelser. Pulver til opløsning indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Denne dispenseringsform må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom). Ved tvivlsspørgsmål spørg lægerne.

Mulige bivirkninger

Sjældne (0,01 - 0,1 %)

  • Påvirkning af leverens funktion.
  • Nældefeber.

Meget sjældne (under 0,01 %)

  • Øget tendens til infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
  • Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
  • Allergiske reaktioner.

Samtidig anvendelse af andre lægemidler

Ved samtidig behandling med blodfortyndende medicin (f.eks. Warfarin) og Pinex / Panodil / Pamol i en periode på mere end 5 dage, øges den blodfortyndende virkning. Tag ikke medicinen sammen med alkohol, da den øger virkningen af alkohol.

 

Kilde: Uddrag af medicinhåndbogen til patienter.

Redaktør