Vævsprøve af leveren

Ved prøvetagningen findes prøvetagningsstedet på kroppen med ultralyd.

Du skal have foretaget en vævsprøve af leveren. Læs mere om undersøgelsen her.

Forberedelse til undersøgelsen

Du må ikke have spist eller drukket i 2 timer inden undersøgelsen. Hvis du får medicin, skal du tage den som sædvanlig.

Tidligst 4 dage inden du skal have foretaget vævsprøven, skal du have taget nogle bestemte blodprøver. Sygeplejersken aftaler med dig, hvor du får taget blodprøverne.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Undersøgelsen foregår, mens du ligger i en seng. Du får smurt gele på huden over det område, du skal have undersøgt for at få bedre kontakt mellem huden og skannerens lydhoved. Med ultralydshovedet finder lægen det sted, hvor vævsprøven skal tages. Når lægen har fundet stedet, får du lokalbedøvelse. På det lokalbedøvede sted indfører lægen en nål, som samtidig kan ses på en skærm. Lægen kan på den måde udtage en eller to små vævsprøver fra leveren. Prøvetagningen kan ofte give forbigående smerter trods lokalbedøvelsen.

Hvor lang tid tager undersøgelsen?

Undersøgelsen varer typisk ca. 30 minutter, men der kan være ventetid. Du vil da blive nærmere orienteret af personalet.

Er der risiko ved undersøgelsen?

Efter vævsprøven skal du blive i din seng, liggende på højre side, og plejepersonalet observerer dig i 6 timer efter undersøgelsen. Du vil herefter blive udskrevet. Du bliver efterfølgende kaldt ind til svar på prøven i ambulatorie eller daghospital.

Der er en lille risiko for komplikationer, f.eks. blødning, infektion eller smerter i forbindelse med vævsprøven. Smerterne mærkes ofte i maven eller skulderen og er typisk af timers varighed. Komplikationerne forekommer dog meget sjældent, bl.a. fordi vi ved hjælp af ultralyd nøjagtigt kan se de store blodkar og andre vigtige strukturer. Dermed minimerer vi risikoen for, at de bliver ramt. Desuden foretager vi altid indgrebene under sterile forhold. Blødning er en alvorlig komplikation, som i 1 ud af 500 vævsprøver kan medføre blodtransfusion og i 1 ud af 2000 vævsprøver medfører operation.

Er du i tvivl, eller har du spørgsmål til risikoen ved undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os i Gastroenheden.

Hvornår får jeg svar på undersøgelsen?

Du vil få svar på vævsprøven i ambulatoriet, typisk af den læge, der har der har henvist dig, ved dit næste besøg i ambulatoriet.

Hvad gør jeg med mine værdigenstande?

Tag så få ejendele med som muligt. Smykker, mobiltelefon, penge, ure og lignende er dit personlige ansvar, og hospitalet kan ikke erstatte tabte eller stjålne ting.

Hvor foregår undersøgelsen?

Undersøgelsen bliver foretaget i afsnit 310, som befinder sig i center 3 på 1. sal. Du skal henvende dig i receptionen, når du ankommer.

Afbud/yderligere spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, bedes du ringe på telefon 38 62 23 29 mellem kl. 8.00-10.00. Hvis du ikke kan komme til den aftalte tid eller ønsker at ændre denne, kan du kontakte os på telefon 38 62 23 20 mellem kl. 8.00-15.00.

Redaktør