Ultralydscanning ved 19-20 uger

Information om ultralydscanning ved 19-20 uger.

Alle gravide tilbydes en scanning i graviditetsuge 19-20. Her kan du læse om undersøgelsen, så du kan beslutte, om du ønsker at tage imod tilbuddet.

Gravid til scanning.
Gravid til scanning.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Undersøgelsen udføres ved scanning på din mave. Enkelte gange foretages også en scanning gennem skeden. Undersøgelsen foretages af en sygeplejerske, en jordemoder eller en læge.

Da Hvidovre Hospital er et undervisningshospital, kan der også være en anden person til stede ved undersøgelsen: Læge- sygepleje- eller jordemoderstuderende.

Hvad undersøger vi?

Ved scanningen gennemgår vi fosterets hoved, ryg, bugvæg, hjerte, mave- og tarmsystem, nyrer, blære, arme og ben samt mængden af fostervand.

Nogle misdannelser er så tydelige ved ultralydsundersøgelsen, at vi næsten altid finder dem. Det gælder f.eks. rygmarvsbrok og manglende nyrer. Andre misdannelser er knap så tydelige, og derfor finder vi dem ikke altid. Det gælder f.eks. hjertemisdannelser.

Det kan være en fordel for barnet, hvis en eventuel misdannelse er opdaget før fødslen. Det gælder især, hvis barnet skal opereres lige efter fødslen.

Kromosomfejl

Vi undersøger også, om der er tegn eller markører for kromosomfejl (f.eks. Downs syndrom). Hvis vi finder en markør, og det ændrer din risikoberegning fra nakkefoldskanningen til at være større end 1:300 for Downs syndrom, vil du blive tilbudt en fostervandsprøve.

Hvor sidder moderkagen?

Hvis moderkagen ligger hen over eller tæt ved livmodermunden, vil du blive tilbudt en scanning senere i graviditeten. Scanningen kan vise, om barnet kan fødes normalt, eller om det kan blive nødvendigt med kejsersnit.

Barnets køn

Det er ikke altid muligt at se, om fosteret er en dreng eller pige på grund af den måde, fosteret ligger på.

Hvis du ikke er blevet scannet tidligere i graviditeten

Hvis du ikke er blevet scannet tidligere i graviditeten, vil vi også beregne, hvornår du har termin.

Hvis lægen tilkaldes

Selv sygeplejersker, jordemødre og læger med stor erfaring i ultralydsundersøgelser har jævnligt behov for at scanne sammen med en kollega. Vi har derfor aftalt, at man i vores afsnit kalder på en kollega, hvis man er det mindste i tvivl om tolkningen af et ultralydsbillede. Selvom vi gør det, er det kun sjældent, der er noget galt.

Vigtigt at vide

Ved ultralydsundersøgelsen kan man ikke finde alle sygdomme. Det kan være psykisk belastende, hvis ultralydsundersøgelsen giver mistanke om noget unormalt. I disse tilfælde tilbyder vi en kontrol senere i graviditeten, hvor det oftest vil vise sig, at mistanken var ubegrundet.

Finder vi en alvorlig misdannelse, som barnet ikke kan overleve, eller hvor barnet vil få et meget alvorligt handicap, vil du blive tilbudt vejledning om muligheden for at fortsætte graviditeten eller få provokeret abort. En provokeret abort foregår på dette tidspunkt i graviditeten som en fødsel.

Langt de fleste graviditeter forløber normalt.

Hvad er ultralyd?

Ultralyd er lydbølger med høj frekvens, der ikke kan høres af det menneskelige øre. Ultralydsundersøgelse af gravide har været anvendt siden omkring 1960. Der har aldrig været påvist skadelig effekt på mennesker ved denne form for scanning.

Hvor længe varer undersøgelsen?

Vi tilstræber at undgå ventetid. Der kan imidlertid opstå situationer med ventetid på over 30 minutter, fordi klinikken også foretager akutte scanninger, som ikke kan forudses. Normalt vil undersøgelsen højst vare en time.

Kan man have en ledsager med?

Ja, du må have én voksen ledsager med. Det er ikke muligt at have mere end én ledsager med, og da undersøgelsen kræver ro og koncentration, kan der heller ikke være børn med. Dette gælder også, selvom barnet er sygt.

Fotografering

Det er ikke tilladt at videofilme eller fotografere.

Hvor skal jeg til undersøgelse?

Undersøgelsen foregår i Ultralydklinikken, afsnit 449. Du finder Ultralydklinikken i ambulatorieetagen i Center 4.

Når du kommer til Ultralydklinikken skal du scanne dit sundhedskort eller taste dit cpr.nr. på skærmen på væggen i ventearealet. Du skal huske at medbringe din vandrejournal.

Vi anbefaler at komme i god i tid til undersøgelsen, da det kan være vanskeligt at finde parkeringspladser på hospitalets område.

Redaktør