Ufrivillig abort

Information om ufrivillig abort.

Der er mange kvinder, der oplever at abortere ufrivlligt, og vi ved det er en svær situation. Her kan du læse om, hvordan vi hjælper dig, hvis du er ved, eller har aborteret ufrivlligt.

Du er ved at abortere

Vi har skannet dig, og ultralydskanningen har vist, at fosteret er gået til grunde. Spontane aborter i graviditetens første tre måneder er desværre meget hyppige, og ca. hver 5. graviditet går til grunde. Det nedsætter ikke din chance for at blive gravid igen.

Undersøgelser har vist, at det i mange tilfælde er helt tidlige fejl i fosterets udvikling, der er årsag til, at det er gået til grunde og eventuelt udstødes på dette tidspunkt.

I nogle tilfælde har kroppen udstødt hele graviditeten af sig selv og behandling er ikke nødvendig, det kalder vi ”en fuldstændig abort”. I andre tilfælde indeholder livmoderen graviditetsvæv, som skal fjernes enten med medicin eller en udskrabning, det vil sige, at du har ”en igangværende abort” eller ”en missed abort”.

Det er ultralydskanningen, der hjælper os med at vurdere, hvilken behandling vi vil anbefale dig.

En fuldstændig abort

Ved en fuldstændig abort er graviditeten helt udstødt. For at være helt sikker på at alt graviditetsvæv er væk, skal du have taget en blodprøve til bestemmelse af mængden af graviditetshormon (hcg).

Hvis vi ikke har skannet dig tidligere i graviditeten, skal vi følge dig med blodprøver. Blodprøverne gentages efter to dage og følges herefter ugentligt, indtil graviditetshormonet er forsvundet. Det tager ca. 1 måned.

En igangværende abort

Aborten er i gang, men der er stadig graviditetsvæv tilbage i livmoderen. I langt de fleste tilfælde (over 80%), vil kroppen selv udstøde resten af graviditeten i løbet af de næste døgn. Du kan bløde som ved en menstruation og have nogle smerter i underlivet.

Hvis du får brug for smertestillende medicin anbefales paracetamol og ibuprofen, som kan købes i håndkøb.

Hvis blødningen er aftaget, og den igangværende abort er gået i stå, vil det være nødvendigt at få medicinsk behandling.

Efter en uge skal du møde til en ny skanning. Hvis skanningen viser, at du har aborteret fuldstændigt, skal du ikke komme til flere kontroller. Hvis der fortsat er graviditetsvæv i livmoderen, anbefaler vi almindeligvis en udskrabning.

En missed abort

Ved en missed abort er graviditeten gået til grunde, men er ikke blevet udstødt. Uden behandling kan der erfaringsmæssigt gå lang tid, før livmoderen tømmer sig selv. Det kan medføre langvarige blødninger og en lille risiko for underlivsbetændelse.

For at undgå disse risici anbefaler vi, at man får kirurgisk eller medicinsk behandling, for at afslutte aborten. Både den medicinske behandling og den kirurgiske behandling er sikker og velundersøgt. Vi vil sammen med dig vælge den rette behandling for dig.

Hvordan foregår medicinsk behandling?

Når du skal have medicinsk behandling, vil du på hospitalet få en tablet Mifegyne, som du skal sluge. Dagen efter (min. 12 timer efter Mifegyne) skal du lægge 4 tabletter Cytotec op i skeden. Cytotec medfører sammentrækninger af livmoderen, så graviditeten udstødes. Cytotec bør lægges op i skeden om morgenen, og du kan forvente, at aborten starter i løbet af 3-4 timer. Du må ikke være alene det første døgn, efter du har taget Cytotec.

Du må forvente, at blødningen kan være kraftigere end ved din normale menstruation, men bliver du utilpas eller utryg, skal du kontakte hospitalet. Du kan også forvente nogen smerter i forbindelse med aborten. Smerterne klinger som regel af i løbet af dagen.

Efter en uge skal du møde til en ny skanning. Hvis skanningen viser, at du har aborteret fuldstændigt, skal du ikke komme til flere kontroller hos os.

Hvad er risikoen ved medicinsk behandling?

5% af de kvinder, der vælger medicinsk abort, skal have foretaget en udskrabning, enten på grund af at medicinen ikke virker tilstrækkeligt eller på grund af blødningskomplikationer. Færre end 1% får underlivsbetændelse.

Hvordan foregår kirurgisk behandling?

Kirurgisk behandling foregår i fuld bedøvelse. Livmoderen tømmes for graviditetsvæv, ved at livmodermunden udvides. Indgrebet varer 5-10 minutter. Efter indgrebet kan du være træt, have menstruationslignende smerter og bløde lidt. Du skal forvente at være indlagt 4-6 timer.

Da du har været i fuld bedøvelse, må du ikke selv køre hjem, men skal hentes af en voksen person, der kan være hos dig til næste morgen.

Inden den kirurgiske behandling

Ur, smykker eller piercinger skal du efterlade hjemme. Undlad neglelak, creme eller makeup. Bruger du briller, må du gerne have dem med, men husk at tage kontaktlinser ud. 

Det er en god idé, at du har løstsiddende tøj og indendørs sko på. Tag gerne læsestof eller andet med til at udfylde ventetiden med.

Du skal faste

Alle muskler bliver slappe, når du bliver bedøvet. Hvis mavesækken ikke er tom, er der en risiko for, at maveindhold løber op gennem spiserøret og ned i lungerne. Dette kan forårsage alvorlig lungebetændelse. Derfor er det vigtigt, at du overholder fastereglerne.

Fasteregler

 • Indtil 6 timer før mødetid må du spise.
 • Derefter må du ikke spise, tygge tyggegummi eller spise pastiller. Du må heller ikke drikke mælk eller juice.
 • Indtil 2 timer før mødetid må du drikke saftevand, vand og kaffe/te UDEN mælk. Hvis du ikke overholder fastereglerne, aflyser vi din behandling.

Hvad er risikoen ved kirurgisk behandling?

Risikoen for underlivsbetændelse efter en udskrabning er ca. 1%. Kvinder som har haft hyppige underlivsbetændelser er særligt udsatte.

I enkelte tilfælde er livmoderen ikke blevet helt tom under udskrabningen, og det kan blive nødvendigt at gentage udskrabningen. Meget sjældent kan der under udskrabningen komme et lille hul i livmoderen. Dette kan betyde, at du skal overnatte på hospitalet til observation til næste dag.

Kan der opstå komplikationer, når jeg aborterer?

De fleste ufrivllige aborter foregår uden komplikationer. Hos få kan der komme infektion i underlivet, som kræver behandling med antibiotika. 

For at undgå infektion anbefaler vi:

 • at du undgår karbad, havbad og svømmehal, så længe der er blødning
 • at du undgår samleje uden kondom, så længe der er blødning
 • at du bruger bind i stedet for tamponer
 • at du venter til der har været en normal menstruation med at forsøge at blive gravid igen

Hvis din blodtype er rhesus negativ

Hvis du aborterer efter graviditetsuge 8 og din blodtype er rhesus negativ, skal du have en indsprøjtning, for at undgå, at du danner rhesusantistoffer. Rhesusantistoffer kan få betydning for en kommende graviditet.

Inden for 72 timer skal du kontakte os, hvis du får:

 • kraftig blødning
 • feber
 • ildelugtende udflåd
 • smerter
 • bliver meget utilpas og får det alment dårligt.

Kl. 8-15 kan du ringe til Gynækologisk Ambulatorium afsnit 537 på 
tlf: 38 62 21 42.

Kl. 15-8 kan du ringe til Gynækologisk afsnit 414 på tlf: 38 62 31 91.

Efter 72 timer skal du kontakte din egen læge eller 1813, hvis du får nogle af de nævnte symptomer

Redaktør