Udskrivelsessamtale

Information om udskrivelsessamtale.

Afsluttende samtale d.: ________________

Indlæggelsesdato: ________________
Sengeafsnit: ________________

Sundhedsfaglig kontaktperson:
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Du er blevet behandlet for:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Særlige forholdsregler efter du er udskrevet:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Medicinliste gennemgået og udleveret:
______________________________________
______________________________________

Rehabilitering/genoptræning:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Kontrol hos:

☐ Din egen læge

☐ Ambulatorie: ________________

☐ Stomiambulatorie: ______________

 Hvis du bliver syg igen med samme symptomer, skal du henvende dig til:
______________________________________
______________________________________

Bemærkninger:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Pårørende:

☐ Deltaget

☐ Informeret

Redaktør