Træningsprogram efter operation af håndens strækkesener

Genoptræningsprogram for håndens strækkesener 0-4 uger efter operation.

Genoptræning 0 - 4 uger efter operation.

Du har fået syet en eller flere strækkesener i hånden og skal i gang med et genoptræningsforløb. Din genoptræning strækker sig over 10 uger, hvor du modtager vejledning i øvelser du kan lave derhjemme, og hvordan du må bruge din hånd i dagligdagen

Pas godt på dine sener

De strækkesener, du har fået syet, er skrøbelige i de første 10 uger. Det er derfor vigtigt, at du følger ergoterapeutens instruktioner for at undgå, at dine strækkesener sprænger igen.

Skinne

For at beskytte strækkesenerne, mens de vokser sammen, skal du have en skinne på hele døgnet i de første 4 uger efter operationen. Du må kun tage skinnen af, når du skal vaske hænder.

I 5. og 6. uge skal du have skinnen på om natten og som beskyttelse i udsatte situationer som f.eks. transport eller indkøb.

Billedet viser skinnet sat på armen.

Forløb

De første 4 uger efter operationen må du kun bruge hånden til lette gøremål, fx lyne en lynlås, binde snørebånd og bladre i en avis. Du må ikke bruge hånden til tungere gøremål, da der er risiko for, at senerne kan sprænge ved belastning.

6-8 uger efter operationen tåler senen mere belastning. Du vil kunne bruge hånden til tungere gøremål og genoptage dit arbejde. Har du hårdt fysisk arbejde, skal der gå 10 uger, før du kan genoptage det.

Sår og ar

Det er normalt, at det kan væske eller bløde lidt fra såret, når du træner med skinnen på. Ergoterapeuten vil instruere dig i, hvordan du holder såret rent og tørt.

Når såret er helet, kan du massere dit ar med uparfumeret creme. Massagen er med til at blødgøre arret, så det bliver pænere og mere smidigt.

Træning

For at få størst muligt udbytte af træningen skal du lave dine øvelser 4-5 gange dagligt. Hver øvelse skal gentages 10-15 gange i et roligt tempo.

For at minimere risikoen for, at senerne vokser fast til det øvrige væv, er det vigtigt, at du følger træningsprogrammet.

Det er vigtigt, at du kun laver de øvelser ergoterapeuten instruerer dig i, da genoptræningsprogrammet er tilpasset den udspænding og belastning senen kan tåle.

Kontakt os

Hvis skinnen giver trykmærker eller går i stykker, skal du kontakte ergoterapeuten. Ligeledes kan du henvende dig, hvis du har spørgsmål eller oplever problemer med din hånd.
Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling, kan kontaktes på telefon 3862 2232

Det er vigtigt, at du kontakter Ortopædkirurgisk Ambulatorium, telefon 3862 1237 hvis du oplever, at:

  • Din hånd eller arm hæver voldsomt.
  • Smerterne forværres væsentligt.
  • Din hånd bliver rød og varm.

Går du for længe uden at reagere, kan det komplicere dit forløb.

Træningsprogram 0-2 uger efter operationen

Du skal udføre nedenstående øvelser hver time i de første 2 uger efter operationen. Gentag hver øvelse 10-15 gange.

Du skal stoppe bevægelsen, når det strammer i den syede sene.

Husk at beholde skinnen på, når du træner dine fingre.

Øvelse 1

Stræk fingrene så meget, du kan.
Slap af i fingrene.

Hvis fingrene ikke kan strække helt, kan du hjælpe med at strække dem ud med den anden hånd.

Giv slip og forsøg at holde stillingen.
Øvelse 2

Bøj fingrene rundt om skinnen, så de rører skinnen inde i hånden.

Slap af i fingrene.
Øvelse 3

Hold om fingrene på den opererede hånd, så du kun kan bevæge de 2 yderste led.

Bøj og stræk de 2 yderste led.

Slap af i fingrene.

Træningsprogram 2-4 uger efter operationen

Der er gået to uger, siden du er blevet opereret. Din skinne bliver nu tilpasset, da du må bevæge dine fingre lidt mere, mens du har skinnen på, og derfor bliver du her introduceret til 2 nye øvelser til dit træningsprogram.

Du skal udføre øvelserne 5-6 gange i døgnet 2-4 uger efter operationen. Gentag hver øvelse 10-15 gange.

Du skal fortsat have skinnen på 24 timer i døgnet de næste to uger, og du må fortsat bruge hånden til alle de daglige gøremål, du har brugt den til de seneste to uger

Øvelse 4

Hold fingrenes inderste led strakte.

Bøj mellem- og yderleddene.

Stræk derefter fingrene.
Øvelse 5

Fjern den strop på skinnen, som ligger over din håndryg.

Slap af i fingrene og bøj håndleddet
bagover.
Redaktør