Tilbud om vejledning fra socialrådgivere

Information vedrørende tilbud om vejledning fra socialrådgivere.

Når dit barn er indlagt, er der en række muligheder for at få støtte. På Børne- og Ungeafdelingen er der tilknyttet socialrådgivere, som kan tilbyde råd og vejledning i forhold til, hvilke støttemuligheder der findes.

Hvis du som forælder har behov for en samtale med en af afdelingens socialrådgivere, så kontakt plejepersonalet eller lægen på afdelingen. De vil videreformidle kontakten til socialrådgiveren.

Socialrådgiverbistand tilbydes, hvis du som forælder fx oplever:

  • At mangle overblik over den aktuelle situation og har brug for vejledning i, hvilke orlovsmuligheder der findes i forbindelse med dit barns indlæggelse eller ved behov for pasning i hjemmet.
  • At være i tvivl om lovgivningen og hvilke støttemuligheder der findes, når dit barn har en alvorlig/kronisk sygdom. Fx vejledning om handicap-kompenserende ydelser såsom merudgifter §41, aflastning og medicintilskud.
  • At have brug for vejledning i at navigere i det kommunale og regionale system.
  • At være i tvivl om reglerne omkring skolefravær i forbindelse med dit barns alvorlige/kroniske sygdom.
  • At have brug for praktisk støtte og hjælp til at skabe kontakt til bopælskommunen eller Udbetaling Danmark for hurtigt at få etableret relevant støtte og hjælp via det offentlige system.

Socialrådgiverne på Hvidovre Hospitals Børne- og Ungeafdeling har ingen beslutningskompetence eller myndighedsbeføjelser. Det er din bopælskommune, som har kompetencerne og ansvaret for at iværksætte den rette støtte og hjælp efter gældende lovgivning.

Redaktør