Tilbud om fysioterapi til børn

Information om det fysioterapeutiske tilbud til børn, og hvordan fysioterapi kan styrke dit barns muligheder for aktiv deltagelse i hverdagens fysiske aktiviteter

Fysioterapi til børn handler om at styrke det enkelte barns motoriske og generelle udvikling. I denne pjece kan du læse om, hvordan børnefysioterapi foregår og hvordan fysioterapi kan styrke dit barns muligheder for aktiv deltagelse i hverdagens fysiske aktiviteter.

Billedet viser en række børn lave diverse fysiske aktiviteter.

Fysioterapi styrker dit barns udvikling

Målet for den fysioterapeutiske behandling er at stimulere dit barns motorik og generelle udvikling, sådan at dit barn får de bedst mulige forudsætninger for at være aktiv og deltage i hverdagens fysiske aktiviteter. Det kan f.eks. være at rulle, krybe og kravle, komme op at sidde, gå, løbe og hoppe.

Glæden ved at bruge kroppen

Vi tager udgangspunkt i jeres hverdag og målretter aktiviteterne til dit barns lyst, evner og muligheder. Vi lægger vægt på, at behandlingen giver dit barn oplevelser, hvor det mærker glæden ved at bruge sin krop og udnytte sine ressourcer. På den måde lærer dit barn at bruge sin krop så hensigtsmæssigt som muligt i alle sine daglige aktiviteter.

Vurdering af barnets færdigheder

For at tilrettelægge behandlingen vurderer vi bl.a. dit barns motoriske og sansemæssige udvikling, motivation og kommunikation.

Vurderingen kan suppleres med specifikke tests for at klarlægge, hvor godt dit barn fungerer på bestemte områder. F.eks vurderer vi dit barns bevægelser, balance, styrke, koordination og generelle forståelse, opmærksomhed, koncentration og samspil.

Billedet viser en fysioterapeut med et barn.

Du kan støtte dit barns udvikling

Vi vil rådgive dig om, hvordan du bedst støtter dit barns fysiske, psykiske og sociale udvikling. Du og dit barn vil begge blive involveret i mål for behandlingen.

Du vil blive instrueret i øvelser til dit barn og i, hvordan du kan indarbejde hensigtsmæssige aktiviteter derhjemme. Målet er, at træningen bliver en del af dagligdagen, og at du følger op på den fysioterapeutiske træning, så dit barn får størst muligt udbytte af behandlingen.

Billederne viser fysioterapeuter hjælpe børn med øvelser og udstræk.

Hjælpemidler kan lette hverdagen

Dit barn kan i en kortere eller længere periode have gavn af hjælpemidler, som kan støtte ham eller hende til i højere grad selv at kunne klare hverdagens aktiviteter. Du får instruktion i, hvordan hjælpemidlet bedst tilpasses dit barn, og hvordan det skal bruges.

Billedet viser et barn i kørestol.

Tavshedspligt

Vi har tavshedspligt og deler kun oplysninger om dit barn med dig og med relevante fagpersoner på hospitalet. Det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at inddrage dit barns daginstitution, skole eller lignende, men det sker kun, hvis du giver dit samtykke.

Billederne viser fysioterapeuter hjælpe børn og spædbørn.

Når behandlingen afsluttes

Dit barn kan få behandling i Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling i den periode, hvor han eller hun er under udredning hos børnelægerne.

Når dit barn ikke har behov for yderligere fysioterapi, afsluttes behandlingsforløbet, og du skal blot fortsætte de tiltag, du har aftalt med fysioterapeuten. I nogle tilfælde vil dit barn, efter behandlingen på hospitalet, få tilbudt videre fysioterapeutisk træning og vejledning i kommunen.

Dit barns fysioterapeut på hospitalet kan forklare dig mere om mulighederne for videre genoptræning.

Praktiske oplysninger

Afbud

Hvis du og dit barn bliver forhindret i at komme, bedes du snarest muligt give besked på telefonnummer 3862 2232. Så kan I også samtidig få aftalt en ny tid.

Puslebord

Der er et puslebord i afdelingen, hvor du kan skifte dit barn.

Du har talt med fysioterapeut:____________________________________________

Redaktør