Tilbud om ergoterapi til børn

Information om ergoterapeutiske tilbud for børn på Hvidovre Hospital

Ergoterapi til børn handler om at udvikle det enkelte barns evne til at mestre hverdagens aktiviteter. I denne pjece kan du læse om, hvordan børneergoterapi foregår og hvordan ergoterapi kan styrke dit barns muligheder for aktiv og meningsfuld deltagelse i hverdagslivet

Billedet viser en collage af børn der udføre diverse aktiviteter.

Ergoterapi styrker dit barns udvikling

Det ergoterapeutiske tilbud har som mål, at dit barn får de bedste forudsætninger for selv at klare flest mulige af hverdagens aktiviteter. Det kan fx være at lege, spise, cykle, læse lektier, spille computer, tage bad og klæde sig på.

Leg og målrettede aktiviteter

En alsidig hverdag med mange forskellige aktiviteter styrker dit barns udvikling og trivsel. Som ergoterapeuter tager vi udgangspunkt i din og dit barns hverdag og støtter dit barns lyst, evner og muligheder gennem leg og målrettede aktiviteter.

Undersøgelse af dit barns færdigheder

For at tilrettelægge behandlingen vurderer vi bl.a. dit barns motoriske udvikling, bearbejdning af information fra kroppens sanser, motivation og kommunikation.

Vurderingen foregår som samtale og som observation, mens dit barn er i gang med almindelige aktiviteter, fx at bage småkager, lege, vaske cykel og spille bold.

Vurderingen kan suppleres med specifikke test for at klarlægge, hvor godt dit barn fungerer på bestemte områder, fx koordinationen af syn og hænder, evnen til at gribe om ting og legetøj og dit barns evne til at bearbejde sanseinformation.

Testene er tilpasset dit barns alder og problemområde.

Billedet viser børn lave diverse aktiviteter.

Hvis dit barn har brug for en håndbandage

Formålet med en håndbandage er at forebygge overbelastning og understøtte barnets brug af hænderne i alle hverdagens aktiviteter. Lige fra at spise morgenmad derhjemme, til at grave i sandkassen, cykle til skolen og spille håndbold med kammeraterne om eftermiddagen.

Bandagen tilpasses løbende og ergoterapeuten instruerer dig i, hvornår og hvordan dit barn skal anvende den.

Billedet viser børn lave diverse aktiviteter.

Hvis dit barn har vanskeligt ved at spise

Hvis dit barn har vanskeligt ved at sutte, synke og spise, kan vi tilbyde vurdering og behandling.

I starten af forløbet vurderer ergoterapeuten, hvilke vanskeligheder dit barn har. Derefter lægger ergoterapeuten en plan for et behandlingsforløb i samarbejde med dig.

Du vil blive vejledt i, hvordan du bedst kan støtte dit barn, når det skal spise, og hvordan du kan stimulere en positiv udvikling.

Billedet viser børn lave diverse aktiviteter.

Hjælpemidler kan lette hverdagen

Dit barn kan i en kortere eller længere periode have gavn af hjælpemidler, som kan støtte ham eller hende til i højere grad selv at kunne klare hverdagens aktiviteter.

Det kan være bestik, som er udformet, så det er nemmere at holde på, en saks med bøjlegreb, som gør det nemmere at klippe, eller et specielt udformet program til computeren, som gør det nemmere at skrive.

Dit barn afprøver hjælpemidlerne sammen med ergoterapeuten, og du får instruktion i, hvordan de skal bruges og vedligeholdes.

Billedet viser børn lave diverse aktiviteter.

Du kan støtte dit barns udvikling

Vi vil rådgive dig om, hvordan du bedst støtter dit barns fysiske, psykiske og sociale udvikling, og du og dit barn vil begge blive involveret i behandlingen.

Du vil blive instrueret i øvelser til dit barn og i, hvordan I kan indarbejde hensigtsmæssige rutiner og tilpasse omgivelserne i fx hjemmet eller daginstitutionen.

For at støtte en positiv udvikling, vil du desuden få anbefalet lege og aktiviteter. Det kan fx være særlige opgave- og malebøger, der støtter udviklingen af finmotorik og syn, eller en tur i skoven på ujævnt terræn, der stimulerer balancen og kropsopfattelsen.

Tavshedspligt

Vi har tavshedspligt og deler kun oplysninger om dit barn med dig og med relevante fagpersoner på hospitalet.

Det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at inddrage daginstitution, skole eller lignende, men det sker kun, hvis du giver dit samtykke.

Når behandlingen afsluttes

I nogle tilfælde vil dit barn efter behandlingen på hospitalet få tilbudt ergoterapeutisk genoptræning og vejledning i kommunen. Dit barns ergoterapeut på hospitalet kan forklare dig mere om mulighederne for videre genoptræning.

Praktiske oplysninger

Afbud

Hvis du og dit barn bliver forhindret i at komme, bedes du snarest muligt give besked på telefonnummer 3862 2232. Så kan I samtidig få aftalt en ny tid. Der er telefontid mellem 8:00-15:00.

Mad og drikke

Du bedes venligst selv medbringe mad og drikke til dit barn.

Puslebord

Der er et puslebord i afdelingen, hvor du kan skifte dit barn.

Du har talt med ergoterapeut ______________________________________
Direkte telefon 3862______________

Redaktør