Til pårørende

Til dig der er pårørende til en patient, der er indlagt på afsnit 542 på Hvidovre Hospital.

Billedet viser indgangen til Hvidovre Hospital ved Kettegård Allé 30

På afsnit 542 tager vi imod patienter, der har behov for intensiv pleje og behandling. Patienterne på afsnittet overvåges døgnet rundt ved hjælp af avanceret udstyr.

Udstyret har indbyggede alarmer, som personalet indstiller. Alarmerne hjælper personalet med hurtigt at se ændringer i patienternes tilstand, f.eks. at patientens blodtryk stiger, eller at patienten selv trækker vejret bedre.

Personalet består primært af sygeplejersker og læger med specialuddannelse i at varetage pleje og behandling af kritisk syge patienter. Derudover har vi et tæt samarbejde med personale fra resten af hospitalet.

Afsnittet har 12 intensive sengepladser og fire intermediære sengepladser. Personalet arbejder i to- og treholdsskift. I vil derfor møde flere forskellige læger og sygeplejersker under indlæggelsen.

Døgnrytme

Vi observerer og plejer patienterne døgnet rundt. Specielt i dagtiden kan der være mange aktiviteter, f.eks. personlig pleje, genoptræning, tilsyn eller undersøgelser. Ved nogle af disse aktiviteter er det ikke altid muligt at være til stede på sengestuen.

Vi forsøger at bevare patienternes normale døgnrytme. Derfor lægger vi stor vægt på, at der er ro på stuerne om natten. En del patienter har svært ved at sove under indlæggelsen. Derfor kan der være tidspunkter, hvor besøg er ubelejligt, f.eks. hvis patienten lige er faldet i søvn til en middagslur. Det kan være en god idé at lave en dagsplan sammen med sygeplejersken.

At være patient

Det er en voldsom oplevelse at være patient på et intensivafsnit. Man er generelt svækket, og sanserne er påvirket i forskellig grad som følge af sygdom. Mange af vores patienter har brug for smertestillende medicin og nogle gange sove- og/eller beroligende medicin. Det påvirker ofte sanserne, så man bliver omtåget og har svært ved at holde styr på, hvad der sker omkring en.

Patienter, der er tilkoblet respirator, kan ikke tale pga. tuben i halsen. Vi ved fra tidligere patienter, at det er en meget ubehagelig oplevelse ikke at kunne tale. Vi gør meget ud af at prøve at forstå patienternes mimik og kropssprog.

Som pårørende kan du hjælpe patienten ved at stille ja/nej spørgsmål og fortælle om almindelige hverdagsting, som man også ville have fortalt om, hvis patienten ikke var tilsluttet en respirator.

Patienter, der sover, kan også have glæde af at høre kendte stemmer. Andre gange er det bedst bare at sidde stille ved patienten og holde i hånd, så han eller hun kan mærke, at man er til stede.

Mange patienter har efterfølgende ingen eller kun delvis erindring om indlæggelsen, og det kan derfor være svært for dem at forstå, hvor syge de har været. Som pårørende kan det også være svært at huske, hvad der er sket under et længere indlæggelsesforløb. Det et derfor en god idé at skrive dagbog over forløbet. Både patienter og pårørende kan få glæde af dagbogen.

Besøg i afsnittet

Afsnittet har fri besøgstid, men der kan være aktivitet på stuen, så ring på samtaleanlægget ved indgangsdøren, når I kommer. Tag plads i pårørenderummet, her bliver I hentet af en fra personalet.

Det er ikke muligt at opstille faste regler for besøg, men vi anbefaler:

  • At der ikke er mere end to besøgende inde hos patienten ad gangen.
  • At der ikke er besøg under personalets vagtskifte (7.30-7.45, 15.00-15.15, 23.00- 23.15).

I visse situationer afviger vi fra dette, og vi beder jer respektere, at der kan være forskel på besøgsmulighederne.

Børn er velkomne på besøg i afdelingen. Der bør altid være en voksen med, der kan tage sig af barnet. Det er ofte bedre for børn at blive delagtiggjort i, hvad der sker i familien, da fantasien kan være mere dramatisk end virkeligheden

Pårørenderum

Der kan være tidspunkter, hvor det ikke er muligt at være på sengestuen på grund af pleje- og behandlingsopgaver. Her kan du som pårørende bruge afdelingens pårørenderum. I pårørenderummet er der mulighed for at sidde og slappe af, se tv og få gratis te og kaffe.

At være pårørende

Det kan være svært at være pårørende til en intensivpatient. Patienternes tilstand kan være svingende og som pårørende giver det mange op- og nedture. Selvom man ønsker at være hos patienten så meget som muligt, kan det være en god idé at tage en pause eller en fridag fra hospitalet. Benyt eventuelt familie og venners tilbud om hjælp og støtte. Det kan være rart at nogle giver en hånd med indkøb, hundeluftning eller andet. Tal også gerne med personalet om spørgsmål/bekymringer.

Hjælp og støtte

Ud over personalet i afsnittet er det også en mulighed at tale med hospitalets præst, Marianne Thestrup Jensen. Præstekontoret ligger over for kirken på 1. sal. Personalet kan være behjælpelig med kontakt. Alle uanset trosretning er velkomne til at søge støtte her.

Information og lægesamtaler

Det er altid muligt at tale med sygeplejersken, der passer patienten, enten personligt eller telefonisk på telefonnr. 38 62 25 42. Efter aftale kan der arrangeres lægesamtaler. De foregår bedst i dagtiden omkring kl. 13. Du kan tale med sygeplejersken om, hvornår der er mulighed for at tale med en læge.
Er I flere pårørende, beder vi jer om at vælge en kontaktperson, som kan orientere øvrige pårørende og som sygeplejersken kan henvise til.

Praktiske oplysninger

Håndhygiejne

Patienterne på Intensiv er særligt modtagelige for infektioner. Derfor er det vigtigt at spritte hænder af både før og efter besøg hos patienten. Der er håndsprit på alle sengestuer.

Personlige ejendele og værdigenstande

Under indlæggelsen har patienten oftest brug for toiletsager, briller, høreapparat og eventuelt et par sko. Billeder af familie, venner eller kæledyr kan være en god opmuntring. Større ting og værdigenstande må I meget gerne tage med hjem. Ellers vil personalet sørge for at deponere det på hospitalet.

Tolk

Døve og fremmedsprogede pårørende kan få en tolk med til samtale på hospitalet. Sygeplejersken bestiller tolken efter aftale.

Patientvejleder

Hospitalets patientvejleder Annelise Andreasen står til rådighed for både patienter og pårørende, der har brug for samtale og rådgivning omkring problemer under indlæggelsen.

  • Telefon: 38 66 66 42.
  • Træffetid: mandag-torsdag kl. 10.00-13.00 + fredag kl. 10.00-12.00.
  • Personlig henvendelse: bedst efter aftale.
  • Kontor: 1. sal (Vandrehallen) mellem Center 2 og 3.

Blomster

Vi har ikke mulighed for at have blomster på patientstuerne. Vi beder jer om at vente med at komme med blomster, til jeres pårørende er blevet udskrevet til en almindelig sengeafdeling.

Mad og drikke

Der er kaffe/te i pårørendekøkkenet. Det er muligt at købe mad og andet i 7-Eleven cafeteriet på 1. sal (Vandrehallen) mellem Center 3 og Center 4. 7-Eleven har åben alle dage fra 06.00-22.00.

Uden for cafeteriets åbningstid er der slik, sodavand og chokolade i automater ud for Børne- og Ungeafdelingen på 1. sal (Vandrehallen) ved Center 4.

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner skal holdes slukkede/i flytilstand så længe I er på sengestuer og gangarealer i afsnittet, da de kan påvirke afsnittets elektroniske udstyr. Mobiltelefoner må frit benyttes i pårørenderummet. De mobiltelefoner, som personalet anvender, er særligt godkendt til brug i afdelingen.

Internet

Du kan få adgang til internettet ved at registrere dig på vores netværk. Læs mere på www.hvidovrehospital.dk/wifi

Rygning

Hvidovre Hospital er røgfrit både på inde- og udendørsarealer.

Redaktør