Til dig, der skal udredes for eller har kræft

Hvis du skal udredes for eller har kræft, kan du på Hvidovre Hospital få støtte og rådgivning af de koordinerende sygeplejersker for kræftpatienter.

Hvidovre Hospitals koordinerende sygeplejersker for kræftpatienter står til rådighed for dig og dine pårørende.

Koordinerende kræftsygeplejersker på Hvidovre Hospital
Koordinerende kræftsygeplejersker Lotte Jakobsen, Susse Kappel og Anette Thovtrup

Binder behandlingen sammen

Når du udredes for kræft eller har kræft, kommer du i kontakt med flere afdelinger på hospitalet og eventuelt andre hospitaler. For at sikre god koordinering af dit sygdomsforløb, bliver du i Gastroenheden tilbudt kontakt til en koordinerende kræftsygeplejerske. Vi hjælper med at vejlede, rådgive og støtte dig og dine pårørende i dit sygdomsforløb – fra udredning af symptomer til behandling af sygdom – og vi vil være en gennemgående kontakt for jer.

Vi tilbyder råd og vejledning om:

  • Dit sygdomsforløb
  • Ventetider i dit udrednings- og behandlingsforløb
  • Hvor du skal henvende dig, hvis du føler dig utilpas og utryg
  • Tilbud om kræftrehabilitering i din kommune
  • Psykisk støtte
  • Hjælp til sociale anliggender.

Vi kan også fungere som bindeled mellem forskellige hospitaler og afdelinger.

Har du spørgsmål til dit forløb?

Du og dine pårørende  kan henvende jer i Gastroenhedens kræftrådgivning, hvor en koordinerende kræftsygeplejerske er til rådighed for samtale, rådgivning og vejledning indenfor de områder du/ I har brug for at drøfte.

Henvendelse på reposen opgang 3, 2. sal i tidsrummet 8.30-12.

Har du eller dine pårørende spørgsmål til dit forløb, kan I altid kontakte os via minsundhedsplatform.dk eller per telefon mandag - fredag klokken 8-13

Susse Kappel, 51 23 02 41

Lotte Jakobsen, tlf.: 24 64 06 44

Anette Thovtrup, tlf.: 23 24 64 20

Redaktør