Til dig, der skal udredes for eller har kræft

Information om udredning for kræft.

I denne pjece kan du læse om, hvordan Hvidovre Hospitals koordinerende sygeplejersker for kræftpatienter står til rådighed for dig og dine pårørende.

Binder behandlingen sammen

Når du udredes for kræft eller har kræft, kommer du i kontakt med flere afdelinger på hospitalet og eventuelt andre hospitaler. For at sikre dig en god koordinering af dit sygdomsforløb, bliver du i Gastroenheden tilbudt kontakt til en koordinerende kræftsygeplejerske.

Vi kan hjælpe med at vejlede, rådgive og støtte dig og dine pårørende i dit sygdomsforløb – fra udredning af symptomer til behandling af sygdom – og vi vil være en gennemgående kontakt for jer.

Den koordinerende kræftsygeplejerske tilbyder råd og vejledning om:

  • Dit sygdomsforløb.
  • Ventetider i dit udrednings- og behandlingsforløb.
  • Hvor du skal henvende dig, hvis du føler dig utilpas og utryg.
  • Tilbud om kræftrehabilitering i din kommune.
  • Psykisk støtte.
  • Hjælp til sociale anliggender.

Vi kan også fungere som bindeled mellem forskellige hospitaler og afdelinger.

Har du spørgsmål til dit forløb?

Du og dine pårørende har mulighed for at henvende jer i Gastroenhedens kræftrådgivning, hvor en koordinerende kræftsygeplejerske er til rådighed for samtale, rådgivning og vejledning indenfor de områder du/ I har brug for at drøfte.

Henvendelse på reposen opgang 3, 2. sal i tidsrummet 8.30-12.

Har du eller dine pårørende spørgsmål til dit forløb, kan I altid kontakte os per telefon eller via minsundhedsplatform@regionh.dk

Susse Kappel
Mandag – fredag kl 8-13 tlf.: 51 23 02 41

Lotte Jakobsen
Mandag – fredag kl 8-13 tlf.: 24 64 06 44

Anette Thovtrup
Mandag – fredag kl 8-13 tlf.: 23 24 64 20

Redaktør