Til de efterladte

Få hjælp til hvordan du skal forholde dig, når du har mistet en pårørende på hospitalet.

Det er ikke let at miste et menneske, man har været knyttet til. Det er ofte overvældende, og det praktiske kan virke uoverskueligt. 

Husk, at der er tid til at tage de rigtige beslutninger. Du behøver ikke at træffe nogen beslutning vedrørende begravelsen/bisættelse det første døgns tid.

Du kan tage afsked

Indtil begravelsen/bisættelsen vil den afdøde befinde sig i kapellet på Hvidovre Hospital, hvor du er velkommen til at se den afdøde. Det kan være en hjælp at se den afdøde og få sagt farvel. Hvis det virker skræmmende eller svært, kan det hjælpe at bede en nær ven, et familiemedlem eller en sygeplejerske om at være til stede.

Praktiske opgaver og regler

Dødsfaldet skal efter gældende lovgivning indberettes inden 48 timer til Kirkekontoret i det sogn, den afdøde boede. Det gælder også, hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken.

Du eller bedemanden kan kontakte præsten eller kordegnen. I skal oplyse afdødes personlige data, om afdøde skal begraves eller brændes m.m. 

Spørgsmål vedrørende begravelse/bisættelse skal rettes til Kirkekontoret eller bedemanden. Der er ikke pligt til at bruge en bedemand, men det kan være en god hjælp.

Dokumenter, som skal medbringes

  • Den afdødes sygesikringsbevis
  • Afdødes fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og navneattest
  • Evt. vielses- eller partnerskabsattest

Dødsattest

Hospitalets læge skriver en elektronisk dødsattest. Dødsattesten udleveres fra hospitalets kapel til den, der skal stå for bisættelsen/ begravelsen. Der sendes en kopi Sundhedsstyrelsen, som registrerer dødsfaldet i Dødsårsagsregistreret.

Attesten indeholder oplysninger om afdødes personlige data, tid og sted for dødens indtræden, lægens erklæring om ligsyn og oplysninger om dødsårsag. Er der foretaget obduktion, fremgår også lægens observationer herfra. 

Afdødes ejendele

Tøj og andre personlige ejendele udleveres til nærmeste pårørende af personalet i hospitalsafdelingen. Hvis de ikke er blevet udleveret af personalet i afdelingen, overgår til opbevaring i Informationen ved hovedindgangen. Her kan de hentes mandag-fredag fra kl. 8.00-15.00.

Værdigenstande skal opbevares på hospitalet indtil Skifteretten har udstedt skifteretsattest. Herefter kan hospitalet udlevere ejendelene til pårørende mod forevisning af attesten. 

Fortæl dine nærmeste, hvordan du har det

Familie og venner vil som regel gerne hjælpe dig, men det kan være svært for dem at vide, hvordan de kan støtte dig. Derfor er det vigtigt, at du fortæller andre, hvordan du har det, og hvad du gerne vil have hjælp til. Du ved selv bedst, hvilken hjælp, du har brug for, og hvem du har brug for hjælp af.

Bliver det for svært at komme igennem sorgen, kan du søge hjælp hos din læge og evt. få en henvisning til psykolog. Du kan også søge hjælp hos en præst eller tilsvarende f.eks. imam eller rabbiner afhængig af trossamfund.

Yderligere information

Når nogen dør” fra Danske Bedemænd - Kortfattet vejledning i praktiske og juridiske forhold omkring dødsfald, begravelse og skifte.
www.bedemand.dk/materialer/naar-nogen-doer

Praktiske råd og støtte via Kirkeministeriets hjemmeside: www.km.dk/borgerinformation/doedsfald

Kontakt

Hvidovre Hospital
Telefon: 38 62 38 62

Kapellet, Hvidovre Hospital
Mandag til fredag kl. 8.00-14.00.
Telefon: 38 62 21 36

Hospitalspræst, Hvidovre Hospital
Mandag til torsdag kl. 9.00 - 15.00
Telefon: 38 62 22 84
Torsdag - fredag kl. 9.00 - 15.00
Telefon: 38 62 03 87
www.hvidovrehospital.dk/hospitalspraest

Skifteretten København
Telefon: 99 68 73 40

Etnisk Ressourceteam (støtte til patienter med anden etnisk baggrund)
Telefon: 35 45 42 06
www.ressourceteam.dk/

Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter
Telefon: 35 25 75 00
www.cancer.dk

Forsikringsoplysningen
Telefon: 41 91 91 91
www.forsikringogpension.dk

ÆldreSagen
Telefon: 33 96 86 86
www.aeldresagen.dk

Livslinien
Telefon: 70 20 12 01

Redaktør