Telefonkonsultation

Information om telefonkonsultation i forbindelse med kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

Baggrund

Da kronisk inflammatorisk tarmsygdom er en relativ sjælden sygdom, sammenlignet med andre sygdomme, har langt de fleste patienter tilknytning til et sygehus.

Mange patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom oplever at være symptomfrie i kortere eller længere perioder. De fleste patienter har dog et eller flere tilbagefald i løbet af en 10 års periode.

Hvis man behandler et tilbagefald hurtigt, kan man ofte få det under kontrol hurtigere og ofte med brug af mindre medicin. Det er derfor vigtigt, at man går til kontrol hos en speciallæge, som man kan kontakte ved tegn på opblussen i sygdommen.

Tilbud om telefonkonsultation

For nye patienter, hvis sygdom endnu ikke er under kontrol, eller for patienter med meget svær sygdom, vil det være bedst at gå til kontrol med faste intervaller. Hos patienter, hvor sygdommen er velbehandlet, og har været i ro længe, kan det virke overflødigt at komme til hyppig kontrol, bare for at fortælle at ”det går godt” og så tage hjem igen. Flere af vores patienter har ytret ønske om muligheden for telefonkonsultationer i stedet for.

Vi har derfor i Gastromedicinsk ambulatorium besluttet, at udvalgte patienter, hvis sygdom er i rolig fase, kan vælge blot at ringe til os ved behov, frem for at have en fast mødedato.

Det er op til dig at tage imod tilbuddet om telefonkonsultation, eller om du vil foretrække at møde til jævnlige konsultationer i ambulatoriet. Uanset hvad du vælger, vil du stadig bevare din vanlige forløbsansvarlige læge.

Hvis du vælger blot at ringe til os ved behov, skal du være klar over, hvornår det er nødvendigt at du kontakter os. Du skal derfor være opmærksom på følgende symptomer:

Colitis Ulcerosa:

 • Tiltagende hyppig afføring.
 • Blodtilblandet afføring.
 • Tiltagende mavesmerter.
 • Utryghed ved symptomerne.
 • Ingen effekt af egen behandling eller hurtig forværring.

Morbus Crohn:

 • Forværring af mavesmerter.
 • Forværring af diarré.
 • Opkastning.
 • Manglende afføring.
 • Feber.
 • Utryghed ved symptomerne.
 • Vægttab.

Når du ringer til os, vil du komme til at tale med en sygeplejerske. Sygeplejersken vil stille dig en række spørgsmål.

For at du kan være så godt forberedt som muligt, har vi udfærdiget et spørgeskema,som du får med hjem og som du bedes overveje/udfylde, inden du ringer til os.

Sygeplejersken vil ud fra de svar du giver, kunne vurdere om du skal ændre på din medicin, have lavet supplerende undersøgelser, som blod- eller afføringsprøver eller evt. kikkertundersøgelse, eller have en tid hos din læge. Planen og evt. ændring i din medicin vil blive godkendt af en læge.

Hvad I har talt om under samtalen, og hvad I aftaler, vil blive noteret i din journal.

Når du ringer til os, er du altid velkommen til at spørge efter din kontaktsygeplejerske. Hun vil så kontakte dig hurtigst muligt, og spørge ind til dine gener.

Navn på kontaktsygeplejerske:____________________

Du skal ringe på tlf. 38 62 16 00

Man-fre. Kl. 8.30-11.30 og kl. 12.30-15.00

 • Tast 1 for ambulatoriet.
 • Tast 1 for Medicinsk Ambulatorium.
 • Tast 2 for spørgsmål til din sygdom og behandling.

Min Sundhedsplatform

Når du overgår til denne ordning, kan du fortsat gøre brug af Min Sundhedsplatform.

Hvis du ikke har kontaktet os indenfor 13 måneder forsvinder adgangen imidlertid. Det er noget rent teknisk, og har ikke betydning for din tilknytning til ambulatoriet.

Kontakter du os telefonisk pga. spørgsmål, recept, aktivitet i din sygdom o.l., vil du efterfølgende atter have adgang til Min Sundhedsplatform de næste 13 måneder.

https://www.hvidovrehospital.dk/
Scan koden med din mobil og læs mere om afdelingen.
Redaktør