Teknikker til at fjerne slim fra lungerne

Teknikkerne består af stødeteknikken, højhuset og High-PEP.

Der kan være mange årsager til, at man har slim i lungerne. Det er vigtigt, at du fjerner slimen effektivt, da bakterier trives i slimen.

Det kan være hårdt og udmattende at hoste slim op. Følg derfor denne guide med effektive teknikker. Du bør undgå overfladiske og svage host. Du kan evt. have en støttende hånd på maven eller omkring ribbenene, hvis du har ondt eller føler dig udmattet.

Illustrationen viser et sæt lunger.

 ☐ Stødeteknik

Foretag en lang udånding med åben mund. Du må gerne have fornemmelsen af, at lungerne tømmes for luft. Tænk evt. på, at du ånder på et spejl, så det dugger. Er der meget slim, vil den sidste del af udåndingen lyde våd og boblende.

 1. Foretag 3 eller flere lange stød for at løsne og bringe slimen op.
 2. Når det føles som om, at slimen er løsnet, hoster du for at fjerne slimen.
 3. Synk eller spyt slimen ud.

☐ Højhuset

Forstil dig, at dine lunger er et 3-etagers hus. Når du trækker vejret normalt, er du i stueetagen. Når du trækker vejret dybt ind, er du på 1. etage, mens du ved fuld udånding er i kælderen. Denne teknik handler om at lave stød på alle etager, hvor du starter i kælderen og arbejder dig etagevis op.

 1. Ånd roligt ud til kælderetage, og foretag et langsomt stød.
 2. Træk vejret normalt ind til stueetage, og foretag et langsomt stød.
 3. Træk vejret dybt ind til 1. etage, og foretag et langsomt stød.
 4. Host slimen fri, og synk eller spyt det ud.
 5. Gentag, når du har behov for det.

☐ High-PEP (Brug af PEP-fløjte)

 1. Foretag 8-10 pust i PEP-fløjten med moderat kraft og slut af med 3 kraftige pust i PEP-fløjten for at løsne slimen.
 2. Host og/eller stød slimen fri og synk eller spyt det ud.
 3. Gentag, når du har behov for det.
Redaktør