Tavshedspligt

Hvad fortæller i videre til mine forældre?

Dekorativt billede

Hvis du er under 18 år

Du har ret til privatliv. Loven siger dog, at læger og sygeplejersker ikke har tavshedspligt i forhold til dine forældre.

Selvom du har ret til privatliv kan læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner som hovedregel ikke holde ting fortroligt i forhold til dine forældre – men de holder deres tavshedspligt i forhold til alle andre.

Du kan aftale med lægen/ sygeplejersken, at visse personlige oplysninger kan forblive fortrolige mellem jer. Det gælder emner, der kan give alvorlige konflikter med dine forældre, eller hvis det handler om seksualitet og prævention (fx p-piller).

Spørg lægen/sygeplejersken, hvilke oplysninger de kan holde fortrolige for dine forældre, hvis du er i tvivl.

Når du er 15 år og ældre, kan du få p-piller eller diskutere prævention, uden at dine forældre får det at vide - også selvom I har samme læge.

Det er ofte en god ide at få hjælp til at tale med dine forældre eller andre voksne om de svære ting, fx hvis du er ked af det, for at de voksne kan hjælpe dig bedst muligt. Hvis læger eller sygeplejersker vurderer, at det er nødvendigt, må de ikke holde det, I har talt om, hemmeligt, men skal fortælle det videre til de sociale myndigheder. Det kan fx være, hvis du har brug for hjælp eller har været udsat for vold eller seksuelle overgreb.

Hvis du er over 18 år

Læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner har tavshedspligt. Her kan vi holde mund! Det betyder, at læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner kun må give oplysninger om dit helbred, din behandling og andre personlige forhold videre, hvis du giver lov (samtykke).

Det er ofte en god ide at få hjælp til at tale med dine forældre eller andre voksne om de svære ting, fx hvis du er ked af det, for at de voksne kan hjælpe dig bedst muligt.

Du bestemmer selv, hvem personalet må udtale sig til, og hvor meget de må oplyse om din indlæggelse og sygdom. Du kan til enhver tid ombestemme dig.

Når du bliver udskrevet og efter ambulante besøg, får din egen læge automatisk et brev om behandlingen. Hvis du ikke ønsker, at hospitalet sender sådan et brev, skal du sige det til personalet.

Praktiserende læger, speciallæger, hospitalslæger, samt andre sundhedspersoner, kan via e-journalen indhente de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med en aktuel behandling af dig.

Hvis du ikke ønsker, at de skal kunne dette, skal du sige det til personalet. Medmindre du har givet tilladelse til det, er der ikke andre end de sundhedspersoner, der er involveret i undersøgelsen og behandlingen af dig, der har ret til at se din journal.

Ordbog

Aktindsigt: se oplysninger om dig selv, fx din journal

Fortroligt: hemmeligt

Personalet: fx læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter og andre, der arbejder på hospitalet

Personlige forhold: private oplysninger om dig

Prævention: beskyttelse mod graviditet (fx p-piller) og/eller sexsygdomme (fx kondom)

Pårørende: din familie, kæreste og venner

Samtykke: godkende, give lov til Sociale myndigheder: kommune og stat (fx din sagsbehandler)

Sundhedspersoner: fx læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter og andre, der arbejder på hospitalet

Dekorativt billede

Kort om

Hvem kan give tilladelse (samtykke) til behandling?

Når du er under 15 år: Det er dine forældre, der kan give samtykke. Men du har krav på information og på at blive inddraget i beslutningen.

Når du er 15-17 år: Det er dig, der kan give tilladelse til behandling. Indtil du fylder 18 år bliver dine forældre også informerede og kan hjælpe dig med at tage stilling.

Når du er over 18 år: Det er alene dig, der kan give tilladelse til behandling. Men det kan være en god ide at inddrage dine forældre, venner eller din kæreste i beslutningen.

Aktindsigt

Når du er under 15 år: Dine forældre kan bede hospitalet om at få kopi af journalen. Det er hospitalet, der bestemmer, om de må se din journal. De giver svar indenfor 10 dage.

Når du er 15-17 år: Du kan se din journal på www.sundhed.dk, hvis du har MitID. Dine forældre kan bede hospitalet om at få en kopi af journalen. Det er hospitalet, der bestemmer, om de må se din journal. De giver svar indenfor 10 dage.

Når du er over 18 år: Du kan se din journal på www.sundhed.dk, hvis du har MitID.

Mere information

Du kan læse mere om samtykke og aktindsigt ved at spørge efter pjecerne på din afdeling.

Du kan få mere at vide om disse emner hos patientvejlederen. Du finder patientvejlederen ved siden af Informationen på Rigshospitalet, afsnit 4102.
Tlf. 3545 5590.
E-mail: patientkontor@rh.regionh.dk

Redaktør