Tarminfektion

Tarminfektion med Clostridium difficile behandles antibiotika, i tablet, infusion eller vandig opløsning.

Du har en infektion i tarmen med bakterien Clostridium difficile. For at beskytte dig, dine pårørende og andre patienter, er det vigtigt at overholde særlige forholdregler. Her kan du og dine pårørende læse mere om, hvordan I forholder jer.

Hvad er Clostridium difficile?

Clostridium difficile er en almindeligt forekommende tarmbakterie, som ofte findes i tarmfloraen hos raske personer og som normalt ikke medfører sygdom. Men den kan give en kraftig diaré, hvis den øvrige tarmflora er slået ned af bredspektret antibiotika.

Hvem er bakterien farlig for?

Bakterien er ikke farlig for raske mennesker og heller ikke for patienter, der ikke er meget svækkede i forvejen.

Bakterien er særlig alvorlig for patienter, der er svækkede af anden sygdom, og som har fået store mængder antibiotika.

Hvordan behandles infektionen?

Patienter med Clostridium difficile infektion behandles med særlige antibiotika, der gives som tabletter, infusion i en blodåre eller indtages som en vandig opløsning. Derudover sikrer vi, at du som patient får tilstrækkelig med væske og ernæring.

Hvorfor er bakterien svær at bekæmpe?

Clostridium difficile er en sporedannende bakterie, som er meget modstandsdygtig over for almindelig rengøring. Det er derfor nødvendigt at supplere rengøringen med særlige desinfektionsmidler.

Hvad gør hospitalet for at undgå, at bakterien breder sig?

Vi isolerer alle patienter med diaré, mens vi undersøger, om der er tale om et tilfælde af Clostridium difficile.
Først når vi ved, om du har diaré af andre årsager, ophæves isolationen, hvis det er lægeligt forsvarligt.

Derudover foretager vi specialrengøring suppleret med desinfektionsmidler på alle kontaktpunkter.

Hvilke forholdsregler skal du tage, hvis du skal besøge en patient i isolation?

  • Pårørende vil blive vejledt om forholdsregler. Kontakt derfor personalet, inden du går ind på stuen.
  • Du skal blive på patientstuen under hele besøget.
  • Du må ikke hente drikkevarer eller andet ude i afdelingen.
  • Ring efter personalet, hvis du har brug for hjælp.
  • Udfør grundig håndvask og hånddesinfektion før du forlader stuen.
  • Efter besøget må du ikke besøge andre patienter på hospitalet eller færdes rundt i afdelingen.
  • Du skal forlade hospitalet, når besøget er slut.
Redaktør