Taping-behandling af hænder

Formålet med behandlingen er at stabilisere og styrke barnets hånd eller hænder.

I denne pjece får du information om, hvad taping-behandling er, og hvordan den ergoterapeutiske behandling kan styrke dit barns muligheder for positiv udvikling. Pjecen indeholder også en vejledning om, hvordan dit barn skal bruge den terapeutiske tape, og hvilke forholdsregler du skal være opmærksom på.

Billedet viser en collage at et barn med tape på hånden.

Hvad er taping-behandling af hænder?

Det er en behandlingsmetode, hvor man bruger en elastisk sportstape til at stabilisere og styrke hånd eller hænder, så barnet nemmere kan gribe og holde om legetøj og ting.

Formålet med at behandle dit barn med tape er at understøtte dit barns brug af hænderne i alle daglige aktiviteter.

Muligheder for at udforske verden

Taping-behandlingen kan udvide dit barns muligheder for at udforske verden, sådan at dit barn bliver stimuleret mest muligt og får udviklet sine motoriske færdigheder.

Det gælder både, når dit barn leger med f.eks biler og dukker, spiser mad, børster tænder, vasker hænder, kravler, løber og går med en gåvogn.

Kom sikkert i gang

Dit barn vil få udarbejdet og tilpasset en tape-model til sin hånd. Ergoterapeuten vil instruere dig i, hvornår og hvordan dit barn skal anvende modellen samt i, hvordan du sætter modellen på hjemme.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan dit barn reagerer på tapen i hverdagen.

Billedet viser tapen påført på barnets hånd.

Langt de fleste børn reagerer positivt på behandlingen og bruger den tapede hånd langt mere. Det gælder både under leg og i hverdagsaktiviteter som at spise og tage tøj af og på.

Nogle få børn bliver mere urolige, sover ringere eller bliver så optaget af tapen, at det forstyrrer deres leg. Reagerer dit barn på denne måde, skal du tage tapen af og holde pause i behandlingen, indtil du har haft kontakt med dit barns ergoterapeut.

Billedet viser et barn med tape på hånden, åbne en jordnød.

Hvordan sættes tapen på?

 • Hvis du er i tvivl om, hvordan du sætter tapen på, skal du spørge dit barns ergoterapeut.
 • Tapen benyttes oftest hele døgnet, men ergoterapeuten lægger en individuel plan for dit barn.
 • Tapen skal skiftes minimum en gang i døgnet, men kan skiftes hyppigere, hvis der er behov.
 • Dit barn skal have rene og tørre hænder, inden du sætter tapen på.
 • Det er en god idé at klippe flere eksemplarer af modellen samtidig, da du kan have behov for at forsøge dig flere gange med at sætte tapen på.
 • Klip hjørnerne på tapen runde, så hæfter tapen længere tid på huden.
 • Det er en fordel at ”knække” tapen på midten, så der kun sættes én del på ad gangen, da tapen ellers har tendens til at klistre sammen.
 • Sæt tapen på, når dit barn er faldet i søvn. Det er meget nemmere.

Hvordan tages tapen af?

 • Det er mest skånsomt for dit barns hud, hvis du holder igen på huden, mens du trækker tapen forsigtigt af i modsat retning.
 • Det er normalt, at dit barns hånd kan være lidt varm og fugtig efter brug af tapen.
 • Dit barns hud har gavn af en pause fra behandlingen. Efter ca. 1 times pause, sættes der ny tape på

Vand og snavs

Tapen tåler vand, og huden kan ånde igennem den. Dit barn kan derfor sagtens have tapen på, når han eller hun er i bad, spiser, leger med vådt sand og mudder, svømmer, vasker hænder eller lignende.

Forholdsregler – få men vigtige

Behandlingen er tilpasset netop dit barn, men den praktiske afprøvning og tilvænning sker hjemme hos jer.

Som oftest forløber dette uden problemer, men i sjældne tilfælde kan der opstå uønskede reaktioner på dit barns hud; kløe, rødme eller varmeknopper.

Varmeknopper ses som små, rødlige blærer på huden, hvor tapen har siddet. Varmeknopperne forsvinder i løbet af en halv time efter, at tapen er fjernet.

Hudreaktionerne er ikke er farlige for dit barn, men de irriterer huden. Opstår der uønskede reaktioner på dit barns hud, skal du derfor afbryde brugen af tapen og kontakte dit barns ergoterapeut, så I kan planlægge en anden type behandling.

Behov for løbende tilpasning

Da dit barn konstant vokser og udvikler sig, er der behov for, at tapebehandlingen løbende bliver justeret.

Det er derfor vigtigt, at du i samarbejde med ergoterapeuten er opmærksom på, om tapen fortsat har den ønskede effekt ,eller om der er behov for andre typer behandling.

Du har talt med ergoterapeut: ____________________________________________

Billedet viser en collage af et barn, med tape på hånden, der åbner en jordnød.
Redaktør