Synacthentest (ACTH-test)

Ved en Synacthen-test vurderes om patienten producerer nok binyrebarkhormon ved en blodprøve via kanyle.

Velkommen til Medicinsk Ambulatorium 439. Du skal have foretaget en Synacthen-test. Her kan du læse om, hvordan denne undersøgelse foregår og hvad du skal være særligt opmærksom på.

 

Du bedes møde:

Dato: ________________ kl. ____________

Formålet med undersøgelsen

Du skal have foretaget en Synacthen-test, også kaldet en ACTH-test. Ved hjælp af testen kan man vurdere, om du producerer nok binyrebarkhormon. Binyrebarkhormon har en lang række virkninger, blandt andet på muskler, støttevæv og knogler samt på omsætningen af næringsstoffer. Derfor er binyrerernes evne til at danne hormoner vigtig. En nedsat eller manglende dannelse af binyrebarkhormoner ses ved visse sygdomme og efter langvarig behandling med binyrebarkhormon.

Forberedelse

Du må spise og drikke, som du plejer og tage din sædvanlige medicin. Dog må du ikke indtage medicin, som indeholder binyrebarkhormon, som fx. Prednisolon eller Prednison. Tal med den læge som har bestilt undersøgelsen om aftrapning eller skift til anden medicin.

Selve undersøgelsen

  • Når du ankommer til ambulatoriet, får du lagt en kanyle i en blodåre i armen. Der bliver taget en blodprøve via kanylen, og du får derefter en lille mængde hormon (Synacthen) gennem kanylen.
  • Efter 30 minutter bliver der taget endnu en blodprøve gennem samme kanyle. Kanylen bliver fjernet og testen er overstået.

Selve undersøgelsen tager knap 1 time. Enkelte patienter mærker en let varmefornemmelse efter indsprøjtning af det binyrestimulerende hormon.

Svar på undersøgelsen

Du får sædvanligvis svar på undersøgelsen ved næste lægesamtale i Ambulatoriet eller efter aftale. Er du indlagt, vil du normalt få svar ved stuegang, så snart svaret foreligger.

Afbud

Er du forhindret i at møde, bedes du snarest kontakte afdelingen på telefon 38 62 16 00 i tidsrummet 9:30 - 13:00.

Scan koden med din mobil og læs mere om afdelingen - https://www.hvidovrehospital.dk/
Scan koden med din mobil
og læs mere om afdelingen
Redaktør