Svært at tømme blæren efter en fødsel

Information om problemer med tømning af blæren efter en fødsel.

Der kan være mange grunde til, at man har problemer med at tømme blæren efter en fødsel, hvad enten man har født naturligt, med sugekop, med tang eller ved kejsersnit. Du kan her læse om, hvordan du forebygger og behandler problemerne med at tømme blæren.

Billedet viser en sygeplejerske og en patient, der taler sammen.

Hvorfor er det svært at tømme blæren?

En del kvinder har svært ved at tømme blæren efter fødslen. Det kan skyldes:

  • Hævelse omkring urinrøret, lukkemusklen og nerverne til blæren
  • Følgevirkning efter epiduralblokade eller pudendusblokade
  • Følgevirkning efter spinalbedøvelse eller fuldbedøvelse
  • Smerter
  • Følgevirkninger af graviditet og fødsel

Hvis du ikke får tømt blæren ordenligt, kan det komme til at betyde, at du:

  • slet ikke kan lade vandet (urinretention)
  • ikke kan mærke vandladningstrang
  • får hyppige små vandladninger
  • får sivende inkontinens (dvs. at du lækker urin ufrivilligt)
  • får tilbagevendende blærebetændelse

Forebyggelse og behandling

I de fleste tilfælde skyldes problemerne med at tømme blæren, at hævelsen efter fødslen eller virkningen af en evt. blokade eller bedøvelse, skal fortage sig, hvilket oftest sker i løbet af nogle timer til dage. I denne periode er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan du forebygger/behandler, så din blære ikke bliver overflydt:

Sørg for at være ordentligt smertedækket:

Tag imod tilbud om smertestillende medicin, hvad enten du har født normalt, har fået lagt kop eller tang, er blevet syet eller har fået lavet kejsersnit.

Hold mave-tarmfunktionen i gang:

Hvis du føler dig forstoppet eller har smerter ved afføring kan du tage noget afføringsmedicin fx magnesia.

Gå på toilettet med 3-4 timers mellemrum:

Også selv om du ikke har vandladningstrang Hvis du ikke kan lade vandet eller kun kommer af med ganske lidt urin ad gangen, skal du sige til, så kan personalet tømme blæren med et tyndt kateter.

Før regnskab over dine vandladninger og dit indtag af væske:

Du får udleveret en ”texashat”, du skal lade vandet i, så vi kan undersøge, hvor store dine vandladninger er. Du aflæser vandladningens størrelse på milliliter-skalaen (CC) til højre og noterer tidspunktet for vandladningen. Du skal derudover noterer antal ml. du tisser på det væske-vandladningsskema, som du også får udleveret. Du kan også bruge skemaet til at sikre, at du får nok væske dvs. 2-2½ liter i døgnet.

Hvis en vandladning er på mere end 500 ml (dvs. det du selv tisser + det der står tilbage i blæren vurderet ved ultralydsskanning), er der gået for lang tid siden sidste toiletbesøg.

Træn din blære med teknikken ”Triplevoiding”:

For at genoptræne blæren og for at forebygge blærebetændelse, skal du sørge for at blæren tømmes så godt som muligt hver gang du lader vandet. Teknikken går kort sagt ud på, at du lader vandet 3 gange i træk med ½ - 1 minuts mellerum (Læs evt. mere i pjecen ”Sådan træner du din blære med Triple voiding”).

De første gange efter du har ladt vandet på denne måde, vil personalet skanne din blære eller tømme efter med et tyndt kateter, så vi kan sikre os, at der ikke står for meget urin tilbage i blæren. Når du 2 gange i træk har kunnet tømme blæren, så der højst er 100 ml urin tilbage, behøver vi ikke længere kontrollere blæretømningen, med mindre der igen opstår problemer.

Kan jeg komme hjem, hvis jeg stadig ikke kan tømme blæren?

Hvis der efter et par dage stadig er 100-200 ml. urin i blæren efter du er begyndt at lave triplevoiding-øvelserne, kan du godt blive udskrevet. Du skal dog komme til en kontrol ugen efter i ambulatoriet hos vores kontinenssygeplejerske eller uroterapeut.

Hvis der efter nogle dage stadig er mere end ca. 200 ml. urin tilbage i blæren efter vandladning vil plejepersonalet lære dig, hvordan du selv kan tømme blæren med et tyndt kateter indtil vandladningen er i orden. Det er ikke svært.

Hvor længe går der før jeg kan tømme blæren?

Det er vores erfaring, at der af og til kan gå 1-3 måneder før vandladningen er helt i orden igen. Hvis vandladningen og den udtømte mængde urin på noget tidspunkt tilsammen har oversteget 1 liter, bør du fortsætte med at lade vandet med 3-4 timers mellemrum og lave triple-voiding øvelser indtil blæretømningen har været normal i nogle uger.

I sjældne tilfælde kan det blive nødvendigt at lægge et kateter i en kort periode. Dette er fx tilfældet, hvis der på et tidspunkt er udtømt mere end 1½-2 liter urin på én gang, da nyrerne kan reagere ved at udskille alt for meget urin de efterfølgende dage. I så fald vil vi tage blodprøver for at kontrollere nyrefunktionen og saltbalancen, ligesom vi vil bede dig føre skema over alt, hvad du drikker, så du får mindst lige så meget væske, som du udskiller i form af urin.

Redaktør