Stabiliserende operation i skulder

Efter den stabiliserende operation i skulderen.

Du har fået foretaget en operation i din skulder. Du kan her læse om, hvad du skal være særligt opmærksom på i tiden efter.

Om operationen

Dit skulderled er blevet gennemgået ved hjælp af en kikkert. Den afrevne ledlæbe er sat fast igen. Se i øvrigt operationsbeskrivelsen, hvor din operation er beskrevet i detaljer.

Kan der opstå komplikationer?

Nogle få patienter får en overfladisk sårinfektion, der behandles med antibiotika. Der er en lille risiko for, at skulderen bliver lidt stram. Dette kan som regel klares ved hjælp af fysioterapi.

Hvordan forebygger jeg infektioner?

 • Undgå karbad og svømmehal til såret er lægt.
 • Skift plaster, hvis der er gennemsivning, eller hvis det bliver vådt.

Hvad gør jeg med forbinding og tråde?

Plasteret må fjernes 24 timer efter operationen, og du må tage brusebad. Hvis det siver fra såret, skal du sætte et nyt plaster på. Trådene fjernes efter ca. 2 uger hos en sygeplejerske i Ortopædkirurgisk Ambulatorium. Du vil blive indkaldt til dette via e-boks. Hvis du bor langt væk, skal trådene fjernes hos din egen læge. Du skal selv bestille tid til dette.

Genoptræning

Du skal allerede i morgen selv gå i gang med de øvelser, som du er blevet instrueret i af fysioterapeuten før operationen. Se det øvelsesprogram, som du har fået udleveret af fysioterapeuten eller på operationsdagen. Du vil blive indkaldt til kommunal fysioterapi via din e-boks.

Efter operationen

 • Der skal være en voksen person hos dig den første nat.
 • Det er ikke forsvarligt at køre bil, så længe du har bandage på. Du skal kunne bevæge og belaste armen frit, før du må køre bil.
 • Vi anbefaler, at du holder dig i ro de første dage efter operationen.
 • Du har fået anlagt en slynge, som du skal have på døgnet rundt i 6 uger. Den skal være låst omkring livet det første døgn. Herefter er det kun nødvendigt at have den låst omkring livet om natten. Du må gerne tage slyngen af, når du skifter tøj eller går i bad.
 • Når du skal tage dit tøj af eller på, er det en god idé at tage den opererede arm først. Du kan støtte den opererede arm på et bord, mens du skifter tøj.
 • Du vil ikke kunne bruge armen til noget arbejdsrelateret de første 6 uger. Der skal gå ca. 3 måneder, før du må bruge armen til almindelig tung belastning. Hvis du har fysisk tungt arbejde, kan der gå endnu længere tid, før du er klar.
 • Kontaktsport kan tidligst genoptages efter 6 måneder.
 • Når du kommer i ambulatoriet for at få fjernet tråde, vil du få udleveret en ambulant tid til kontrol hos kirurgen.

Blokade

Hvis du har fået anlagt en blokade i skulderen til smertebehandling, vil din arm og fingre sove og have nedsat kraft de første 12-24 timer efter operationen. Du kan have en forbigående hæs stemme og øjet kan hænge lidt. Begge dele fortager sig i løbet af det første døgn. Det er vigtigt, at du starter med at tage smertestillende medicin, inden blokaden er holdt op med at virke.

Smerter og hævelse efter operationen

 • Skulderen vil være spændt og hævet de første uger.
 • Vi anbefaler, at du holder dig i ro de første dage.
 • For at mindske hævelse og smerte kan du lægge noget koldt på skulderen ca. 20 minutter ad gangen pr. time. Brug f.eks. en pose frosne ærter. Læg altid et viskestykke omkring posen, så du ikke får forfrysninger.
 • Den smertestillende medicin, som du har hentet på apoteket, er i de fleste tilfælde tilstrækkelig til at behandle smerterne efter operationen.
 • Det er vigtigt, at du indtager den smertestillende medicin i den første tid efter operationen. Så får du færrest mulige gener, og du kan komme godt i gang med din genoptræning.

Hvornår skal jeg tage min medicin?

Du har aftalt med opvågningssygeplejersken, at du skal tage smertestillende medicin første gang:

Kl. ______________________________________________________________________________

Vi anbefaler, at du herefter tager den receptudleverede medicin og evt. udleverede medicin på følgende faste tider:

Tablet Ibuprofen à 400 mg 1 tablet, tages:
Kl. 08.00    Kl. 12.00    Kl. 16.00    Kl. 22.00

Tablet Pamol à 500 mg 2 tabletter, tages:
Kl. 08.00    Kl. 12.00    Kl. 16.00    Kl. 22.00

Tablet Morfin à 10 mg ½-1 tablet, tages:
Ved behov, dog max. 4 tabletter i døgnet.

Andet ________________________________________________________________________

Hvem er min kontaktsygeplejerske?

_________________________________________________________________________________

Hvad gør jeg, hvis jeg får det dårligt?

Du bør søge lægehjælp, hvis:

 • Du bliver utilpas.
 • Du får feber på mere end 38 grader.
 • Du får tiltagende smerter i den opererede skulder.
 • Dit operationssår bliver rødt, varmt og hævet. 

Ved problemer inden for det første døgn, kan du kontakte:

 • I dagtiden fra kl. 08:00 - 15:00 Dagkirurgisk Afdeling på telefon 38 62 10 41.
 • Efter kl 15:00 det første døgn skal du kontakte Akuttelefonen 1813.

Ved problemer opstået efter første døgn kontaktes:

 • I dagtiden fra kl. 08:00 - 15:00 Ortopædkirurgisk Ambulatorium på telefon 38 62 22 44.
 • Efter kl 15:00 skal du kontakte Akuttelefonen 1813 eller egen praktiserende læge.
Redaktør