Slået hovedet eller hjernerystelse

Information ved slag i hovedet eller hjernerystelse.

Når du har slået hovedet er risiko for, at du kan få en hjernerystelse. Det kan vise sig med det samme eller i løbet af det første døgn, efter du er kommet til skade.

Du er blevet undersøgt i afdelingen, og vi har vurderet, at du kan tage hjem. Vi anbefaler dog, at du ikke er alene det første døgn. Der skal være en voksen til stede, der kan holde øje med, at du er vågen og klar, og at din tilstand ikke forværres.

Hvad er hjernerystelse

Du kan godt slå hovedet uden at få hjernerystelse. En hjernerystelse opstår oftest, hvis du slår hovedet kraftigt, og hjernens funktion dermed forstyrres i kortere eller længere tid.

Typiske symptomer når du har slået hovedet er hovedpine, kvalme, koncentrationsbesvær og evt. svimmelhed. Disse symptomer forsvinder som oftest i løbet af 4-5 dage.

Hvad skal du og din familie gøre?

Som nævnt ovenfor bør du ikke være alene det første døgn, efter du har slået hovedet. Når du sover, er det er vigtigt, at du bliver vækket jævnligt, dvs. 2-3 gange i løbet af natten. 

Den der holder øje med dig, bør spørge til din tilstand og vurdere om du er, som du plejer at være.

Du må gerne tage smertestillende medicin, hvis du har hovedpine. Vi anbefaler, at du bruger håndkøbsmedicin – fx paracetamol. Husk at følge anvisningerne på pakken.

Det skal du undgå

Så længe du stadig er utilpas, skal du holde dig i ro. Hjernen har brug for fred til at komme sig, og den skal derfor belastes mindst muligt. Undgå derfor følgende aktiviteter, da de kan forværre din tilstand:

 • Hård fysisk aktivitet, som fx hårdt arbejde eller sport.
 • Arbejde der kræver megen koncentration.
 • Flimrende lys fra fx tv, tablet eller computer for længe ad gangen.
 • Langvarig læsning.
 • Euforiserende stoffer, alkohol og fester.
 • Kraftig varme og solbadning.

Alvorlige symptomer

I meget sjældne tilfælde kan tilstanden forværres, efter du er kommet hjem. Hvis du oplever et eller flere af nedenstående symptomer, skal du straks ringe til Akuttelefonen 1813:

 • Tiltagende sløvhed eller hvis andre har besvær med at få kontakt til dig.
 • Hvis du er forvirret eller fortumlet.
 • Hvis du får svær og tiltagende hovedpine.
 • Ved tiltagende kvalme og voldsomme og vedvarende opkastninger.
 • Hvis andre oplever, at du taler uforståeligt, og at du ikke opfører dig, som du plejer.
 • Hvis du får kramper, lammelser eller besvær med at styre arme og ben.
 • Hvis den ene pupil er større end den anden ved ens belysning.

Din journal

Med NemID kan du se din journal på sundhed.dk Du kan se oplysningerne 5 dage efter, at hospitalet har registreret dem.

Redaktør