Sensory Profile-undersøgelse

Information om Sensory Profile-undersøgelse.

Sensory Profile er et testredskab, som beskriver sammenhængen mellem dit barns evne til at bearbejde informationer fra kroppens sanser og dit barns evne til at udføre hverdagsaktiviteter

Præsentation af Sensory Profile

Testen består af aldersopdelte spørgeskemaer til børn på 0-6 måneder, 7-36 måneder og 3-14 år.

Spørgeskemaet udfyldes af dig som forælder og eventuelt en pædagog eller anden fagperson, der har daglig kontakt med dit barn. Hver deltest undersøger dit barns respons på forskellige sanseoplevelser.

Der er altid fem svarmuligheder til hvert spørgsmål:
Altid - hyppigt - af og til - sjældent - aldrig.

Et eksempel på et spørgsmål kan være:
Bliver dit barn afledt eller har problemer med at fungere, hvis der er meget larm?

Du svarer det, der bedst beskriver dit barns typiske adfærd i den nævnte situation.

Du kan læse mere om Sensory Profile på: http://www.etf.dk/sensory-profile

Hvad kan testen bruges til?

Sensory Profile kan afklare, om dit barn har en høj eller lav tærskel over for sanseindtryk, og om han eller hun har brug for, at der bliver fjernet eller tilført stimuli i hverdagen.

Testen bliver udregnet og bearbejdet af dit barns ergoterapeut. Vi formidler resultatet til dig ved en samtale med fokus på, hvordan man bedst imødekommer dit barns særlige behov og fremadrettet sikrer en positiv udvikling.

Du kan få en skriftlig kopi af testresultatet, som også bliver skrevet i dit barns journal.

Hvis du har spørgsmål til Sensory Profile-undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte dit barns ergoterapeut.

Redaktør