Selskabsblære

Information om selskabsblære.

Hvis man ofte ”holder sig” i stedet for at gå på toilettet, kan blæren blive stor og slap. Dette kaldes en selskabsblære. Her kan du læse mere om selskabsblæren, de problemer den medfører og behandlingen heraf.

Hvad er en selskabsblære?

Da vandladningen normalt er under viljens kontrol, kan man vælge at overhøre vandladningstrangen og vente med at gå på toilettet til et mere passende tidspunkt. Hvis man igen og igen overhører vandladningstrangen – fx fordi toiletforholdene er dårlige, eller fordi man ikke har tid – bliver blæren gradvist udspilet. En selskabsblære er altså en blære, som med tiden er blevet stor og slap, og derved har vanskeligt ved at tømme sig. Blæren kan også blive stor og slap af andre årsager, fx pga ødelagt nerveforsyning som ved diabetes, diskusprolaps eller lignende.

Symptomer

I de første mange år er der sjældent problemer, fordi blæren sjældent giver signal om, at den vil tømmes. Med tiden kan selskabsblæren give problemer med:

  • Pludselig, kraftig vandladningstrang, fordi nerverne i blærevæggen er blevet overstrakte og gradvist ødelagt
  • Dårlig blæretømning, fordi blæremusklen er blevet slap.
  • Inkontinens, enten fordi blæren ikke er ordentligt tømt eller fordi den er helt fuld og løber over.
  • Tilbagevendende blærebetændelse, fordi der hele tiden står ”gammelt” urin i blæren.

Behandling

Den eneste måde at behandle selskabsblære på er ved at sørge for, at blæren aldrig bliver udspilet. Dette sikrer du dig ved at gå på toilettet med passende intervaller (ca. hver 3.-4. time) og træne din blære med tredobbelt vandladning, også kaldet ”triple-voiding”.

Du vil få udleveret en pjece om, hvordan du træner din blære af personalet. I en periode vil du også skulle måle urinmængden, så du kan se, hvor meget din blære rummer ved hver vandladning.

Gode toiletvaner

Du skal prøve at tømme blæren med passende intervaller således, at der udtømmes 300-400 ml. hver gang, dvs. hver 3.-4. time, afhængigt af, hvor meget du drikker. Du skal ikke tømme blæren om natten, medmindre du vågner med trang, eller hvis du lækker urin ufrivilligt om natten.

Resultatet af behandlingen

I de fleste tilfælde vil blæren efterhånden blive normal igen, men husk på, at det ofte har taget mange år at få denne store, slappe blære. Du må derfor forberede dig på, at der godt kan gå nogle måneder, før vandladningen bliver normal eller næsten normal.
I de sjældne tilfælde, hvor blæren er så ødelagt, at den ikke kan genoptrænes til at tømme sig tilstrækkeligt, må man lære at tømme sin blære med et engangskateter 4-6 gange om dagen. Hvis dette bliver aktuelt for dig, vil du modtage vejledning i dette. Hvis der er problemer med tilbagevendende blærebetændelse, kan det blive nødvendigt med langtidsbehandling med antibiotika.

Redaktør