Sakral nerve modulation

Til test af inkontinens og forstoppelse.

Brugervejledning til din fjernbetjening i testperioden

Testperioden er 2 uger for patienter med inkontinens og 4 uger for patienter med forstoppelse. Elektroden er mindst 4 uger om at sætte sig fast i vævet. Du skal derfor undgå store fysiske udfoldelser, som fx cykling, gymnastik, rengøring, havearbejde og tunge løft i 4 uger efter elektroden er indsat. Samleje bør også undgås de første 4 uger.

Billedet viser fjernbetjeningen og ENS-enheden.

Du må ikke gå i bad i testperioden

For at undgå infektion, må du i testperioden hverken gå i karbad eller brusebad. Du kan vaske dig med en vaskeklud rundt om plastret, men undgå at der kommer vand på plastret. Infektionsrisikoen ved sakralnervemodulation er dog lille (mindre end 1 %).

Selvom risikoen er lille skal du være opmærksom på, at feber og varme, rødme, hævelse eller tiltagende smerter fra operationsområdet kan være tegn på infektion. Hvis du får mistanke om infektion, kan du kontakte den vagthavende læge på tlf: 38 62 38 62, personsøger 5210.

Hvordan skal stimulationen føles?

Stimulationen er optimalt indstillet, hvis du kan mærke den omkring halebenet, endetarmsåbningen eller mellemkødet. Stimulationen skal ikke føles ubehagelig. Det er normalt, at du efter 5-15 minutter ikke længere lægger så meget mærke til stimulationen.

Du skal have stimulationen tændt mest muligt og også om natten. Du behøver ikke at slukke for stimulationen for at komme på toilettet.

Udfyldelse af dagbog

I testperioden skal du udfylde dagbog over dit afføringsmønster.

1. Tænd og sluk for fjernbetjeningen

Tryk på en af piletasterne Skru op eller Skru ned for at aktivere fjernbetjeningen(figur 1).

Tryk og hold på ikonet med hængelåsen på skærmen (figur 2) indtil skærmen viser en cirkel bestående af prikker (figur 3). Fjernbetjeningen er låst op, når Start-skærmen vises (figur 4).

Når du er færdig med at bruge fjernbetjeningen, skal du slukke ved at trykke på hængelåsen (figur 4).

Billedet viser at on / off er den grå knap i toppen, at berøringsskærmen ligger i midten af billedet og at skru op og ned knapperne er nederet på fjernbetjeningen.
Figur 1 og figur 2.

2. Skru op og ned for stimulationen

Du må gerne skrue op og ned for stimulationen i testperioden.

Aktiver fjernbetjeningen, se under punkt 1. Brug tasterne Skru op og Skru ned (figur 1) til at skrue op eller ned for stimulationen.

3. Tænd og sluk for stimulationen

Tryk på tasten On/Off øverst på fjernbetjeningen (figur1). Tryk på ikonet Stimulering fra eller på ikonet Stimulering til afhængigt af om du ønsker at tænde eller slukke for stimulatoren (figur 5).

Tryk på ikonet Ok (figur 6/figur 7) for at fortsætte til Start-skærmen (figur 4). Du kan slukke for stimuleringen selvom du ikke har fjernbetjeningen ved dig. Tryk på knappen på den hvide stimulator, knappen skal klikke. Hold knappen nede mens du tæller til 10 (figur 8).

Se beskrivelsen herover.
Figur 3 og figur 4.
Se beskrivelsen herover.
Figur 5, figur 6 og figur 7.
Billedet viser ENS-enheden
Figur 8.

4. Sådan skifter du programmer

Du kan skifte program i samråd med læge / fysioterapeut. Det er vigtigt at du kun skifter til det program du har aftalt med læge/ fysioterapeut.

Aktiver din fjernbetjening, se under punkt 1. Tryk på Menu-ikonet i det højre hjørne af Start-skærmen (figur 4) så vises Menu-skærmen (figur 9).

Tryk på ikonet Programmer, så vises Program-skærmen (figur 10). Det aktive program (I,II eller III) er fremhævet med grønt. Vælg program ved at trykke på ikonet for det aftalte program (figur 10).

Stimulationsintensiteten vil altid starte ved nul. Skru op for stimulationen, til den kan mærkes uden at det føles ubehageligt, som beskrevet under punkt 2.

Tryk på Luk-ikonet X for at vende tilbage til Menu-skærmen (figur 9). Tryk på Luk-ikonet X for at vende tilbage til Start-skærmen (figur 4).

Billedet viser menu ikonet på berøringsskærmen.
Figur 4.
Se beskrivelsen herover.
Figur 9 og figur 10.

Du har talt med fysioterapeut:

____________________________________________________

____________________________________________________

_____________________________________________________

Redaktør