Rektoskopi - Undersøgelse af endetarmen

Information om rektoskopi - Undersøgelse af endetarmen.

Du skal have udført en rektoskopi. I denne pjece kan du læse, hvordan undersøgelsen foregår, og hvad du skal være opmærksom på.

Du skal møde til rektoskopi

________ dag den ________ / ________ 20 ________ kl. ________

Mødested: Ambulatorieetagen
Gastroenheden, receptionen
Afsnit 331K
Gult center 3

Hvad er rektoskopi

Ved hjælp af et kort stift plastikrør, rektoskop, der føres op i endetarmen, kan man undersøge den nederste del af din tarm. Hvis der skal tages vævsprøver fra slimhinden, sker det ved hjælp af en lille tang, der indføres gennem rektoskopet. Dette er smertefrit.

Forberedelse til undersøgelsen

For at lægen kan se noget i endetarmen, må der ikke være afføring til stede. Derfor bedes du anvende et Klyx a 120 ml senest 2 timer før undersøgelsen. Klyxet kan du få udleveret i ambulatoriet afsnit 331K eller købe på apoteket. Vejledning i brug af klyx bliver givet af sygeplejerskeren i ambulatoriet.
Du må meget gerne spise og drikke som vanligt.

Selve undersøgelsen

Du skal ligge på ryggen med benene oppe i 2 holdere. Rektoskopet føres op i endetarmen. Igennem dette rør kigger lægen op i din tarm, samtidig med at der pustes lidt luft op i tarmen. Dette kan spænde lidt i maven. Undersøgelsen gør ikke ondt, men kan forbigående være ubehagelig.

Efter undersøgelsen

Den luft, der pustes op i tarmen, kan spænde lidt i maven bagefter. Hvis der under undersøgelsen tages prøver fra slimhinden, skal du forblive i hospitalet en time efter, at undersøgelsen er foretaget, da det i sjældne tilfælde kan bløde, når der er taget vævsprøver.

Besked om undersøgelsesresultatet

Lægen kan med det samme fortælle, hvad han har set. Hvis der er taget vævsprøver, kommer svaret 1 uge efter undersøgelsen, og du vil få svar ved nyt besøg eller i nogle tilfælde per brev efter nærmere aftale.

Billedet viser, at man kan finde Afsnit 331, Kirurgisk Sektion i center 3 på Ambulatorieetagen.
Redaktør